d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “PAMETNO sa šećernom bolesti!”: Zdravstvena skrb temeljena na vrijednosti kod šećerne bolesti (Value-Based Healthcare)

U

okviru Health Hub-ovog Special Policy Reporta „PAMETNO“ sa šećernom bolesti – Tehnologije koje mijenjaju život i zdravstvene sustave“ želimo otvoriti dijalog o potrebi učenja i usvajanja medicinskih tehnologija u dijabetičkoj skrbi na temelju najboljih globalnih praksi te konstruktivno ukazati kako iskoristiti potencijal i prednosti inovativnih medicinskih tehnologija za kreiranje „pametnih“, data-driven zdravstvenih politika koje vode ka boljim ishodima šećerne bolesti za pacijenta i zdravstveni sustav.

 

 

 

Šećerna bolest je dugotrajno, kronično stanje s visokom prevalencijom u društvu i sa složenom slikom zdravstvenih komplikacija koje osobe oboljele od šećerne bolesti mogu razviti. Stoga vlade i zdravstvena administracija diljem svijeta moraju donijeti odluke o dugoročnom ulaganju u resurse za prevenciju, dijagnostiku i liječenje šećerne bolesti. MedTech Europe vjeruje da bi korištenje načela zdravstvene skrbi temeljene na vrijednosti (eng. Value-Based Healthcare) kod šećerne bolesti pomoglo zdravstvenim sustavima da raspodijele resurse na najpametniji mogući način.

 

 

 

 

 

Zdravstvena skrb temeljena na vrijednosti (VBHC) pruža holistički pristup koji donosi najbolje ishode za pacijente, zdravstveno osoblje, pružatelje usluga i društvo na troškovno učinkovit način.

,

 

,

 

 

 

Postoji nekoliko načina kako bi se ovaj princip mogao primijeniti na području šećerne bolesti:

  • Osobe sa šećernom bolesti: želimo osigurati da najnovija tehnologija i najbolje mogućnosti liječenja imaju dostupnost prema osobama sa šećernom bolesti kako bi im se poboljšala kvaliteta života i postigli bolji klinički ishodi.
  • Vlade / zdravstvena administracija: želimo preusmjeriti fokus vlade / zdravstvene administracije na dugoročno gledanje, kako bismo postigli holističko upravljanje šećernom bolesti; potrebno je postići u konačnici alokaciju resursa i proračuna s upravljanja komplikacijama šećerne bolesti na upravljanje prevencijom te postizanje boljih ishoda liječenja za pacijente.
  • Kupci (osiguravatelji) tehnologija: želimo da osobe ili osiguravatelji koji kupuju tehnologiju u skrbi šećerne bolesti usvoje spoznaju kako jeftinije nije uvijek povezano i sa sniženim troškovima.
  • Zdravstveni stručnjaci: želimo omogućiti liječnicima, medicinskim sestrama, farmaceutima i obiteljima da mogu donositi bolje odluke, osjećati se manje opterećenima i pod stresom te se bolje nositi sa šećernom bolesti kao dugotrajnim, kroničnim stanjem
  • Zdravstvena industrija: želimo osigurati održivost poslovanja, mogućnost ulaganja u istraživanje i inovacije, dok se predano i naporno radi na smanjenju tereta šećerne bolesti i učinkovitijem upravljanju ovim kroničnim stanjem

 

 

 

 

Kakav je ekosustav digitalno posredovane skrbi šećerne bolesti?

 

Koristeći snagu podataka i digitalnu povezanost, digitalno posredovane medicinske tehnologije kod šećerne bolesti olakšavaju samokontrolu, osnažuju interakciju s timovima koji skrbe te poboljšavaju ishode i kvalitetu života osoba sa šećernom bolesti.

Međutim, digitalna transformacija dijabetičke skrbi nije moguća samo medicinskim tehnologijama. Ona zahtijeva od kreatora politika i zdravstvenih sustava da aktivno podupiru njihovu upotrebu u praksi.

Zdravstvena skrb temeljena na vrijednosti mogla bi poboljšati živote ljudi koji žive sa šećernom bolesti. Bolje upravljanje šećernom bolesti može se postići snažnijom političkom voljom, promjenom načina na koji ulažemo u kronične bolesti, promjenom u našem zdravstvenom sustavu kako bi se prioritizirala vrijednost te se postiglo bolje razumijevanje tehnologije.

 

 

 

 

 

 

REFERENCE:
https://www.medtecheurope.org/diabetes/value-based-healthcare-in-diabetes/