d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu

B

U današnje vrijeme postoji zavidna pokrivenost ljekarničke službe u Hrvatskoj, ali još uvijek postoji potreba pokrivanja određenih rubnih dijelova, posebice na otocima i ruralnim kopnenim područjima. Stoga bi područja Hrvatske nedovoljno pokrivena ljekarničkom skrbi bila idealna mjesta za uvođenje novog zdravstvenog sadržaja. Osiguravanje ovakvih elementarnih uvjeta za život moglo bi doprinijeti rast populacije na otocima, i tako popraviti demografsku sliku te obrnuti negativni trend iseljavanja posebno mlađe populacije. U vrijeme turističke sezone višestruko se povećava broj ljudi koji borave na određenim lokacijama kao što su: marine; nacionalni parkovi; jezera; otoci; unutrašnjost-seoski turizam. Primijećeno je kako čak i veći gradovi (Rijeka, Crikvenica, Zadar, Split, Dubrovnik), koji predstavljaju tranzitne točke prema određenim destinacijama, imaju premali broj dežurnih ljekarni.

 

Cilj

U svrhu što bolje opskrbe, kako domicilnog stanovništva tako i turista, nužno je povećati dostupnost ljekarničkih usluga područjima u kojima nema ljekarne ni ljekarničkog depoa.

 

U svrhu što bolje opskrbe, kako domicilnog stanovništva tako i turista, nužno je povećati dostupnost ljekarničkih usluga područjima u kojima nema ljekarne ni ljekarničkog depoa.

 

 

 

Opis

U svijetu postoje mnoga tehnička rješenja za provedbu projekata mobilnih ljekarna, a u užem izboru su auto-camper ljekarna i katamaran ljekarna koje će biti opremljene u skladu sa svim propisima koji osiguravaju kontinuitet kvalitete lijekova. Ovim projektom osigurat će se dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima na cijelom teritoriju Hrvatske, a tijekom turističke sezone osigurat će se nadstandard usluge, posebno u mjestima i na otocima koji nemaju ljekarne, a niti ljekarničkog depoa radi neispunjavanja uvjeta udaljenosti od druge ljekarne ili broja stanovnika, odnosno neisplativosti svakodnevnog rada istih na tom području.

Pravilnicima su propisani uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (veći uvjeti) i ljekarnički depo (manji uvjeti) u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost kontinuirano u punom radnom vremenu. Ljekarnički depo u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost može se osnovati u općini ili gradu na ekonomski i demografski ugroženim područjima:

1) otocima na kojima nije osnovana ljekarna

2) područjima posebne državne skrbi na kojima nije osnovana ljekarna a zračna udaljenost do najbliže ljekarne ili ljekarničkog depoa iznosi najmanje 10 kilometara

3) brdsko-planinskim područjima na kojima nije osnovana ljekarna a zračna udaljenost do najbliže ljekarne ili ljekarničkog depoa iznosi najmanje 10 kilometara.

 

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896