d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Objedinjena javna nabava u zdravstvu – iskorak prema racionalizaciji i boljim ishodima liječenja

P

olicy Networking Forumom u organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ) i Health Hub-a (think tanka za zdravstvo i zdravstvenu industriju), uz mnogobrojne partnere, željeli su se okupiti svi relevantni dionici koji mogu svojim znanjem doprinijeti optimiziranju procesa objedinjene javne nabave s ciljem održivog zdravstvenog sustava i poboljšanja ishoda liječenja.

Partnerske institucije Foruma koje su dale kvalitetan i konstruktivan doprinos raspravi, na dobrobit boljih ishoda liječenja naših građana su: Ministarstvo zdravstva RH, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Američka gospodarska komora AmCham, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave DKOM, Udruga industrije medicinskih proizvoda CROMED te članice Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske UPUZ.

 

Javna nabava drugi je najvažniji pokretač inovacija u zdravstvu, odmah nakon politike određivanja nadoknade troškova za lijekove, medicinske uređaje i medicinske proizvode koji se koriste u liječenju i politike financiranja zdravstvenih usluga. Javna nabava trebala bi imati mnogo značajniju ulogu u postizanju ciljeva utvrđenih u hrvatskoj Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, koji uključuju poticanje dobrog zdravlja sve starije populacije, zaštitu građana od zdravstvenih rizika, te potporu dinamičnom, otpornom i održivom zdravstvenom sustavu i uvođenju novih tehnologija.

 

 

U postupcima javne nabave ostvaruje se značajan postotni udio (oko 20% bruto domaćeg proizvoda (BDP)) Europske unije (EU) u svim sektorima te se ona često smatra jednim od najučinkovitijih tržišnih instrumenata za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta u Europi. I u Hrvatskoj je tijekom posljednjeg desetljeća postupno povećavan udjel roba i usluga u zdravstvu – uključujući medicinske proizvode, medicinske uređaje, lijekove i cjepiva – koji se nabavljaju u postupcima javne nabave.

 

 

Krajem 2021. godine, u javnosti je predstavljena inicijativa Ministarstva zdravstva o zajedničkoj provedbi postupaka javne nabave lijekova, ugradbenog i potrošnog bolničkog materijala, te usluga za sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu, s ciljem ujednačavanja kvalitete materijala, te postizanja financijskih ušteda tj. racionaliziranja potrošnje sredstava iz zdravstvenog proračuna.

Ova odluka sastavni je dio provođenja politike Vlade Republike Hrvatske u realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti  od 2021. do 2026. godine s ciljem provedbi mjera za financijsku stabilizaciju, strukturnu reformu i unaprjeđenje upravljanja sustavom zdravstva, a  unatoč velikom pritisku posljedica epidemije COVID-19 na cijeli zdravstveni sustav (posebno bolnički), nema stajanja u provođenju reformskih mjera i usklađivanju organizacije, načina rada i pružanju usluga svim pacijentima u skladu s njihovim potrebama.

Prilikom predstavljanja ove inicijative, istaknuto je kako je korona-kriza pokazala veliku snagu i otpornost hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i naznačila smjerove u kojima moramo provoditi promjene kako bismo hvatali korak s modernom medicinom i učinkovitim zdravstvom 21. stoljeća, koja veliki naglasak stavlja na tzv. „value-based healthcare“ i mjerenje ishoda liječenja.

 

 

Državni tajnik Ministarstva zdravstva gdin. Tomislav Dulibić, predstavio je strategiju objedinjene javne nabave koju su najavili krajem godine uz druge reformske mjere.

“Objedinjavanjem nabave medicinskog i potrošnog materijala, lijekova i usluga možemo uštedjeti i do 400 milijuna kuna godišnje, a ta sredstva usmjeriti u povećanje kvalitete zdravstvenih usluga” – izjavio je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. “Naša dosadašnja iskustva u provođenju aktivnosti na objedinjavanju nabave medicinske opreme, potrošnih materijala i široke palete usluga pokazala su pozitivne pomake, ali i otkrila da postoji prostor novih mogućnosti za dodatne uštede kao i standardizaciju kvalitete opreme, ugradbenih i potrošnih materijala. Glavni su nam ciljevi standardizirati kriterije kvalitete nabavljenih roba, ugradbenih i potrošnih medicinskim materijala i usluga, a time osigurati i kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima. Naravno vodeći pri tome računa o racionalnom raspolaganju zajedničkim sredstvima zdravstvenog osiguranja. Uz značajne uštede, od kojih koristi imaju sami pacijenti, objedinjenom javnom nabavom želimo postići i poštivanje načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana za sve dobavljače te maksimalne transparentnosti u postupcima nabave. Procjenjujemo da učinkovitim provođenjem tih postupaka javne nabave godišnje možemo uštedjeti i do 400 milijuna kuna“ – istaknuo je državni tajnik Tomislav Dulibić na Policy Networking Forumu.

 

 

Pri tome naglašava kako su svi postupci objedinjene javne nabave obvezni za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, ali otvoreni i svim drugim ustanovama koje su u vlasništvu županija i jedinica lokalne uprave i samouprave. Ministarstvo zdravstva istaknulo je važnost praćenja ishoda liječenja, koji imaju temelje u strateškim dokumentima Ministarstva zdravstva.

 

 

Za ovu Vladu i Ministarstvo zdravstva, uz Nacionalni  plan za otpornost i oporavak, daljnje objedinjavanje javne nabave unutar zdravstvenog sustava jedna je od ključnih reformskih mjera nužnih za daljnje povećanje kvalitete zdravstvenih usluga, uz praćenje ishoda liječenja. „Zato su i poduzeti koraci koji mogu i moraju vrlo brzo pokazati rezultate, a svim sastavnicama javnog zdravstva u državnom vlasništvu omogućiti da usklađenim javnim nabavama pod povoljnijim financijskim uvjetima osiguraju svojim pacijentima jednaku kvalitetu lijekova i materijala u cijeloj zemlji“, zaključio je državni tajnik Dulibić.

 

 

Cilj niza preporuka koje su do sada bile adresirane na Ministarstvo zdravstva jest osigurati da buduće prakse javne nabave u hrvatskom zdravstvu olakšaju uvođenje inovacija, a u svrhu poboljšanja kliničkih ishoda, poticanja konkurencije i dugoročne održivosti opskrbe, te ekonomske koristi za sektor zdravstva i time za gospodarstvo i društvo u cjelini, istaknuli su uvodni govornici Ivan Šoštarčić (Specijalna bolnica Bistra) te Nikša Antica (ravnatelj OB Karlovac).

 

 

 

Na prvom panelu na kojem su sudjelovali Nikša Antica (OB Karlovac, UPUZ), Tomislav Dulibić (MIZ), Antoaneta Bilić (MIZ), Nelica Vidić (DKOM), Saša Jovičić (AmCham), te Diana Percač (HGK), istaknuto je kako je cijena i dalje predominantni težinski kriterij koji nosi 90% bodova, a svega je 10% necjenovni kriterij, pri čemu oni nisu usmjereni prema vrednovanju kvalitete kliničkih ishoda važnih za pacijenta. Takav pristup zanemaruje dodanu vrijednost inovativnih proizvoda i rješenja te ne uzima u obzir njihov utjecaj na kliničke ishode i učinkovito korištenje ograničenih resursa u zdravstvu. zaključili su.

 

 

Predstavnik AmChama istaknuo je: “Kada se objave natječaji javne nabave za medicinske proizvode s cijenom kao jedinim kriterijem, obnova ugovora obično počinje od najniže cijene iz prethodnog ugovora, što iznimno otežava natjecanje s novim, inovativnim proizvodima. Uz to, bez obzira na tekuće reforme u zdravstvu i veći naglasak na zdravstvo zasnovano na dodanoj vrijednosti (bolji ishod u kombinaciji s nižim troškovima davanja skrbi), natječaji su često strukturirani na takav način da ne nagrađuju proizvode koji daju veću vrijednost (npr. smanjenje pojavnosti komplikacija ili kraći boravak u bolnici). Iako takvi proizvodi donose dodatnu vrijednost liječnicima, pacijentima i drugima koji su uključeni u liječenje, činjenica da je ta vrijednost rezultat ulaganja u istraživanje i razvoj, nije na odgovarajući način vrednovana spremnošću na plaćanje razumno opravdane veće cijene tih proizvoda kroz korištenje kriterija ENP na natječajima javne nabave.”

 

 

Jedan od ciljeva Europska komisije je „poboljšati prakse javne nabave, poticati potražnju za inovativnim proizvodima i uslugama u Europi te poticati uvođenje/prihvaćanje inovacija u EU”. S obzirom na sve veću potrebu za javnom nabavom roba i usluga u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, te u svjetlu inovacijske strategije EU-a, AmCham Hrvatska je predstavila preporuke kreatorima javnih politika s kojima se usuglasila i zdravstvena medtech industrija. Predsjednik CROMED-a, udruge medtech industrije, Damir Detić, predstavio je njihovu viziju procesa suvremene javne nabave medicinskih proizvoda u službi postizanja boljih kliničkih ishoda (čiju je važnost naglasio i NPOO).

 

 

 

Drugi panel istaknuo je da su bez poticanja uvođenja inovacija, bolnice i zdravstveni sustavi lišeni potencijalnog povećanja efikasnosti, veće učinkovitosti, produktivnosti i u konačnici boljih zdravstvenih ishoda za pacijente. S obzirom na tekuće rasprave o javnoj nabavi, a posebice na provedbu izmijenjenog europskog zakonodavstva o javnoj nabavi, u panelu su razmotreni izazovi koje za uvođenje inovacija predstavljaju postojeće prakse javne nabave. Na panelu su sudjelovali: Nikša Antica (OB Karlovac, UPUZ), Ivan Šoštarčić (Specijalna bolnica Bistra, UPUZ), Milka Kosanović (HUP), Damir Detić (CROMED) te Saša Jovičić (AmCham).

 

 

Raspravljalo se u kojoj mjeri opravdano planirane i očekivane uštede nabave lijekova i medicinskih proizvoda (rezultat provedenog postupka objedinjene javne nabave) mogu pridonijeti ukupno smanjenju rashoda bolničkih zdravstvenih ustanova  – u svjetlu svjesnosti okruženja u kojem se nalazimo – sveopćeg rasta cijena u malo i veleprodaji, iznadprosječnog inflatornog pritiska te rasta cijena energenata – svih faktora koji nesumnjivo utječu na trošak proizvodnje i transporta lijekova i medicinskih proizvoda ali i na cijenu nabave i drugih roba i usluga koje nabavljaju zdravstvene ustanove  a koje nisu uključene u ovaj postupak objedinjene javne nabave. Uvelike se stavio naglasak na neizvjesne okolnosti povezane uz inflaciju i cijene energenata ali i izazove nestašica lijekova kao posljedica pandemije, nedobivanja tendera ili geopolitičkih izazova.

 

 

Direktor UPUZ-a Dražen Jurković istaknuo je u zaključku: “Smjernice specifične za sektor zdravstva trebale bi biti pripremljene u suradnji sa svim odgovarajućim dionicima, te jamčiti uvođenje prakse javne nabave zasnovane na principu nabave dodane vrijednosti. Ovim događanjem nadamo se da smo stvorili preduvjete za promjenu dosadašnje prakse nabave u zdravstvu koja je bila predominantno bazirana na cijeni. Drago nam je da je i MIZ i RH prepoznalo vrijednost ishoda liječenja kroz NPOO, čime su stvoreni kvalitetni temelji za šire uvažavanje i primjenu necjenovnih kriterija prilikom provođenja objedinjene javne nabave u zdravstvu.”

 

 

Voditeljica Health Hub-a Anita Galić, kao jedan od partnera ovog Foruma zaključila je: “Obzirom na spremnost svih dionika Foruma koja je iskazana, te veliku posvećenost ishodima liječenja i zdravstvu temeljenom na vrijednosti ne sumnjamo u vrlo skori susret svih dionika na Ksaveru, uz konkretne zajedničke inicijative u smjeru boljih ishoda liječenja!