d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “Život pod staklenim zvonom?” – Rak i COVID-19 – Prevencija i predekspozicijska profilaksa (i što pravovremena reakcija znači za najugroženije skupine pacijenata?)

U

okviru Special Policy Reporta “Život pod staklenim zvonom?”, nastavljajući svoje aktivnosti s mnogobrojnim partnerima od Europskog i Svjetskog tjedna imunizacije, Health Hub prenosi europske zdravstvene politike, publikacije i aktualnosti vezane uz zaštitu najosjetljivijih skupina građana kada je riječ o utjecaju pandemije koronvirusa. Nedavno su se predstavnici hrvatskih udruga bolesnika i predstavnici struke usuglasili su se oko specifičnog utjecaja pandemije na imunokompromitirane osobe, kao što su osobe koje žive s rakom krvi, osobe transplantiranih organa, osobe s autoimunim oboljenjima, osobe s primarnim imunodeficijencijama, osobe na dijalizi, osobe s rakom solidnih organa, te preporučili rješenja i aktivnosti za ublažavanje tih rizika.

 

 

Health Hub u okviru svog Special Policy Reporta prenosi Vam zaključke sastanaka Radne skupine za rak i COVID-19 koje je organizirao Sharing Progress in Cancer Care (SPCC). Sastanci su održani u okviru projekta “Rak & COVID-19: Prevencija i liječenje uključujući monoklonska antitijela (MoAB)”.[i], [ii]

Svrha Radne skupine bila je proširiti svijest i znanje među zdravstvenim djelatnicima o tome što je trenutno dostupno za zaštitu rizičnih pacijenata ili za sprječavanje ozbiljnijih komplikacija uzrokovanih bolešću COVID-19 ili za poboljšanje kvalitete života najugroženijih skupina pacijenata u okruženju rizika od COVID-19 ili infekcije koronavirusom.

SPCC je okupio skupinu stručnjaka za pripremu edukativnog programa s dva webinara o utjecaju COVID-19 na oboljele od Radna skupina, sastavljena od onkoloških i onkohematoloških stručnjaka, održala je zatvoreni virtualni sastanak krajem lipnja, kojim je predsjedao Matti Aapro, medicinski onkolog sa sjedištem u Genolieru (Švicarska), predsjednik SPCC-a i bivši predsjednik Europske organizacije za borbu protiv raka (European Cancer Organisation).

 

 

Učinci infekcije virusom SARS-CoV-2 na onkološke bolesnike

 

Nedavno objavljen sustavni pregled s meta-analizom u časopisu Journal of Cancer Research and Clinical Oncology “Učinci infekcija SARS-CoV-2 kod pacijenata oboljelih od raka na smrtnost, prijam na intenzivnoj njezi i incidenciju: sustavni pregled s meta-analizom koji uključuje 709 908 sudionika i 31 732 pacijenata oboljelih od raka” jasno je navedeno da oboljeli od raka čine jednu od najrizičnijih skupina pacijenata tijekom pandemije COVID-19. U ovoj studiji cilj je bio provesti sustavni pregled i meta-analizu kako bi se utvrdila i incidencija i postotak prijama na odjele intenzivne njege te smrtnosti kod bolesnika s rakom zaraženih SARS-CoV-2. Ukupno je bilo 58 studija, koje su uključivale 709 908 sudionika i 31 732 bolesnika s rakom, koji su analizirani kroz ovu meta-analizu. Incidencija kod pacijenata s rakom bila je 8% .

Rezultati istraživanja pokazali su da je smrtnost i stopa prijema na intenzivnu njegu značajno veća u bolesnika s rakom (RR = 2,26, 95% CI: 1,94-2,62, P < 0,001; RR = 1,45, 95% CI: 1,28-1,64 , p < 0,001). Kao rezultat toga, rak je bio važan komorbiditet i faktor rizika za sve pacijente zaražene SARS-CoV-2. Ova infekcija može rezultirati teškim komplikacijama, pa čak i smrtnim ishodom kod pacijenata oboljelih od raka. Rak je povezan s lošom prognozom (ishodom) u pandemiji COVID-19. Pacijente oboljele od raka trebalo bi pomnije promatrati i zaštititi u kontekstu pandemije COVID-19.[iii]

 

 

 

SARS-CoV-2: Ishod infekcija kod onkoloških bolesnika

 

EPICOVIDEHA (Epidemiology of COVID-19 Infection in Patients with Hematologic Malignancies: A European Hematology Association) je međunarodni, otvoreni web-registar za pacijente s hematološkim zloćudnim bolestima (HM) zaražene SARS-CoV-2. Ovaj projekt ima za cilj prikupljanje slučajeva COVID-19 koji su se pojavili kod pacijenata s hematološkim malignitetima u 2020. godini te se provodi u ime Scientific Working Group Infection in Hematology Europskog hematološkog udruženja (EHA). Istraživanjem je obuhvaćeno gotovo 4000 slučajeva. Najbrojnije podskupine bile su one s ne-Hodgkinovim limfomom, zatim multiplim mijelomom, akutnom mijeloičnom leukemijom i kroničnom limfocitnom leukemijom. Rezultati su pokazali da je stopa smrtnosti, osobito u nekim potkategorijama, značajno viša nego u ukupnoj populaciji. Akutna mijeloična leukemija i mijelodisplastični sindrom imali su najnižu stopu preživljenja u skupini pacijenata, potom ne-Hodgkinov limfom, multipli mijelom i druge maligne bolesti. Još jedan zaključak iz ovog istraživanja jest da su u drugom valu ovakvi pacijenti pokazali bolju stopu preživljenja, vjerojatno zbog poboljšanja njihove cjelokupne skrbi.

Istraživanje koje je JAMA Oncology objavilo ove godine analiziralo je podatke više od pola milijuna pacijenata koji su imali COVID-19. Od ukupnog broja, njih 97,2% nije imalo rak, dok je podskupina od 14.287 pacijenata imala rak. 70% nije bilo izloženo nedavnom liječenju, dok 30% jest. Gledajući grubu stopu smrtnosti u ovim podskupinama, uočilo se očekivanih 1,6% u općoj populaciji, dok je stopa smrtnosti kod onih s rakom bila 5% no nisu nedavno primili terapiju ili bili u procesu liječenja (ovdje je definicija bila unutar tri mjeseca prije infekcije / COVID-19. No za bolesnike koji su nedavno dobili svoju potrebnu terapiju – smrtnost je bila gotovo 8%! Gledajući dublje u ovo istraživanje, uočeno je da su oni koji su nedavno bili na liječenju imali višu stopu smrtnosti, ali su postojali i popratni čimbenici povezani s COVID-19 koji su uzrokovali veći rizik smrtnosti. Čimbenici u podskupinama povezani s lošijim ishodom bili su metastatski čvrsti tumor, hematološke maligne neoplazme, radioterapija, kemoterapija ili kemoimunoterapija i pretilost (s BMI-jem iznad 40).

 

 

Predekspozicijska profilaksa s anti-SARS-CoV-2 monoklonskim antitijelima

 

Cijepljenje ostaje najučinkovitiji način sprječavanja infekcije SARS-CoV-2 i treba ga smatrati prvom linijom prevencije. Međutim, neki pojedinci ne mogu ili ne moraju dati odgovarajući zaštitni odgovor na cjepiva protiv COVID-19. Drugi možda nisu bili potpuno cijepljeni jer su u prošlosti imali teške nuspojave na cjepivo protiv COVID-19 ili njegove komponente.

Na temelju rezultata studija, FDA (Emergency Use Authorization, EUA) izdala je odobrenje za hitnu upotrebu za anti-SARS-CoV-2 monoklonska antitijela (mAbs). EUA je dozvolio da se ova anti-SARS-CoV-2 mAb koriste kao profilaksa prije izlaganja (PrEP) za određene osobe koje su imunokompromitirane i stoga mogu imati neadekvatan odgovor na cjepiva protiv COVID-19 ili se ne mogu u potpunosti cijepiti zbog povijesti teških nuspojava na cjepivo protiv COVID-19.[iv]

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) preporučilo je izdavanje odobrenja za stavljanje u promet monoklonskih antitijela za prevenciju COVID-19 kod odraslih i adolescenata starijih od 12 godina i težine od najmanje 40 kg prije mogućeg izlaganja SARS-CoV-u -2 virusu.[v]

Europska komisija je sa svojim stručnim povjerenstvima također sastavila popis od 10 potencijalnih terapeutika za COVID-19. Popis se temelji na neovisnim znanstvenim savjetima i fokusira se na kandidate za liječenje COVID-19 koji će vjerojatno biti odobreni i stoga uskoro dostupni na europskom tržištu. Ti će lijekovi omogućiti liječenje pacijentima diljem EU-a što je brže moguće pod uvjetom da je njihovu sigurnost i učinkovitost potvrdila Europska agencija za lijekove. Među ovih 10 terapeutika su i antivirusna monoklonska antitijela koja su najučinkovitija u najranijim fazama infekcije, a koje je preporučila Europska agencija za lijekove EMA.[vi]

 

 

Moramo pravovremeno prepoznati one koji su izloženi riziku pandemije!

 

Glavna poruka SPCC projekta bila je da je važno i nužno prepoznati koji su pacijenti u opasnosti. Potrebno je pametno koristiti podatke i iskustva kako bi se to postiglo. Potrebno je identificirati pacijente koji trebaju posebne mjere opreza ili preventivno liječenje monoklonskim antitijelima ili druge profilaktičke mjere. Potrebno je perwsonalizirati pristup, treba koristiti opsežne zdravstvene podatke koje imamo na raspolaganju i potrebno je udružiti snage.

Većina stručnjaka u onkologiji i hematologiji nije u potpunosti svjesna preventivnih i terapijskih oružja koja su sada dostupna za poboljšanje ishoda COVID-19 infekcija kod pacijenata oboljelih od raka. Prisutni su mnogi čimbenici, poput mutacije virusa, statusa cijepljenja i razine općeg imuniteta. Dodatni važni zaključak koji trebamo imati na umu jest – dok će se percepcija COVID-19 kao rizika i prijetnje u bliskoj budućnosti smanjivati ​​u općoj populaciji, u okruženju pacijenata s rakom izazov pandemije ostat će vrlo delikatno pitanje.i

 

 

Imamo li i u Hrvatskoj stručni i politički konsenzus o tome što struka i svijet rade kako bi zaštitile najosjetljivije skupine pacijenata koji (još uvijek) žive pod staklenim zvonom?

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE:
[i] https://cancerworld.net/cancer-covid-prevention-and-treatment-including-monoclonal-antibodies-moabs-2022/
 
[ii] https://www.spcc.net/en/projects/adverse-events-management-and-interstitial-lung-disease-ild-detection-project/1-5178-0-
 
[iii] Arayici ME, Kipcak N, Kayacik U, Kelbat C, Keskin D, Kilicarslan ME, Kilinc AV, Kirgoz S, Kirilmaz A, Kizilkaya MA, Kizmaz IG, Kocak EB, Kochan E, Kocpinar B, Kordon F, Kurt B, Ellidokuz H. Effects of SARS-CoV-2 infections in patients with cancer on mortality, ICU admission and incidence: a systematic review with meta-analysis involving 709,908 participants and 31,732 cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2022 Jul 13:1–14. doi: 10.1007/s00432-022-04191-y. Epub ahead of print. PMID: 35831763; PMCID: PMC9281353.
 
[iv] https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/prevention-of-sars-cov-2/
 
[v] https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-covid-19-medicine-evusheld    
 
[vi] https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/treatments-covid-19_hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajedničku izjavu i preporuke potpisuju: