d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

 „Uhvatiti“ svaki rak u ranoj fazi – Kritično načelo za nove preporuke EU

E

uropean Cancer Organisation je objavio novu konsenzusnu izjavu dionika sa savjetima Europskoj uniji o tome kako osigurati da nove preporuke državama članicama o ranom otkrivanju raka (koje bi trebale biti objavljene 2022.), mogu imati najveći utjecaj.

U izjavi naslova „Ranije je bolje: unaprjeđivanje probira i ranog otkrivanja raka“ (eng. Earlier is Better: Advancing Cancer Screening and Early Detection) European Cancer Organisation i njegova radna skupina za prevenciju, rano otkrivanje i probir, naveli su brojne hitne potrebe koje treba uključiti u nove službene preporuke o probiru raka na kojima su trenutno angažirane Europska komisija i Federacija europskih medicinskih akademija (FEAM).

 

 

 

Ključni zahtjevi izraženi u Izjavi obuhvaćaju:

 

  • Izrada preporuka Vijeća koje će pokrivati savjete državama članicama o probiru i ranom otkrivanju raka
  • U pogledu probira raka, nove preporuke Vijeća trebale bi:

– Zabilježiti i razmotriti znanstveni i praktični napredak u probiru raka, uključujući veću primjenu pristupa temeljenih na riziku

– Uključiti ambiciozne ciljeve i savjete državama članicama o poboljšanim strategijama probira i ranog otkrivanja drugih vrsta raka, uključujući rak pluća, prostate i dr.

– Ugraditi snažan provedbeni okvir, kroz novu platformu EU screening agencija kako bi se ubrzala razmjena najboljih praksi,

te bolje praćenje i informiranje na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini o uspješnosti ranog otkrivanja

 

  • Kada se općenito govori o ranom otkrivanju raka, nove preporuke Vijeća trebale bi savjetovati države članice i uključivati ​​inicijativu o:

– Povećanje svijesti stanovništva o potencijalnim ranim znakovima upozorenja na rak

– Jačanje uloge primarne zdravstvene zaštite u poboljšanju ranog otkrivanja raka

– Naglašavanje potreba zdravstvenog kadra uključenog u put dijagnoze raka

– Iskorištavanje napretka novih tehnologija koje mogu dovesti do poboljšanja u ranom otkrivanju raka među tipovima tumora

(uključujući Next-Generation Sequencing, umjetnu inteligenciju i tekuće biopsije)

 

 

 

 

Komentirajući novu Izjavu, Isabel Rubio, supredsjedateljica European Cancer Organisation – radna skupina prevencije, ranog otkrivanja i probira izjavila je:

“2022. je veliki trenutak za EU u komponenti ranog otkrivanja Europskog plana za borbu protiv raka. Ono na što pozivamo u Izjavi je sljedeće: Potrebna nam je EU politička agenda o ranom otkrivanju raka koja podupire ono što smo zajedno već postigli u probiru raka, ali koja je također u potpunosti ažurirana za „novu stvarnost“ u praksi probira te obuhvaća zajedničke potrebe ranog otkrivanja za sve vrste raka. Preporuke Vijeća EU sljedeće godine prilika su za potpuno zanavljanje preporuka. Učinimo te preporuke pokretačem za potpuniji, snažniji i širi zamah u ranom otkrivanju raka.”

 

Jan van Meerbeeck, supredsjedatelj European Cancer Organisation – radna skupina prevencije, ranog otkrivanja i probira izjavio je:

“Na Europskom Summitu o raku ovog tjedna pokazat ćemo koliko se toga pomaknulo od posljednjih preporuka EU-a o probiru raka iz 2003. godine. Imamo potpuno nove tehnologije koje mijenjaju i poboljšavaju način na koji liječimo rak dojke, rak vrata maternice te kolorektalnog karcinoma. Pojavili su se i novi programi probira i ranog otkrivanja drugih karcinoma, poput probira raka pluća koji je jedan od najčešćih vrsta raka u Europi. Rano otkrivanje čini ključnu razliku u raku pluća. Ključno je da Preporuke Vijeća u 2022. pružaju potporu ranijem otkrivanju raka pluća i drugih vrsta raka.”

 

REFERENCE:
https://www.europeancancer.org/resources/225:catching-all-cancers-earlier-a-critical-principle-for-new-eu-recommendations