d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Mobilne ambulante

H

Hrvatska je suočena s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja koji se iskazuju u više segmenata: padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva. To se naročito odnosi na hrvatski otočni prostor koji predstavlja veliki gospodarsko-razvojni potencijal za Hrvatsku u cjelini, no otoci su ujedno i regije izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim i/ili demografskim poteškoćama.

Stanovništvo hrvatskog otočnog prostora nadprosječno je demografski staro, a najveći poremećaj dobno-spolnog sastava imaju otoci najudaljeniji od kopna. Pojedina ruralna ili udaljena naselja, dijelovi otoka ili čitavi otoci podkapacitirani su sadržajima temeljnih funkcija, uključujući zdravstvenu zaštitu.

Stanje popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene zaštite podjednako je u zadnjih nekoliko godina, ali ujedno i nedostatno. Manjak zdravstvenih djelatnika u ruralnim i udaljenim krajevima te na otocima stoga predstavlja strukturalni problem.

Najniži nivo primarne zdravstvene zaštite, odnosno doktora opće medicine imalo je 58 (19%) otočnih naselja, a samo 37 (12%) naselja imalo je neki od oblika specijaliziranih liječnika (najčešće zubara, ginekologa i pedijatra). Takva situacija utječe na cjelokupnu kvalitetu života stanovništva ruralnih i udaljenih područja te otoka i jedna je od utjecajnijih faktora iseljavanja.

Istovremeno, nedostatak stanovnika na određenim područjima utječe na to da timovi primarne zdravstvene zaštite ne mogu osigurati minimalan broj osiguranika, zbog čega primarna zdravstvena zaštita u ruralnim, udaljenim te otočnim područjima nije dovoljna atraktivna za opredjeljivanje mladih liječnika, čak i uz postojanje načelne sklonosti za rad u takvim područjima.

 

Cilj

Povećana dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu u manjim i teže dostupnim mjestima te povećanje kvalitete zdravstvene usluge što će ujedno omogućiti i popunjavanje potrebnog broja osiguranika u skrbi po pojedinom timu primarne zdravstvene zaštite.

 

Cilj mjera je povećana dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu u manjim i teže dostupnim mjestima te povećanje kvalitete zdravstvene usluge što će ujedno omogućiti i popunjavanje potrebnog broja osiguranika u skrbi po pojedinom timu primarne zdravstvene zaštite.

 

Opis

Na osnovu postavljenog pravnog okvira MIZ će u suradnji sa županijama i domovima zdravlja uspostaviti sustav mobilnih ambulanti u ruralnim i udaljenim područjima te na otocima. Liječnik i medicinska sestra će prema rasporedu ravnatelja doma zdravlja vozilom opremljenim potrebnom medicinskom i tehničkom opremom za ordinaciju obiteljske medicine obilaziti mala udaljena mjesta na području doma zdravlja u kojima nema ordinacije te pregledavati pacijente, ordinirati terapiju, izdavati uputnice i recepte te obavljati i kućne posjete nepokretnim bolesnicima.

Obzirom na specifične uvjete rada u vozilu, prilagođenost medicinske i druge opreme, upravljanje vozilom (kamperom) u cestovnom prometu bit će potrebno provesti odgovarajuću edukaciju za timove koji će raditi u mobilnim ambulantama.

Za implementaciju mobilnih ambulanti u sustav primarne zdravstvene zaštite na depriviranim područjima i otocima biti će potrebno je utvrditi model ugovaranja na način financijske održivosti usluge. Prilagodba posebnih zdravstvenih standarda ruralnim i udaljenim te otočnim specifičnostima jedan je od najvažnijih razvojnih ciljeva zdravstva i općenito kvalitete života u ruralnim područjima i na otocima.

Svim stanovnicima u ruralnim i udaljenim područjima te na otocima, a naročito starijem i teže mobilnom stanovništvu potrebno je omogućiti, između ostalog, bolje zdravstvene usluge, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života.

Dodatno, mladim liječnicima potrebno je pružiti veće mogućnosti rada. U cilju osiguravanja dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništvu na otocima i ruralnih krajeva novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti omogućeno je da zdravstveni radnik kojem je rješenjem Ministarstva dano odobrenje za obavljanje privatne prakse u ordinaciji, može sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenom sa Zavodom obavljati privatnu praksu i u prostoru dislociranom od adrese odobrene privatne prakse, koji se nalazi na potpomognutom području ili području s razvojnim posebnostima te da može obavljati privatnu praksu u posebnom vozilu koje ispunjava uvjete sukladno pravilniku o normativima i standardima

 

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896