d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Hrvatski robot-neurokirurg RONNA G4 pobijedio jaku konkurenciju u Londonu

U

 

Glavnu nagradu u kategoriji najbolje inovacije na međunarodnoj konferenciji Hamlyn o medicinskoj robotici, u organizaciji Imperial College u Londonu, dobio je hrvatski neurokirurški robot RONNA G4.

Pobijedio je vrlo jaku konkurenciju iz Italije, Kanade, Koreje, Njemačke, Nizozemske, SAD i Švicarske. Robota RONNA osmislili su prof. dr. sc. Bojan Jerbić, robotičar sa Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, i doc. dr. Darko Chudy iz Kliničke bolnice Dubrava. Hrvatski znanstveno-liječnički tim počeo je razvijati ovoga robota prije deset godina, a RONNA G4 se od 2016. primjenjuje u neorukirurškim operacijama.
– Dosad je u razvoj ukupno uloženo oko dva milijuna eura, što nije puno u odnosu na slične projekte koji su se razvijali posljednjih deset godina. Međutim, stvarnu financijsku vrijednost teško je procijeniti jer ona ovisi o prihvaćanju struke i tržištu. Ako projekt ne saživi u praksi i na tržištu, cijena je jednaka nuli. Slična rješenja u svijetu, koja su se probila na tržište medicinske tehnologije, vrijede danas stotine milijuna eura. Budućnost RONNE ovisi o tome koliko ćemo u narednim fazama osigurati financiranje certifikacije i komercijalizacije. Radi se o tehnološki iznimno složenom uređaju i to značajno usložava svaku fazu razvoja – kaže Jerbić ističući da postoji veliki međunarodni interes za RONNU, pa i neke vrlo konkretne ponude.

– Ipak, valja biti strpljiv i kao prvo u narednoj fazi krenuti u certifikaciju sustava. Tada će aplikativni i tržišni potencijali projekta postati još značajniji – kaže Jerbić.

RONNA je autonomni dvoručni robotizirani sustav za neurokirurgiju.Može se primjenjivati samo kao pomoć pri stereotaktičkoj navigaciji neurokirurških operacija i tada sve invazivne dijelove operacije obavlja kirurg.U slučaju pune primjene RONNA samostalno izvodi, pored navigacije, i invazivne dijelove operacije. Na taj način se kirurg rasterećuje zahtjevnih tehničkih elemenata operacije i na sebe preuzima samo one najosjetljivije zahvate na mekom tkivu, koje još uvijek robot nije u stanju obavljati.Roboti su u upravljačkom smislu samostalni, no zbog sigurnosti operater nadzire sve planirane postupke prije izvođenja putem računalne simulacije.

REFERENCE:
https://lider.media/aktualno/hrvatski-robot-neurokirurg-ronna-g4-pobijedio-jaku-konkurenciju-u-londonu-29741