d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

70% zdravstvenih lidera i direktora očekuje da će bolnice postati “zdravstveni hub-ovi”

K

PMG je proveo istraživanje među 200 zdravstvenih lidera i direktora diljem svijeta o primjeni digitalnih zdravstvenih tehnologija, utjecaju COVID-19 i novim modelima zdravstvene skrbi. Rezultati su objavljeni u nedavnom izvješću “Healthcare CEO Future Pulse”. Prenosimo Vam glavne zaključke iz ove publikacije koje je Artur Olesch izdvojio u ICT & Health.

 

Kako bi bolje razumjeli kako će zdravstveni lideri i direktori percipirati ovaj trend u budućnosti, KPMG je anketirao 200 izvršnih direktora u zdravstvu iz Australije, Kanade, Kine, Njemačke, Nizozemske, Saudijske Arabije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Svi ovi čelnici upravljaju većim bolničkim ustanovama (srednje do velike bolnice), zdravstvenim sustavima i mrežama pružatelja zdravstvenih usluga unutar privatno i javno financiranih sustava.

 

 

80 % ravnatelja bolnica smatra da su zdravstvu potrebne promjene, a čak 79 posto očekuje da će se modeli pružanja skrbi reformirati u sljedeće tri godine.

Dakle, koji se zaključci mogu izvući iz ankete?

 

  • manje od polovice upravitelja zdravstvenih ustanova vjeruje da su njihove organizacije bile dobro pripremljene za COVID-19. Ipak, gotovo svi misle da će pandemijska kriza biti čimbenik koji će ubrzati transformaciju njihovog sektora.

 

  • velika većina vjeruje da će se u sljedeće 3 godine svi aspekti modela pružanja skrbi značajno promijeniti. Međutim, malo tko je već započeo proces prilagodbe takvim transformacijama.

 

  • čelnici u zdravstvu slažu se da sadašnji modeli nisu prilagođeni budućim izazovima, u kojima ključnu ulogu neće imati broj pruženih usluga, već njihova kvaliteta.

 

  • rastuća važnost lokalne zajednice i izvanbolničke skrbi smatra se pozitivnom promjenom. Međutim, mnogi su zdravstveni menadžeri još uvijek u ranoj fazi prilagođavanja vlastitih modela skrbi.

 

  • kad je riječ o izazovima vezanim uz zdravstveno osoblje, zdravstveni menadžment se usredotočuje na potporu i optimizaciju resursa kojima već raspolažu. Međutim, svjesni su sve većeg, rastućeg jaza između potražnje za zdravstvenim uslugama i njihove ponude.

 

  • općenito se slažu kako tehnologija igra bitnu ulogu u transformaciji zdravstvene skrbi – od pružanja zdravstvene skrbi, povećanja broja zaposlenika do fokusiranja na pacijenta / klijenta. Međutim, malo je zdravstvenih menadžera razvilo digitalne strategije koje gledaju dovoljno daleko u budućnost. Mnogi od njih ističu izazove koje predstavlja prilagodba novim tehnologijama kao potencijalnu prepreku transformaciji.

 

  • kada je u pitanju vodstvo u zdravstvenim organizacijama, menadžeri moraju proširiti opseg vještina potrebnih za „prevođenje“ digitalne budućnosti.

 

  • 66 posto menadžera očekuje da će telemedicina i druge digitalne metode dobiti na važnosti u budućnosti. Više od polovice ispitanika uvjereno je da će se značajan dio dijagnostike, konzultacija i liječenja obavljati digitalno umjesto osobno.

 

 

Digitalno zdravstvo. Ne “ako”, nego “kada”

 

Potreba za digitalnom akceleracijom u zdravstvenom sektoru očita je sa stajališta pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Dok se medicinska dokumentacija na nekim mjestima još uvijek „vodi na papiru“, pružatelji usluga dijele informacije putem faksa, a termini se obavljaju telefonom; iako ovaj sektor koristi najsuvremenije tehnologije, očito je da je digitalna transformacija neizbježna i da se treba ubrzati.

 

  1. CEO Healthcare Future Pulse pokazuje kako zdravstveni menadžeri digitalizaciju tretiraju kao prioritet. Ipak je paradoksalno: vrlo malo ispitanika (14%) daje visoke ocjene uslugama temeljenim na digitalnim tehnologijama i primjenjenima u zdravstvenim ustanovama u kojima upravljaju.

 

 

„56% ZDRAVSTVENIH LIDERA I MENADŽERA VJERUJE DA ĆE PACIJENTI RAZVITI SPOSOBNOST ZDRAVSTVENE SAMOSKRBI.“

 

 

 

Briga zbog nedostatka odgovarajućih rješenja i vještina najveća je prepreka na putu digitalne transformacije. Popis barijera uključuje dinamične promjene u zdravstvenom sektoru, neusklađena regulatorna rješenja i nedostatne „digitalne vještine“ zdravstvenog osoblja.

 

66 posto zdravstvenih menadžera očekuje da će telemedicina i drugi digitalni načini pružanja zdravstvenih usluga dobiti na važnosti u budućnosti. Više od polovice ispitanika (59%) uvjereno je da će se “značajna količina dijagnostike, konzultacija i liječenja obaviti digitalno umjesto osobno”. S ove točke gledišta, ono što vrijedi primijetiti je nesrazmjer između svijesti i djelovanja – tek svaki deseti zdravstveni menadžer (11%) izjavljuje nulto organizacijsko ulaganje u digitalnu zdravstvenu zaštitu. Samo se mala skupina ispitanika (7%) može pohvaliti “znatnim” ulaganjima u digitalnu arhitekturu. Velika skupina još uvijek odgađa konkretne inicijative: 40% ispitanika planira implementirati digitalnu zdravstvenu skrb, a 43% izjavljuje da već ima odgovarajuće strategije digitalnog razvoja za svoje zdravstvene ustanove.

 

Zdravstvo treba uhvatiti korak s drugim sektorima kada je riječ o korištenju digitalnih tehnologija. To je jedini način stvaranja uravnotežene, pristupačne i učinkovite arhitekture za pružanje usluga. Digitalna tehnologija može donijeti niz prednosti podržavanjem kliničkih procesa i komunikacije između pacijenta i pružatelja usluga te optimizacijom organizacijskih procesa. Međutim, u praksi implementacija digitalne strategije nadilazi razvoj potrebne infrastrukture – zahtijeva holističko i fleksibilno vodstvo usmjereno prema budućnosti, organizacijske promjene te izobrazbu osoblja za nove načine rada.

Cjelovito izvješće moguće je downloadati OVDJE.

 

 

 

REFERENCES:
Artur Olesch, ICT & HEALTH

70% Of Health CEOs Expect Hospitals To Evolve Into “Healthcare Hubs”