d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “PRVACI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI” – Prvaci zdravstvene pismenosti iza zdravstvenog rječnika “Hipertenzija”

P

ovodom obilježavanja 95. godina od osnutka Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku kompanije Sandoz koja je implementirala izvrsnu inicijativu Zdravstveni rječnici, iznimna nam je čast predstaviti Vam posebnu publikaciju Health Hub-a u okviru Special Policy Reporta „PRVACI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI“ nadahnuti globalnom inicijativom „Health Literacy Champions“ koju je pokrenula Kristine Sørensen i Global Health Literacy Academy koju snažno podržavamo. Općenito, pitanje zdravstvene pismenosti važno je za pacijente, profesionalce, pružatelje usluga, zdravstvene osiguravatelje i političare. Odgovornost je svih da osiguraju zdravstveno pismene putove (tzv. health literate pathways) u borbi protiv bolesti.

 

 

 

Slijedom navedenog, Health Hub kao jedinstveni think tank u regiji za zdravstvo i zdravstvenu industriju, kreirao je ovu prigodnu publikaciju i Special Policy Report „PRVACI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI“ uz brojne stručnjake – prvake zdravstvene pismenosti, predstavnike zdravstvene administracije, globalnih i nacionalnih javnozdravstvenih čelnika i lidera, predstavnike pacijenata i zdravstvene industrije.

Health Hub predstavlja Vam dobre prakse i zdravstvene stručnjake koji se u pravom smislu riječi mogu nazvati prvacima zdravstvene pismenosti! Predstavljamo odlične primjere suradnje akademske zajednice, zdravstvenih stručnjaka i zdravstvene industrije- 15 zdravstvenih rječnika u kojima je obrađeno 600 zdravstvenih termina, uz preko 30 uključenih zdravstvenih stručnjaka različitih profesija!

Upoznajte stručni tim i prvake zdravstvene pismenosti iza zdravstvenog rječnika “Hipertenzija”!

 

 

 

ZDRAVSTVENI RJEČNIK //

HIPERTENZIJA

 

Na izradi ovog zdravstvenog rječnika radili su i autori:

  • dr. sc. Biserka Bergman Marković, prim., dr.med. specijalist obiteljske medicine

 

 

 

 

 

“Sudjelovanje u projektu izrade zdravstvenih rječnika vezanog uz hipertenziju osobito me veselilo. Sa zadovoljstvom mogu reći da mi je otvorilo nove spoznaje poput veće svjesnosti o razumijevanju stručnih informacija od strane pacijenata te potrebi komunikacije “razumljivijim rječnikom”; upravo je tu veliki doprinos zdravstvenih rječnika.

 

Iznimno je bitno pomicati granice zdravstvene pismenosti. U svakodnevnom radu s pacijentima uočila sam kako najslabije razumiju medicinske termine poput hipertenzije (povišenog krvnog tlaka),  ne shvaćajući da hipertenzija odnosi najveći broj preuranjenih života svake godine (više od COVID-19 infekcije, malignih bolesti, rata, pušenja itd. …). Kompleksnost hipertenzije razumije vrlo mali broj pacijenata, ali i kolega koji se ne bave tim područjem, obzirom da  hipertenzija „ne boli nego „samo“ uništava ciljne organe“.

 

Zdravstvena pismenost iznimno pridonosi povećanju adherencije, a time utječe i na ishode liječenja poboljšavajući ih. Studije su pokazale kako informirani i educirani pacijent ima značajno bolju kontrolu hipertenzije i dijabetesa, smanjuje se učestalost hospitalizacija, a time se može utjecati na sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Dobra informiranost je iznimno važna za adherenciju: suradljiviji pacijent je sigurniji, zna što i radi čega koristi, a samim time su i bolji ishodi liječenja.

 

Nove tehnološke mogućnosti poboljšavaju samostalnost i informiranost naših pacijenata. Dodatnih 5 minuta za edukaciju uz objašnjenje od iznimne je koristi za aktivno uključenje pacijenata (što treba učiniti, koje lijekove uzeti, u koje vrijeme primjenjivati terapiju, zašto se neki lijek propisuje, kako pazimo na interakcije lijekova, informiranje i pokazivanje internetskih stranica za izračun bubrežne rezerve, savjetovanje o prehrani i rizicima za bolesti i dr.). No nakon informiranja i objašnjenja potrebno je pacijenta upitati: „ Jeste li razumjeli?“  Razumijevanje informacija te izdvajanje bitnih od „manje bitnih“ stvari važno je za suradnju liječnika i pacijenta.“

 

prof. dr. sc. Ingrid Prkačin , dr. med., specijalist hitne medicine, specijalist nefrolog  

 

 

prof. dr. sc. Ingrid Prkačin , dr. med., specijalist hitne medicine, specijalist nefrolog  

 

 

 

„Kad je o zdravstvenoj pismenosti riječ, moja je misija kroz edukacijske aktivnosti, projekte i inovacije u farmaciji i medicini, kod naših kolega – pružatelja zdravstvene skrbi, osvijestiti potrebu za uključivanjem pacijenata u proces njihovog liječenja, prevencije i praćenja bolesti, i to ponajviše njegovog razumijevanja same dijagnoze, te procesa kroz koje prolazi. U pružanju skrbi, zdravstveni profesionalac ne bi smio pretpostavljati što pacijent misli, zna i razumije, već ga aktivno uključiti u donošenje odluka o njegovom liječenju i potaknuti ga da se sam izrazi i postavi pitanja koja su njemu važna.

 

Stoga sam vrlo rado prihvatila poziv da, kao magistra farmacije s bogatim kliničkim iskustvom, zajedno s liječnicima obiteljske medicine i liječnicima specijalistima iz različitih područja, budem autor na sedam rječnika za razvoj zdravstvene pismenosti u građana. Smatram da su nam takvi didaktički alati iznimno korisni i potrebni u radu s pacijentima kako bismo im nenametljivo pružili informacije da razumiju više, a bez da sami dođu u situaciju da nešto ne razumiju. Svaki je pružatelj skrbi, bilo da se radi o farmaceutu, medicinskoj sestri, liječniku ili njegovatelju prihvatio ulogu edukatora svog pacijenta, a i naša titula „magistra farmacije“ zapravo znači „učiteljica liječenja“.

 

Sigurna sam da ćemo pisane i digitalne inovacije za pomicanje granica zdravstvene pismenosti intenzivno razvijati i promovirati u nadolazećem razdoblju te da je potrebno uložiti dodatne napore za razvoj zdravstvene pismenosti u zajednicama u kojima živimo i radimo.“

 

doc. dr. sc. Arijana Meštrović,  mag. pharm.

 

 

Doc. dr. sc. Meštrović sudjelovala je kao autor u izradi sedam zdravstvenih rječnika za razvoj zdravstvene pismenosti u građana (Degenerativne i reumatske bolesti, Dijabetes, Gastroenterologija, Hipertenzija, Osnove onkologije i onkološke hematologije, Pulmologija i Upalne reumatske bolesti)!

 

 

doc. dr. sc. Arijana Meštrović,  mag. pharm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Policy Report „PRVACI ZDRAVSTVENE PISMENOSTI“