d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Europski portal za informacije o cijepljenju – inicijativa Europske unije

O

 

snovna je svrha ovog mrežnog mjesta pružiti točne, objektivne i ažurne podatke o cjepivu i cijepljenju. Također sadrži pregled mehanizama u Europskoj uniji (EU) kojima se osigurava usklađenost dostupnih cjepiva s najvišim standardima sigurnosti i učinkovitosti.

Mrežno mjesto razvio je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u partnerstvu s Europskom komisijom, točnije s njenom Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) te s Europskom agencijom za lijekove (EMA). Ova je inicijativa Europske unije pokrenuta na temelju Preporuke Vijeća o jačoj suradnji u suzbijanju bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem usvojene u prosincu 2018.

Znanstveni stručnjaci i oni za komunikaciju u tim organizacijama uključeni su u pripremu sadržaja (1).

Predstavnici javnog zdravstva iz država EU-a i EGP-a konzultirani su u završnoj fazi pripreme sadržaja za mrežno mjesto i oko jezičnih verzija.

 

 

 

Europska komisija

Europska komisija politički je neovisna izvršna grana EU-a. Jedina je nadležna za pripremu prijedloga novog zakonodavstva EU-a te provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. Komisija je organizirana na temelju glavnih uprava koje razvijaju politiku za određena područja. Jedna od njih je i Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, nadležna za politiku EU-a u području sigurnosti hrane te za praćenje provedbe povezanog zakonodavstva.

S ciljem postizanja veće procijepljenosti, Vijeće je u prosincu 2018. usvojilo Preporuke o jačoj suradnji u EU-u u suzbijanju bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Cilj je inicijative odgovoriti na oklijevanje s cijepljenjem, poboljšati koordinaciju u nabavi cjepiva, podržati istraživanje i razvoj te ojačati suradnju unutar EU-a u pogledu bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Više informacija nalazi se na poveznicama:

 

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en i https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_hr

 

 

 

 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

ECDC je znanstvena agencija EU-a čiji je cilj jačati obranu protiv zaraznih bolesti u EU-u. Osnovna djelatnost agencije obuhvaća razne aktivnosti: nadzor, epidemiološku inteligenciju, odgovore, znanstvene savjete, mikrobiologiju, pripravnost, obuku u području javnog zdravstva, međunarodne odnose, komunikaciju u području zdravstva i znanstveni časopis Eurosurveillance.

U području bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, ECDC redovno osigurava podatke proistekle iz nadzora, kao što je broj potvrđenih slučajeva te znanstvene savjete o cjepivima, prati izbijanja epidemija i razvija materijale kojima se podržava komunikacija o cijepljenju.

ECDC također održava raspored cijepljenja, interaktivnu internetsku platformu koja prikazuje rasporede cijepljenja u svim državama članicama EU-a.

Više informacija nalazi se na poveznici:

https://www.ecdc.europa.eu/

 

 

Europska agencija za lijekove

Europska agencija za lijekove (EMA) decentralizirana je agencija Europske unije (EU) nadležna za znanstvenu procjenu, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u. EMA je organizacija čije aktivnosti obuhvaćaju mrežu od više tisuća stručnjaka iz svih dijelova Europe. Ti stručnjaci obavljaju djelatnosti u sklopu EMA-inih znanstvenih odbora.

EMA osigurava djelotvornost, kvalitetu i sigurnost cjepiva. EMA i njeni znanstveni odbori analiziraju sve dostupne podatke te procjenjuju njihove koristi i rizike prije izdavanja odobrenja kao i tijekom njihova stavljanja na tržište EU-a. EMA blisko surađuje s europskim i međunarodnim partnerima te razmjenjuje informacije o cjepivima kao i dobru regulatornu praksu.

Više informacija nalazi se na poveznici: https://www.ema.europa.eu /

 

 

 

 

REFERENCE:
https://vaccination-info.eu/en