d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

e-Dermatologija: Digitalni iskorak i informacije o psorijazi nadohvat ruke

T

ijekom proteklih nekoliko godina, liječenje psorijaze doživjelo je svojevrsnu renesansu. Nakon niza godina u kojima su algoritmi liječenja ove kronične dermatološke bolesti bili dobro poznati i čiji su rezultati bili adekvatni za povećanje kvalitete života oboljelih osoba, terapije dostupne unatrag par godina nude dodatan korak unaprijed. Naime, uvođenjem inhibitora interleukina-23 (IL-23) kao nove terapije u liječenju psorijaze, omogućeno je postizanje dosljednog visokog čišćenja kože, kod svih podskupina bolesnika. Ovim je napretkom rješenje postalo dostupno liječnicima. No, bitan segment u procesu liječenja oboljelih od psorijaze svakako je pravovremeno prepoznavanje bolesti. Ključni sudionici tog procesa su, u prvom redu, liječnici obiteljske medicine i farmaceuti, a potom i reumatolozi, mladi specijalisti, medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici koji bi se mogli susresti s oboljelima od psorijaze. Njihova pravovremena reakcija i referiranje bolesnika na specijalistički dermatološki pregled može uvelike spriječiti daljnji razvoj same bolesti, ali i brojnih drugih oboljenja, pridruženih psorijazi.

 

 

Stoga, Referentni centar za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za dermatovenerologiju KBC-a Rijeka i tvrtka AbbVie, u suradnji s Pharmabizom, prepoznali su potrebu za objedinjenjem priče o psorijazi, njenoj dijagnostici i liječenju. S tim na umu te s ciljem pružanja relevantnih i potpunih informacija svima koji se u svom svakodnevnom radu mogu susresti s psorijazom kroz suvremene, digitalne kanale, pokrenut je e-tečaj E-dermatologija. Osnova E-dermatologije je internetska stranica www.e-dermatologija.com, putem koje je moguće pregledati 12 modula u trajanju od svega 15-ak minuta, u kojima eminentni hrvatski stručnjaci, specijalisti dermatologije, nude potpunu sliku o samoj bolesti, njenoj epidemiološkoj pozadini, ali i procesima dijagnosticiranja i liječenja bolesti. Predavači su naglasili važnost multidisiciplinarnog pristupa liječenju psorijaze, dok kroz svoja predavanja nastoje pružiti najveću moguću podršku kolegicama i kolegama zdravstvenim radnicima.

 

Marija Kaštelan, dr.med., Voditeljica Referentnog centra za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske tom prigodom izjavila je: „E-dermatologija je fantastičan projekt, koji Referentni centar za psorijazu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske sa zadovoljstvom podržava. Razvojem novih lijekova, zdravstveni radnici dobili su alate koji im pružaju mogućnost da pomognu svojim pacijentima u još većoj mjeri te, kroz suradnju s pacijentima, dosegnu željene ciljeve liječenja. Ono što je ključno u daljnjem radu s osobama oboljelima od psorijaze je osiguravanje njihovog nesmetanog puta prema potrebnoj terapiji, što nije moguće postići bez pravovremenog prepoznavanja i referiranja oboljelih na specijalistički pregled. U ovom se dijelu dermatolozi maksimalno oslanjaju na liječnike obiteljske medicine, farmaceute, medicinske sestre i ostale kolegice i kolege. Svjesni smo da, s obzirom na obujam posla, njihova uloga nije laka i upravo smo zato željeli omogućiti relevantne i pouzdane informacije o psorijazi svim zdravstvenim radnicima, nadohvat ruke i kada god njima to odgovara. Mislim da smo s E-dermatologijom to uspjeli postići.“

 

www.creakyjoints.org // Psoriasis

 

 

E-dermatologija strukturirana je u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom ljekarničkom komorom. Po dovršetku pregleda svih modula, sudionici mogu pristupiti bodovanom testu znanja. Postizanjem barem 60% točnih odgovora na testu, liječnici obiteljske medicine stječu pravo na 8 bodova, a ljekarnici na 1,3 boda.

Po završetku e-tečaja, liječnici obiteljske medicine mogu ispuniti i vrlo kratku anketu, sastavljenu od devet kratkih pitanja. Odgovori će biti obrađeni i korišteni u svrhu dobivanja potpunije slike o broju oboljelih od psorijaze i povezanih bolesti te daljnjeg unaprjeđenja programa edukacije o dermatološkim bolestima.

 

 

Uloga ljekarnika u liječenju psorijaze osobito je značajna jer se oboljeli za savjet i preporuku najčešće prvo obraćaju upravo ljekarniku, stoga ljekarnici trebaju biti educirani u procjeni diferencijalne dijagnoze i težine bolesti, dostupnim terapijskim opcijama i praćenju terapijskog odgovora kako bi se oboljelima pružila najbolja moguća skrb, osigurala adherencija prema propisanoj terapiji te prevenirale i adekvatno zbrinule moguće nuspojave liječenja. Interdisciplinarna suradnja ljekarnika, liječnika opće/obiteljske medicine i specijalista dermatologa u liječenju ove kronične nezarazne bolesti koja predstavlja značajno socio-medicinsko opterećenje ključna je za definiranje i ostvarivanje ciljeva liječenja, sukladno željama i očekivanjima oboljelog.

 • MODUL 1 – prof.dr.sc. Marija Kaštelan – Psorijaza kao sistemska upalna bolest
 • MODUL 2 – prof. dr. sc. Romana Čeović, dr. med. – Suvremeni terapijski pristup u liječenju psorijaze
 • MODUL 3 – Olga Kosor, dr. med. – Kvaliteta života oboljelih od psorijaze
 • MODUL 4 – dr. sc. Damir Homolak, dr. med. – Klinička slika i dijagnostika psorijaze
 • MODUL 5 – Gordana Krnjević Pezić, dr. med. – Ciljevi liječenja i određivanje težine psorijaze – koje indekse koristimo? (PASI, DLQI, BSA)
 • MODUL 6 – dr. sc. Iva Dediol, dr. med. – Lokalna terapija psorijaze
 • MODUL 7 – prim. dr. sc. Daniela Ledić Drvar, dr. med. – Konvencionalna sustavna terapija u liječenju psorijaze
 • MODUL 8 – Zlatica Jukić, dr. med. – Fototerapija u liječenju psorijaze
 • MODUL 9 – prof. dr. sc. Neira Puizina Ivić, dr. med. – Biološka terapija u liječenju psorijaze
 • MODUL 10 – Doc. prim. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med. – Kako pripremiti bolesnika za liječenje biološkom terapijom?
 • MODUL 11 – Marija Šola, dr. med. – Psorijaza specijalnih lokacija (vlasišta, šake, stopala i dlanova)
 • MODUL 12 – Doc. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med. – Psorijaza u dječjoj dobi

 

 

 

 

 

 

Powered by