d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije: “Borba protiv raka jedan je od glavnih prioriteta ove Komisije” (PRIME HFD)

Tijekom Vašeg mandata kao europska zastupnica u Europskom parlamentu iznimno ste bili angažirani u borbi protiv raka. Što Vas je motiviralo na Fight&Win?

Za vrijeme mog mandata u Eu­ropskom parlamentu odlučila sam pokrenuti projekt Fight&Win zbog niza primjera iz mog najbližeg okruženja, ali i užasavajućim statis­tikama o velikom broju oboljelih. „Fight&Win“ konferencije orga­nizirane su diljem Hrvatske, ali i u Bruxellesu, s ciljem jačanja svijesti o važnosti prevencije i borbe protiv raka, poticanja razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije, ut­vrđivanja zajedničkih smjernica za borbu protiv raka i osiguranja dosto­janstvenog života svim pacijentima koji su preboljeli rak. U projektu su sudjelovali brojni liječnici, onkolozi, pacijenti koji su dijelili svoja osobna iskustva, a na velikoj konferenciji u Zagrebu sudjelovao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Obzirom da sam dugi niz godina aktivno sudjelovala u skupini zastup­nika u Europskom parlamentu „Zastupnici protiv raka (MAC)“, posebno mi je drago da smo kroz „Fight&Win“ projekt pomogli u formiranju isto­imene skupine zastupnika i u Hr­vatskom saboru. Veliki problem u Hrvatskoj predstavlja zabrinjavajuće malen odaziv na već postojeće pro­grame ranog otkrivanja što smanjuje šanse pacijenta da nakon dijagnoze dobije pravovremeno i optimalno liječenje. To je nešto što na osobnoj razini moramo popraviti – postati odgovorni prema sebi, svom zdravlju, a naposljetku i prema svojoj obitelji i bližnjima. Rak preuzima cjelokupan život oboljelih te zahvaća ne samo oboljele, već i njihovu obitelj i pri­jatelje. Te promjene odražavaju se i na identitetu osobe te ostavljaju fizičke i psihološke tragove.

„Rak preuzima cjelokupan život oboljelih te zahvaća ne samo oboljele, već i njihovu obitelj i prijatelje…“

 

Kako ocjenjujete postojeće aktivno­sti Komisije u borbi protiv raka?

Borba protiv raka jedan je od glavnih prioriteta ove Komisije. Nije slučajno što ju je predsjednica Ursula von der Leyen od samog početka uključila u svoj političke smjernice. Mnogi moji kolege bili su uključeni u borbu pro­tiv ove bolesti ili imaju svoju osobnu povijest povezanu s njom, bilo to kao bivši pacijenti ili kroz slučaj u obitelji. Stoga smo 4. veljače 2020., pod vodst­vom moje kolegice Stelle Kyriakides, povjerenice za zdravstvo, pokrenuli „Europski plan za borbu protiv raka“ na velikom događaju u Europskom parlamentu i pokrenuli javno sav­jetovanje koje je trajalo do 21. svibnja i bilo je upućeno građanima, paci­jentima, skrbnicima, zdravstvenim radnicima i organizacijama koje su uključene u prevenciju raka, dijag­nozu, liječenje, njegu i istraživanje. Kao sljedeći korak, procijenit ćemo taj doprinos i vidjeti kako možemo osmisliti akcije za podršku državama članicama i dionicima pokrivajući cijeli ciklus bolesti, počevši od pre­vencije i rane dijagnoze do liječenja i kvalitete života pacijenata i onih koji su preboljeli rak.

 

 

Kao potpredsjednica Europske komisije zaduženi ste za konfer­enciju The Future Of Europe. Koliko u toj budućnosti ima prostora za zdravstvene teme, pa tako i za rak?

Ideja Konferencije o budućnosti Europe jest približiti se građanima i s njima raspravljati o temama od europskog značaja. Nastojat ćemo se baviti onim temama koje su građanima bliske i koje žele iznijeti u prvi plan. Dok šest prioriteta Komisije i Strateški program Europskog vijeća postavljaju cjelokupni okvir za to, uvjerena sam da će građani staviti poseban naglasak na teme vezane uz zdravlje. U trenutnoj pandemiji koro­navirusa mnogi od nas imaju pitanja i prijedloge vezane za javno zdravstvo te kako EU može odlučno djelovati i bolje podržavati države članice, regije i građane. Vjerujem da će sličan in­teres postojati i u borbi protiv raka. U svakom slučaju, otvoreni smo za raspravu i ovoj temi, a o tome će građani odlučiti.

 

Veliki problem današnjeg doba su dezinformacije i lažne vijesti. Jedan od 12 Europskih kodova protiv raka promiče i cijepljenje kao metodu zaštite od raka (hepatitis B, HPV), a protucjepiteljske skupine često iznose niz neprovjerenih informaci­ja. Koliko je važno da se Europa bori protiv lažnih vijesti?

Lažne vijesti i dezinformacije pred­stavljaju prijetnju našim demokraci­jama, sigurnosti i zdravlju, a borba protiv njih ključni je prioritet za Eu­ropsku uniju, posebno tijekom krize. Na razini EU borba protiv dezinfor­macija zajednički je napor koji ukl­jučuje sve europske institucije. Da bi pomogla u borbi protiv dezinformaci­ja, EU surađuje s online platformama, potiče ih da promiču vjerodostojne izvore, niže rangiraju sadržaje koji su provjereno netočni ili koji dovode u zabludu te uklone nezakonit sadržaj ili sadržaj koji bi mogao biti štetan za zdravlje.

Europska komisija također je objavi­la letak s ključnim informacijama o borbi protiv dezinformacija, uz redo­vito pružanje pristupa činjeničnim i znanstvenim informacijama o virusu i reakciji EU-a. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/corona_fighting_disinformation.pdf

Europska služba za vanjsko djelovanje uspostavila je posebnu radnu sk­upinu i web stranicu za borbu protiv dezinformacija koja se svakodnevno ažurira vijestima i analizama: https://euvsdisinfo.eu/news/ .

TEKST JE PREUZET UZ DOZVOLU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA SA REFERENCE:

Hrvatsko farmaceutsko društvo je povodom Europskog tjedna borbe protiv raka 2020. te u čast hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, predstavilo digitalnu publikaciju PRIME  ONCOLOGY (Policy PlatfoRm for Integrated Care & Digital TransforMation in HealthcarE). Riječ je o jedinstvenoj platformi zdravstvenih politika za integralnu skrb i digitalnu transformaciju u zdravstvu. Ovakva vrsta digitalne publikacije, koja je u potpunosti posvećena temi onkologije jedinstvena je u Hrvatskoj i šire. Po prvi put, na vrlo inovativan i moderan način prikazane su sve teme vezane za područje onkologije, o kojima su svoje mišljenje dali najveći stručnjaci zdravstvenog sustava, od ministra zdravstva, preko specijaliziranih liječnika i ljekarnika pa sve do udruga pacijenata, s naglaskom na pogled u budućnost onkološke skrbi. Poseban naglasak je stavljen i na europske stručnjake, koji su svoje mišljenje, iskustva i najbolje prakse podijelili upravo u ovoj publikaciji.

Osim tema, poput prevencije i najnovijih dostignuća u dijagnostici, modernih terapija, komunikacije i skrbi onkoloških bolesnika, u digitalnoj publikaciji PRIME nalazi se i niz vrlo zanimlljivih i aktualnih istraživanja, poput Utjecaja pandemije COVID-19 na liječenje raka ili pametne onkološke skrbi u doba umjetne inteligencije i chatbotova. Ovom publikacijom Hrvatsko farmaceutsko društvo je izrazilo veliku podršku u donošenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, kao i Europskog plana protiv raka, te je ponovno na konstruktivan i kreativan način povezalo sve dionike zdravstva i administracije da integriranim pristupom ponude nove ideje i rješenja za poboljšanje ishoda liječenja i dostupnost učinkovitoj i suvremenoj onkološkoj skrbi.

Cjelovita digitalna publikacija je dostupna na stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog farmaceutskog društva.

 
https://farmaceut.org/izdanja-i-edukativni-kutak/e-farmaceut/prime-oncology/