d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

European Patients Forum (EPF) objavio rezultate o utjecaju pandemije na pacijente i udruge pacijenata

E

uropean Patients Forum (EPF) je objavio rezultate svoje ankete o utjecaju pandemije COVID-19 na pacijente i udruge pacijenata. Cilj ove ankete bio je prikupiti više informacija o iskustvu i utjecaju pandemije COVID-19 na pacijente s kroničnim bolestima / stanjima, njihove lokalne zajednice i na udruge pacijenata.

Rezultati ove ankete pružaju EPF-u dokaze za daljnje politike i zagovaračke aktivnosti. Rezultati će ih  podržati u pružanju perspektive pacijenata za nekoliko europskih inicijativa koje se odnose na COVID-19, osnaživanje zdravstvenih sustava i digitalnu transformaciju zdravstvene skrbi. Nadamo se da će preporuke koje proizlaze iz ove ankete u konačnici dati informaciju europskoj i nacionalnoj zdravstvenoj politici.

U anketi je analizirano ukupno 125 odgovora, 46% su bile udruge pacijenata, a 54% su bili pojedinačni pacijenti ili pružatelji skrbi. Pojedinačni pacijenti ili njihovi skrbnici odgovarali su na pitanja vezana uz izazove s kojima su se suočavali, pristup zdravstvenoj skrbi, njihovu zabrinutost i kvalitetu informacija koje su dale državne vlasti, zdravstvena administracija i zdravstveni djelatnici tijekom pandemije. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da postoji značajan prostor za poboljšanje i za pružatelje zdravstvenih usluga i za nacionalna tijela u pogledu jasnoće informacija, komunikacije i smjernica za javno zdravlje.

Sveukupno, 57 udruga pacijenata odgovorilo je na anketu od kojih 43% predstavlja europske ili nacionalne organizacije. Postavljena su im razna pitanja vezana uz njihovo djelovanje tijekom pandemije, mišljenja o mjerama zaštite i njihovoj uključenosti u upravljanje pandemijom. Ovi rezultati istraživanja pokazuju da je pandemija imala ogroman utjecaj ne samo na financijsku stabilnost i održivost udruga pacijenata, već i na njihov način rada.

Naposljetku, ova anketa služi kao potvrda da su, čak i kada su se mogućnosti financiranja smanjile, a aktivnosti otežale zbog pandemije, udruge pacijenata nastavile raditi na „prvoj liniji zagovaranja“ kako bi unaprijedile interese pacijenata i njihovih skrbnika.

EPF će upotrijebiti rezultate ove inicijalne ankete za podršku svojim daljnjim europskim inicijativama i aktivnostima zagovaranja povezanim s utjecajem COVID-19 na zdravstvenu skrb.

 

 

 

 

 

 

REFERENCE:
https://www.eu-patient.eu/news/latest-epf-news/2021/impact-of-covid19-on-patients/
https://www.eu-patient.eu/globalassets/impact-of-covid-19-on-patients–pos.pdf