d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

World Economic Forum / Davos Agenda 2024: Podatci i povjerenje – dva stupa zdravstva temeljenog na vrijednosti

S

vijet se brzo mijenja. Gospodarski pritisci, klimatske promjene i geopolitički rizici sve su izraženiji unazad nekoliko godina i pridonose nesigurnosti i nepovoljnom svjetskom ekonomskom okruženju. Dodajte tome i napredak u znanosti i nove digitalne tehnologije, primjerice generativnu umjetnu inteligenciju, koji nam omogućuju da promišljamo o većini toga što radimo i kako to radimo i shvatit ćemo da to predstavlja nove izazove, ali isto tako i prilike.

 

 

 

Rješenje za trenutačno preopterećeni zdravstveni sustav jest zdravstvena skrb temeljena na vrijednosti s naglaskom na ishode usmjerene na pacijenta.

 

Upravljanje podatcima sa sustavom standardiziranog prikupljanja, izvještavanja i analiziranja omogućilo bi pacijentima samostalno odlučivanje.

 

Povjerenje je neophodno za odgovornu uporabu podataka.

 

 

 

 

Istodobno svjedočimo opsežnim demografskim promjenama jer broj svjetskog stanovništva neumoljivo raste, baš kao i očekivana životna dob, uglavnom zahvaljujući stalnim razvojima u medicini i znanosti koji su bili nezamislivi prije pola stoljeća. Štoviše, troškovi zdravstvene skrbi rastu brže od BDP-a i predstavljaju dodatni financijski pritisak te zahtijevaju ograničenu upotrebu resursa.

 

Međutim, unatoč svim tim promjenama, zdravstveni sustavi razvijenih država uglavnom su isti kao što su i bili kad su prvi puta uvedeni ’40-ih i ’50-ih godina prošloga stoljeća. Razvoj zdravstvenog sustava predstavljao je prijelomnicu po ljudsko zdravlje, ali danas su ti sustavi zastarjeli i neodrživi te ne uspijevaju zadovoljiti potrebama sve više i sve starijih korisnika, unatoč činjenici da danas imamo više lijekova i mogućnosti liječenja te napredniju tehnologiju.

 

Pandemija COVID-19 dodatno je ubrzala tu krizu i većinu europskih zdravstvenih sustava dovela na rub urušavanja, dok su drugi privatni zdravstveni sustavi, primjerice američki, dodatno istaknuli nejednakosti u dostupnosti zdravstvene skrbi.

 

 

 

 

 

 

Smatramo da bi rješenje tih izazova bilo odustajanje od trenutačne zdravstvene skrbi koja ovisi o naknadi za uslugu i okretanje prema zdravstvenoj skrbi temeljenoj na vrijednosti jer taj pristup osigurava i financira ishod usmjeren na pacijenta i kvalitetu skrbi. Prema procjeni iz 2016., preobrazba američkog zdravstvenog sustava da bude usredotočen na ishode usmjerena na pacijenta mogla bi smanjiti prosječni godišnji porast troškova zdravstvene skrbi čak i do 30 posto.

 

Pacijenti bi se okoristili sustavom postavljenim da im osigura „rezultate“, a sindrom „izgaranja“ među liječnicima i njihova učinkovitost bi se zasigurno poboljšali zbog usmjerenosti prema ishodima, a ne broju pacijenata. Sustav temeljen na vrijednostima također potiče stalno financiranje koje u budućnosti jamči nova znanstvena otkrića.

 

No, trebamo biti realni jer razmjer takve tranzicije zvuči zastrašujuće i, na mnogo načina, on to i jest. I zato bi se naši prvi koraci u preobrazi sustava zdravstvene skrbi trebali usredotočiti na dva primarna stupa zdravstvene skrbi temeljene na vrijednostima, a to su- upravljanje stvarnim podacima prikupljenim putem digitalnih tehnologija i povjerenje.

 

 

 

 

 

Uspostava upravljanja podatcima

 

I dok stalno idemo prema nanovo zamišljenoj budućnosti usmjeravanoj podatcima i digitalnim tehnologijama, vrijeme je da sustavi zdravstvene skrbi također krenu u tom smjeru. Već danas svjedočimo golemoj količini nastalih podataka. Štoviše, neka istraživanja procjenjuju da je zdravstvena industrija zaslužna za oko 30 posto svih svjetskih podataka i taj broj neprestano raste brže nego na ostalim poljima.

 

Međutim, premda sam trend mnogo obećava, problem s kojim smo suočeni jest činjenica da upravljanje ili uporaba podataka nisu na najvišoj razini. U većini sustava zdravstvene skrbi podatci su raštrkani između liječnika, bolnica, pacijenata i trećih osoba što otežava razumijevanje zdravstvenog stanja pojedinca. Većini zdravstvenih sustava nedostaje jasna strategija analiziranja podataka, a prema procjeni iz 2019., čak 97 posto svih svjetskih podataka prikupljenih u bolnicama ostane neupotrijebljeno.

 

I premda je u međuvremenu bilo nekih pomaka nabolje, potreban nam je način objavljivanja, prikupljanja i analiziranja standariziranih zdravstvenih podataka kako bi nam ishod usmjeren na pacijenta bio temelj odlučivanja. Tu mislimo na povrat novca, financiranje, propisivanje lijekova – sve vrste odluka ukorijenjene u podatcima i usklađene s ciljem boljeg liječenja pacijenata. To bi bila srž zdravstvenog sustava temeljenog na vrijednostima.

 

Primjerice, Health Outcome Observatories (H2O), projekt kojim upravlja konzorcij od 25 entiteta iz državnog i javnog sektora, taj koncept pretvara u stvarnost. Nekoliko vodećih bolnica u Europi namjerava standarizirane ishode usmjerene na pacijenta učiniti temeljnom stavkom razgovora između pacijenata i liječnika, a nastali rezultati postat će dio podatkovnih baza u stvarnom vremenu.

 

 

 

 

Povjerenje je temelj zdravstvene skrbi temeljene na vrijednosti

 

Zdravstvena skrb je složena, ali istodobno i vrlo osobna i kako bi se to ispoštovalo, za uspješnu preobrazbu zdravstvenog sustava i skrbi nužno je povjerenje.

 

Ono što je daleko važnije jest da se povjerenje stiče djelima i ponašanjem. Izgradnja povjerenja zna biti dugotrajna, potreban je velik trud da se ono održi, a može ga se lako izgubiti. Kad je riječ o upravljanjima podatcima, povjerenje znači održavanje glasa i iskustava pacijenta u središtu izvještavanja, analiziranja i odlučivanja tako da se izgradi infrastruktura i okvir za odgovornu uporabu podataka.

 

To naglašava važnost da svi sudionici postupka budu iskreni i suosjećajni te da prihvate činjenicu da premda ne znamo sve, možemo se osloniti na odluke nastale na temelju podataka. Usredotočivanje na stvaranje i dijeljenje korisnih podataka na svakom koraku od kliničkih testiranja do pacijentovih iskustava pomoći će svima da lakše odrede prave vrijednosti po pacijente.

 

Međutim, nije jednostavno izgraditi povjerenje kad ste suočeni sa suvremenim izazovima, ali naša je zajednička odgovornost prebaciti moć na pacijente i ponovno osmisliti rješenja koja će poduprijeti strelovite društvene promjene.

 

 

Izvor:
https://www.weforum.org/agenda/2024/01/value-based-healthcare-data-trust/