d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice

U

U Kliničkom bolničkog centru Sestre milosrdnice, kao drugoj po veličini zdravstvenoj ustanovi, gravitiraju pacijenti iz svih krajeva Hrvatske. Unatoč tome KBC Sestre milosrdnice nema odgovarajuću digitaliziranu i integriranu operacijsku dvoranu; kao što ne postoji niti jedan robotski sustav za izvođenje naprednih operacijskih zahvata. Operacijske sale nisu povezane s informatičkim sustavom bolnice niti je u njima moguće primati i/ili slati digitalne informacije o pacijentima ili operacijskim zahvatima.

 

 

Cilj

Ovim projektom poboljšat će se kvaliteta zdravstvene skrbi, unaprijediti praćenje ishoda zdravstvene skrbi, produžiti život bolesnicima koji se liječe od malignih bolesti, omogućiti brži oporavak operiranim osobama.

Digitalizacijom operacijskih dvorana i nabavom opreme za napredno liječenje oboljelih osoba, unaprijedit će se način sveobuhvatnog liječenja bolesnika uz uključene i objedinjene mjere optimizacije zdravstvene skrbi za bolesnike, kao i zdravstveni ishodi liječenja zahvaljujući uvođenju novih modernih načina kirurškog liječenja novog modela skrbi za pacijente. Digitalizacijom i integracijom operacijskih dvorana promijenit će se planiranje, dokumentiranje, pohranjivanje i razmjena podataka o bolesnicima i vrstama i načinima operacijskog liječenja.

 

Ovim projektom poboljšat će se kvaliteta zdravstvene skrbi, unaprijediti praćenje ishoda zdravstvene skrbi, produžiti život bolesnicima koji se liječe od malignih bolesti, omogućiti brži oporavak operiranim osobama.

 

 

 

Opis

Robotska kirurgija omogućit će integraciju i digitalnu tranziciju čime će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, povećati sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, čime će se osnažili i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i uvesti sustav zdravstvenih usluga bez papira.

Pacijenti će imati mogućnost operirati se na minimalno invazivan način, što sada nije moguće zbog nedostatka resursa. Boljim uvjetima za izvođenje operacijskih zahvata postići će se veći radikalitet zahvata kod malignih bolesti i samim time će se poboljšati ishodi liječenja.

Robotska kirurgija promijenit će i način obrazovanja liječnika na izobrazbi (specijalizaciji, usavršavanju).

Digitalizacijom i integracijom operacijskih dvorana i robotskom kirurgijom omogućit će i jačanje telemedicine i učenje na daljinu u području kirurgije i neurokirurgije, a telemedicinom i učenjem na daljinu promijenit će se dosadašnji uobičajeni načini obrazovanja liječnika i smanjiti troškovi obrazovanja. Ovakvim pristupom promijenit će se i udio broja minimalno invazivnih operacijskih zahvata, smanjit će se kirurški stres kod bolesnika, poboljšati ishodi liječenja na račun manjeg pobola i smrtnosti, smanjiti broj dana liječenja i smanjiti troškovi liječenja.

 

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896