d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Reforma zdravstvenog sustava – Objedinjenom javnom nabavom do ujednačene kvalitete i racionalnijih cijena

M

inistar zdravstva Vili Beroš potpisao odluku o zajedničkoj provedbi postupaka javne nabave lijekova, ugradbenog i potrošnog bolničkog materijala, te usluga za sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu. Cilj je ujednačiti razinu kvalitete materijala, te postići financijske uštede.

 

Sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska moraju odlukom ministra zdravstva Vilija Beroša zajednički nabavljati lijekove, ugradbeni i potrošni bolnički materijal, te usluge za svoje potrebe, kako bi se ujednačila razina kvalitete materijala za sve ustanove u Hrvatskoj, te ostvarile financijske uštede u odnosu na dosadašnju praksu razjedinjenih nabavki pojedinih ustanova. To je samo jedna od mjera reformi u javnom zdravstvenom sustavu kojima je cilj svim pacijentima u cijeloj zemlji osigurati ujednačenu razinu kvalitete medicinskog ugradbenog materijala, lijekova i usluga, a pri tome racionalizirati potrošnju sredstava iz zdravstvenog proračuna.

 

 

„Ova odluka sastavni je dio provođenja politike Vlade Republike Hrvatske u realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti  od 2021. do 2026. godine s ciljem provedbi mjera za financijsku stabilizaciju, strukturnu reformu i unaprjeđenje upravljanja sustavom zdravstva,“ – kaže ministar zdravstva Vili Beroš i napominje da, unatoč i dalje velikom pritisku posljedica epidemije COVID-19 na cijeli zdravstveni sustav, posebno bolnički, nema stajanja u provođenju reformskih mjera i usklađivanju organizacije, načina rada i pružanju usluga svim pacijentima u skladu s njihovim potrebama.

 

„Korona kriza pokazala je veliku snagu i otpornost hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i naznačila smjerove u kojima moramo provoditi promjene kako bismo hvatali korak s modernom medicinom i učinkovitim zdravstvom 21. stoljeća. Zato i krećemo s potezima koji mogu i moraju odmah pokazati rezultate, a svim sastavnicama javnog zdravstva u državnom vlasništvu omogućiti da usklađenim javnim nabavama pod povoljnijim financijskim uvjetima osiguraju svojim pacijentima jednaku kvalitetu lijekova i materijala u cijeloj zemlji. Poziv da se priklone i uključe ovakvom objedinjenom načinu zajedničke nabave otvoren je i za sve druge ustanove koje su sada izvan državnog vlasništva, jer to osnažuje pregovaračku poziciju cijelog zdravstvenog sustava prema svim dobavljačima, a s druge strane jamči racionalnije trošenje financijskih sredstava iz zdravstvenog proračuna,“ – naglašava ministar Beroš.

 

 

Ovom odlukom utvrđeno je da se za potrebe 11 kliničkih bolničkih centara i bolnica u državnom vlasništvu zajednički nabavlja više od 25 kategorija proizvoda, lijekova, medicinskog materijala i usluga, a također su određene i ustanove nositelji provedbe zajedničkih postupaka javne nabave za pojedine kategorije lijekova, proizvoda i usluga za potrebe svih tih ustanova. Sklapanjem okvirnih sporazuma s dobavljačima roba i usluga, koje će koordinirati Ministarstvo zdravstva, omogućit će se svakoj zdravstvenoj ustanovi ugovaranje količina i dinamika isporuke prema vlastitim potrebama.

 

„Objedinjavanjem nabave na razini Hrvatske stvaramo preduvjete za standardizaciju svih materijala koji se koriste u medicinskim zahvatima i liječenju pacijenata u svakoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno svakom hrvatskom pacijentu, bez obzira gdje se liječi, bit će dostupna usluga i materijali ujednačene razine kvalitete, a potrošnja javnog zdravstvenog novca transparentnija,“ – ističe ministar zdravstva Vili Beroš.

 

 

REFERENCE:
Priopćenje Ministarstva zdravstva