d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split

S

U Splitu i čitavoj regiji ne postoje adekvatne digitalizirane i integrirane operacijske dvorane; kao što ne postoji niti jedan robotski sustav za izvođenje naprednih operacijskih zahvata. KBC Split jedini je regionalni klinički bolnički sustav i jedina bolnica u cijeloj županiji, a bolnici gravitira i do milijun ljudi. Jedina djelomično integrirana i digitalizirana operacijska dvorana nalazi se na lokalitetu Firule, međutim je već zastarjele tehnologije i nije potpuno digitalizirana i integrirana. Nije povezana s informatičkim sustavom bolnice, kao što u njoj nije moguće primati digitalne informacije o pacijentu niti je intergrirana na način da se podaci o pacijentima ili operacijskim zahvatima mogu pohranjivati u informacijskom sustavu bolnice.

 

Cilj

Ovim projektom promijenit će se kvaliteta zdravstvene skrbi, poboljšati praćenje ishoda i produljiti život bolesnicima s malignim bolestima. Digitalizacijom operacijskih dvorana i nabavom opreme za napredno liječenje osoba oboljelih od raka, promijenit će se način sveobuhvatnog liječenja bolesnika s malignim bolestima uz uključene i objedinjene mjere optimizacije zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike. Na ovaj način unaprijedit će se zdravstveni ishodi uslijed uvođenja novog modela skrbi za pacijente, osobito novih najmodernijih načina kirurškog liječenja.

 

Robotskom kirurgijom povećati broj operacija obavljenih minimalno invazivnim putem, kao i dostupnost ovoga najnaprednijeg načina operacijskog liječenja što će utjecati na promjenu ishodi liječenja, odnosno povećat će se šanse bolesnika za izlječenje.

 

Digitalizacijom i integracijom operacijskih dvorana optimizirati će se planiranje, dokumentiranje, pohranjivanje i razmjena podataka o bolesnicima i vrstama i načinima operacijskog liječenja. Robotskom kirurgijom povećati broj operacija obavljenih minimalno invazivnim putem, kao i dostupnost ovoga najnaprednijeg načina operacijskog liječenja što će utjecati na promjenu ishodi liječenja, odnosno povećat će se šanse bolesnika za izlječenje. Obrazovanja u području kirurgije moći će se obavljati na daljinu čime će se smanjiti troškovi i povećati dostupnost obrazovanja.

 

Digitalizacijom operacijskih dvorana i nabavom opreme za napredno liječenje osoba oboljelih od raka, promijenit će se način sveobuhvatnog liječenja bolesnika s malignim bolestima uz uključene i objedinjene mjere optimizacije zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike.

 

 

 

 

Opis

Ovom digitalnom tranzicijom, integracijom i robotskom kirurgijom promijenit će se dosadašnji način liječenja na način da će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, podići sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, čime će se osnažili i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i modernizirati zdravstvene usluge bez papira. Nadalje, svi pacijenti će imati mogućnost operirati se na minimalno invazivan način.

Naime, u sadašnjim okolnostima, neki pacijenti zbog nedostatka resursa niti ne mogu biti podvrgnuti minimalno invazivnim operacijskim zahvatima. Promijenit će se i način obrazovanja liječnika na izobrazbi (specijalizaciji, usavršavanju). Boljim uvjetima za izvođenje operacijskih zahvata postići će se veći radikalitet zahvata kod malignih bolesti i samim time će se poboljšati ishodi liječenja. Ovakva digitalizacija i integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija omogućit će i jačanje telemedicine i učenje na daljinu u području kirurgije. Telemedicinom i učenjem na daljinu promijenit će se dosadašnji uobičajeni načini obrazovanja liječnika i smanjiti troškovi obrazovanja. Sve navedeno će se provoditi u digitaliziranim, integriranim operacijskim dvoranama i dvorani s robotskom kirurgijom.

Operacijske dvorane sastavni su dio i najuže povezane s ostalim dijelom Klinike za kirurgiju. U ovako opremljenim operacijskim dvoranama moguće je sve podatke o pacijentu dobiti u realnom vremenu i na zaslonu monitora u samoj operacijskoj dvorani i za vrijeme vršenja operacijskog zahvata. Također, u ovakvim operacijskim dvoranama moguće je tijekom vršenja zahvata imati i sav slikovni materijal o pacijentu dostupan na zaslonu monitora; a što je od velike važnosti za sigurnije i uspješnije izvođenje operacijskih zahvata.

Nadalje, integracija omogućuje da se u istoj dvorani koriste i drugi neophodni dijagnostički i terapijski uređaji, koji se također uključuju u integrirani sustav operacijske dvorane. Nadalje, robotskom kirurgijom se provode minimalno invazivni zahvati, a pokreti instrumenata su omogućeni poput pomicanja ruku operatera, čime se operacijski zahvati izvode puno lakše i preciznije.

Ovakvim pristupom promijenit će se i udio broja minimalno invazivnih operacijskih zahvata, smanjit će se kirurški stres kod bolesnika, poboljšati ishodi liječenja na račun manjeg pobola i smrtnosti, smanjiti broj dana liječenja i smanjiti troškovi liječenja. Projekt je usmjeren na izazove i potrebe za ulaganjima povezanim sa zelenom i digitalnom tranzicijom, što će imati trajni učinak na konkurentnost, produktivnost i otpornost zdravstvenog sustava, obrazovanje i vještine medicinskog osoblja, istraživanje i inovacije, pametni, održivi i uključivi rast te stabilnost financijskog sustava.

 

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896