d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

HEALTH HUB Special Policy Report: Prim. Vera Katalinić Janković prvi hrvatski panelist na središnjem programu High Level Political Foruma UN-a o pristupu One Health i antimikrobnoj rezistenciji!

S

talna Misija RH pri UN-u u New Yorku redovito prati i sudjeluje u radu Ekonomskog i oscijalnog vijeća ECOSOC-a (The Economic and Social Council), odabire prioritete u svom radu koje uspješno  pretače u konkretne aktivnost i koristi članstvo u svrhu vidljivosti i promicanja interesa Hrvatske.  Jedan od ovih prioriteta je bio predstaviti Hrvatsku kao promotora pristupa One Health / Jedno zdravlje (kao prevenciju budućih pandemija). Pristup Jedno zdravlje predstavlja jasan odgovor na buduće pandemije.

Naime, nastavno na činjenicu da je Hrvatska zajedno s Afganistanom su-koordinirala pregovore oko rezolucije Opće skupštine UN-a (OSUN) pod nazivom „Sveobuhvatni i koordinirani odgovor na bolest koronavirusa (COVID-19)“,  bilo je za promociju Hrvatske važno nastaviti rad na ovom i srodnim područjima.

 

Ministarstvo zdravstva promiče koncept „Jedno zdravlje“!

 

Prim. Vera Katalinić Janković prvi je hrvatski panelist na središnjem programu High Level Political Foruma UN-a o pristupu One Health i antimikrobnoj rezistenciji!

 

Stalna Misija RH pri UN-u u New Yorku se izborila da pristup Jedno zdravlje pronađe svoje mjesto u spomenutoj rezolucije (po prvi put u jednoj od rezolucija OSUN), te je nastavila raditi na predstavljanju Hrvatske kao promotora  pristupa Jedno zdravlje (posebno su nas snažno u tome podržavale države članice EU te JUSCAN-a).

Promovirajući pristup Jedno zdravlje prim. dr. Vera Katalinić Janković sudjelovala je na Sastanku visoke razine o antimikrobnoj rezistenciji te je vodila popratno događanje na Političkom forumu visoke razine (HLPF-u) o pristupu Jedno zdravlje.

 

 

Prim. Vera Katalinić Janković, posebna savjetnica Ministra zdravstva
Photo credits / copyrights by Women4Life, PharmaBiz, Business Media Croatia (www.issuu.com/bmcroatia/docs/women4life)

 

 

Uloženi napori rezultirali su činjenicom da je krajem 2021. Hrvatska pozvana da se pridruži inače dosta zatvorenoj Grupi prijatelja koja se bavi antimikrobnoj rezistencijom (Group of Friends on Tackling AMR). Istodobno, kolege u Ženevi intenzivno su se uključile u rad Grupe prijatelje vezane uz spremnost na buduće pandemije.

SMRH pri UN-u je prijavila dr. Katalinić Janković kao panelisticu na temu ovogodišnjeg HLPF-a Building back better from the coronavirus disease (5. -7. srpanj 2022.) tijekom Sastanka visoke razine o implementaciji ciljeva održivog razvoja.

Važno je istaknuti da Hrvatska do sada nikada nije imala panelista tijekom središnjeg programa HLPF-a, a što je posebno značajno u svijetlu trogodišnjeg hrvatskog članstva u ECOSOC-u.

 

 

 

Vodeći računa o aktualnom trenutku u kojem živimo, emergentnim i re-emergentnim bolestima s kojima se susrećemo, o vremenu u kojemu se preispituju globalni i nacionalni mehanizmi pripravnosti i odgovori na zdravstvene ugroze, više je nego vrijedna inicijativa iz područja globalnog javnog zdravstva koja potiče interdisciplinarnu suradnju te komunikaciju o zdravlju na sučelju čovjek-životinja-okoliš.

Iako pristup „Jedno zdravlje“ nije nov i spominje se još od 80-tih godina prošlog stoljeća, zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 dala je ovom pristupu dodatno značenje.

 

 

 

 

COVID-19 je pokazao da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša neraskidivo međusobno povezani, ono što se događa u jednom ima nepovratan utjecaj na druge. Primjer takve prakse je promjena uvjeta u proizvodnji primjerice hrane, to dovodi do promjene niza ekoloških i evolucijskih parametara, a time i posljedično do promjene otpornosti na antimikrobne tvari.

Razmjeri učinka globalnog načina življenja najbolje se očituju u brzini širenja trenutne pandemije bolesti COVID-19.  U današnjem svijetu, globalizirao se i rizik od prijenosa uzročnika zaraznih bolesti tako da ne postoje zarazne bolesti koje su isključivo opasnost na ograničenom području nego sve one predstavljaju kontinuiranu opasnost za cijeli svijet.

 

 

Ministarstvo zdravstva potiče promociju  koncepta „Jedno zdravlje“ budući da niti pojedinac, niti organizacija ili pojedini sektor ne mogu samostalno rješavati izazove poput ove pandemije, već odgovor na njih upravo leži u pristupu “Jedno zdravlje”.

Veliki iskorak u afirmiranju navedenog koncepta uspjela je učiniti upravo Hrvatska, koja je kao koordinator Omnibus rezolucije Opće skupštine UN-a: Sveobuhvatni i koordinirani odgovor na pandemiju koronavirusne bolesti (COVID-19), uspjela osigurati spominjanje koncepta „One Health Approach“ u rezoluciji Opće skupštine u tematskom dijelu pod nazivom Building back better.

 

 

 

Kao članica ECOSOC-a za razdoblje 2022.-2024., Hrvatska je spremna uložiti sve svoje napore kako bi pomogla ECOSOC-u u pružanju snažnog multilateralnog odgovora na pandemiju, u duhu solidarnosti i partnerstva. Globalna suradnja i solidarnost najvažniji su u borbi protiv pandemije. Sigurna i učinkovita cjepiva, kao i dijagnostika i liječenje, trebaju biti lako dostupni cijelom svijetu, na brz i održiv način i bez ikakvog oblika diskriminacije. Nitko nije siguran dok svi nisu sigurni.

Danas, kada pandemija COVID-19 još uvijek predstavlja globalni izazov s mnoštvom socioekonomskih posljedica koje nijedna država ne može sama riješiti, Hrvatska je čvrsto predana poduprijeti rad ECOSOC-a kao ključne platforme za zajedničku i uspješno ostvarenje oporavka nakon COVID-a i preostali ključni zadatak provedbe „Agende 2030 for Sustainable Development“. Zajedno stojimo u našem cilju izgradnje održivijih, zelenijih, inkluzivnijih i pravednijih društava u kojima nitko neće biti zapostavljen.

REFERENCE:
https://hlpf.un.org/2022/programme/building-back-better-and-advancing-the-sdgs
Prim. dr. sc. Vera Katalinić Janković, posebna savjetnica ministra zdravstva za javno zdravlje i One Health approach

 

 

 

 

 

HEALTH HUB SPECIAL POLICY REPORT
“EKSPERTI NA PRVOJ LINIJI BORBE PROTIV BOLNIČKIH INFEKCIJA”

 

Powered by //

 

PharmaS - Vision of a healthier future - PharmaS