d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kristine Sørensen, osnivačica The Global Health Literacy Academy: Važnost zdravstvene pismenosti za onkološke bolesnike (PRIME HFD)

Prenosimo Vam intervju s Kristine Sørensen, osnivačice The Global Health Literacy Academy, a koji je dio posebne publikacije posvećene onkologiji, PRIME, u izdanju Hrvatskog farmaceutskog društva povodom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU

Kristine Sørensen, osnivačica The Global Health Literacy Academy

Zašto je zdravstvena pismenost toliko važna za oboljele od raka?

Zdravstvena pismenost govori o sposobnosti pronalaženja, razumije­vanja, procjene i primjene informacija za upravljanje zdravljem. Posebno je važno za oboljele od raka jer je življenje s rakom izazovna situacija u kojoj treba razmotriti mnogo novih medicinskih podataka i povezano je s mnoštvom emocija. Koliko će se do­bro ljudi nositi s rakom također ovisi o njihovim zdravstvenim uvjerenji­ma, njihovom životnom situacijom i dostupnošću liječenja i zdravstvenih usluga koje će im biti dostupne na njihovom „putu raka“. Uz to, njiho­vo znanje o sustavu, njihovo opće zdravstveno stanje i društveni an­gažman, kao i ekonomska održivost, igraju ulogu u tome koliko im je omo­gućeno da upravljaju svojom onkološ­kom bolešću. Zdravstvena pismenost važna je za informirano odlučivanje. Primjerice, koju vrstu liječenja treba odabrati, sudjelujete li u kliničkim ispitivanjima ili bolesnikova promiš-ljanja o terminalnom stanju bolesti.

Napisali ste zanimljivu knjižicu pod nazivom “Zdravstvena pismenost je politički izbor”. Što bi bilo ključno za političare i donositelje odluka u pogledu zdravstvene pismenosti, posebice na području onkologije?

Zdravstvena pismenost percipira se kao javnozdravstveni izazov, jer studije o zdravstvenoj pismenosti ukazuju da se više od trećine ispita-nika teško nosi s prekomjernim infor­macijama za upravljanje zdravstvom, prevencijom bolesti ili promicanjem zdravlja. U nedavnoj studiji otkrili smo da je pet zemalja EU uključivalo zdravstvenu pismenost kao važan el­ement u njihove nacionalne planove protiv raka. Zdravstvena pismenost dobiva sve veću političku pažnju zbog važnosti poboljšanja usklađeno­sti potreba pacijenata i dostupnih zdravstvenih usluga. Pristupi usre­dotočeni na ljude i fokusiranje na samoupravljanje sve se više praktici­raju kako bi se pacijenti s rakom os­nažili za oblikovanje njihovog novog životnog stanja života s rakom i na kraju postali pacijenti koji su preživ­jeli rak. Političari i donositelji odluka, kao i profesionalci koji su uključeni u planiranje onkološke skrbi, mogu podržati taj proces smanjenjem složenosti procedura, poboljšavanjem jasne komunikacije i fokusiranjem na personalizirani pristup bolesniku. Zdravstveno pismeni političar pre­poznaje da rak utječe na sve aspekte života, pa je stoga potrebno gledati kroz „objektiv“ cijele vlade i angaži­rati kolege političare iz područja zdravstva, socijalne službe, rada, kul­ture i financija kako bi se identificirali pravedna i održiva rješenja. Pružatelji zdravstvene zaštite mogu poboljšati zdravstvenu pismenost na području raka na razini upravljanja, na razina-ma odjela i među pacijentima, uklju-čivanjem zdravstvene pismenosti kao temeljne vrijednosti na strateškoj i operativnoj razini.

U vrijeme COVID-19 važna je više nego ikad važna mentalna i digi­talna zdravstvena pismenost . Što bi savjetovali za poboljšanje mentalne i digitalne zdravstvene pismenosti za onkološke bolesnike?

Mentalna zdravstvena pismenost koristi ljudima koji boluju od raka jer im pomaže da se bolje nose sa usponi­ma i padovima neizbježno povezani­ma s bolešću. Biti u stanju pronaći, razumjeti, prosuđivati i koristiti rele­vantne informacije pružaju uvide koji mogu povećati motivaciju i samopou­zdanje bolesnika u prevladavanju borbe s bolešću. Nadalje, digitalna zdravstvena pismenost osigurava jednostavan pristup i bolju upotrebu digitalnih usluga koje se pružaju. Integrirajući fokus na mentalnu i digitalnu zdravstvenu pismenost u susretima s bolesnicima povećava se ponašanje i zadovoljstvo pacijenata i profesionalaca uključenih u onkološku skrb. Općenito, pitanje zdravstvene pismenosti važna je za pacijente, profesionalce, pružatelje usluga, zdravstvene osiguravatelje i političare. Odgovornost je svih da osiguraju zdravstveno pismene putove (tzv. health literate pathways) u borbi protiv raka.

TEKST JE PREUZET UZ DOZVOLU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA SA REFERENCE:

Hrvatsko farmaceutsko društvo je povodom Europskog tjedna borbe protiv raka 2020. te u čast hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, predstavilo digitalnu publikaciju PRIME  ONCOLOGY (Policy PlatfoRm for Integrated Care & Digital TransforMation in HealthcarE). Riječ je o jedinstvenoj platformi zdravstvenih politika za integralnu skrb i digitalnu transformaciju u zdravstvu. Ovakva vrsta digitalne publikacije, koja je u potpunosti posvećena temi onkologije jedinstvena je u Hrvatskoj i šire. Po prvi put, na vrlo inovativan i moderan način prikazane su sve teme vezane za područje onkologije, o kojima su svoje mišljenje dali najveći stručnjaci zdravstvenog sustava, od ministra zdravstva, preko specijaliziranih liječnika i ljekarnika pa sve do udruga pacijenata, s naglaskom na pogled u budućnost onkološke skrbi. Poseban naglasak je stavljen i na europske stručnjake, koji su svoje mišljenje, iskustva i najbolje prakse podijelili upravo u ovoj publikaciji.

Osim tema, poput prevencije i najnovijih dostignuća u dijagnostici, modernih terapija, komunikacije i skrbi onkoloških bolesnika, u digitalnoj publikaciji PRIME nalazi se i niz vrlo zanimlljivih i aktualnih istraživanja, poput Utjecaja pandemije COVID-19 na liječenje raka ili pametne onkološke skrbi u doba umjetne inteligencije i chatbotova. Ovom publikacijom Hrvatsko farmaceutsko društvo je izrazilo veliku podršku u donošenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, kao i Europskog plana protiv raka, te je ponovno na konstruktivan i kreativan način povezalo sve dionike zdravstva i administracije da integriranim pristupom ponude nove ideje i rješenja za poboljšanje ishoda liječenja i dostupnost učinkovitoj i suvremenoj onkološkoj skrbi.

Cjelovita digitalna publikacija je dostupna na stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog farmaceutskog društva.

 
https://farmaceut.org/izdanja-i-edukativni-kutak/e-farmaceut/prime-oncology/