d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vera Katalinić Janković: “Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka optimizirat će se onkološka skrb” (PRIME HFD)

Prenosimo Vam intervju s prim. Verom Katalinić Janković, posebnom savjetnicom Ministra zdravstva, koji je dio posebne publikacije posvećenu onkologiji, PRIME, u izdanju Hrvatskog farmaceutskog društva povodom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU 2020. godine.

Rak je ozbiljan i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema razvi­jenog svijeta. Osim fizičkog i emocio­nalnog opterećenja za pojedinca, rak predstavlja i golemo opterećenje za zdravstvene sustave te društvo u cje­lini. Naši zdravstveni sustavi su pred­viđeni za zbrinjavanje kratkotrajnih, akutnih infektivnih bolesti te je njiho­va priprema za trajnu epidemiju raka važnija nego ikad. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, broj ljudi oboljelih i umrlih od raka će rasti, te će rak postati glavni uzročnik smrti i najveća prepreka daljnjem produženju ljudskog života u 21 stoljeću.

U Europi se svake godine kod 3.5 milijuna ljudi dijagnosticira rak, a 1.3 milijuna ljudi od njega umre. Pos­toje značajne razlike u učestalosti i smrtnosti od raka i u samoj Europi. Incidencija je na ukupnoj razini veća u zemljama zapadne Europe dok je smrtnost veća u zemljama srednje i istočne Europe. Europska Komisija pokreće Europski plan protiv raka. Kroz novi akcijski plan za borbu pro­tiv raka planiraju se ostvariti prom­jene u prevenciji i istraživanju raka, razviti nove strategije u prikupljanju podataka i postići jednakost u dos­tupnosti terapija diljem Europe.

Rak je i dio hrvatske svakodnevice, ugrađen u svaku poru našeg društ­va. Svake godine otkrije se približno 24.000 novooboljelih, a 14.000 umre od raka. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi više od 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka, odnos­no životi, uključujući obitelji oko 850.000 hrvatskih građana su iz­ravno ili neizravno pogođeni rakom. To čini gotovo 20% našeg društva.

Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka 2020.-2030. un­aprijedit će se sveobuhvatno praćenje, prevencija i liječenje malignih bolesti uz uključene i objedinjene mjere tercijarne prevencije i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike. Primjenom različitih razina prevencije bilo primarne, sekundarne i tercijarne moguće je u idućih deset godina u Hrvatskoj smanjiti preva­lenciju raka za 30%.

Borba protiv raka može biti učinkovita samo ako to bude zajednički, europski prioritet.

Iako se u EU svakih 9 sekundi dijag­nosticira novi slučaj raka, u prosjeku se svega 3% zdravstvenih budžeta troši na prevenciju. Do 2035. godine će se vjerojatno ukupan broj slučajeva raka udvostručiti. Tijekom života 40% populacije EU suočiti će se s nekim oblikom raka što je neprihvatljivo kad se zna, da je 40% slučajeva raka moguće prevenirati. Borba protiv raka može biti učinkovita samo ako to bude zajednički, europski prioritet.

 

Izniman napredak u dijagnostici raka

Rak je kišobran za više od 200 bolesti, u čijem nastajanju sudjeluje više stoti­na gena sa desecima tisuća mutacija. Svjedoci smo da se od raka spašava sve više života, a kvaliteta života bolesnika se poboljšala radi ranije dijagnoze i boljeg liječenja. Međutim, ta poboljšanja uvelike ovise o vrsti i sijelu raka. Rak nije jedna, ali mnošt­vo bolesti, a terapeutski napredak nije zabilježen u cijeloj skupini karci­noma. U posljednjih desetak godina dogodio se izniman napredak u dijag­nostici, liječenju pojedinih tumora i razvoju novih lijekova, a molekularna dijagnostika predstavlja osnovu su­vremene onkološke terapije. Genskim testiranjem i profiliranjem može se dobiti važan podatak koji su lijekovi za određene tumore učinkoviti, a koji neučinkoviti ili potencijalno toksični. U dijagnostici tumora koriste se različiti molekularni testovi kojima se otkriva i obiteljska sklonost za razvoj malignih tumora.

Iako precizna, per­sonalizirana medicina nije nov kon­cept, postoji široki konsenzus struke o tome da smo još uvijek daleko od primjene njenog punog potencijala u borbi protiv raka. Iako pamet­na onkološka skrb podrazumijeva klinički pristup sprečavanju i liječenju bolesti uzimajući u obzir molekular­nu i drugu varijabilnost svake osobe, donedavno su u tom pristupu studije tumora uključivale analize samo po­jedinačnih gena. Međutim, uvođen­jem novih tehnologija omogućeno je brzo sekvencioniranje cijelog ge­noma, te analiza tumorskih stanica metodama epigenomike, transkripto­mike, proteomike, ili metabolomike. Poboljšano razumijevanje etiologije, razvoja i širenja slabo ili nedovoljno poznatih tumora otkriva nam nove biomarkere za dijagnostiku, liječenje, daje procjenu odgovora na liječenje, otkriva rezistencije na lijekove i daje uvid u mogućnost povrata bolesti.

Svi su zdravstveni sustavi danas pod pritiskom da mudro, učinkovito i efikasno koriste svoje resurse. Sa društveno-ekonomske perspektive, pametni lijekovi predstavljaju odličnu priliku za osiguranje održivosti zdravstvenih sustava jer se izbjegava izlaganje bolesnika nepotrebnim tretmanima, smanjuju se nuspojave nespecifičnih terapija i omogućuje učinkovitije djelovanje na prevenciju raka. Stoga je neobično važno promi­cati opsežne istraživačke programe za prepoznavanje genetskih i polige­netskih čimbenika raka. Potrebno je poticati primjenu genomske i infor­matičke infrastrukture za prikupljanje i razmjenu onkoloških podataka na zajedničkoj europskoj platformi, a sve u cilju optimiziranog liječenja oboljelih od raka.

  

TEKST JE PREUZET UZ DOZVOLU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA SA REFERENCE:

Hrvatsko farmaceutsko društvo je povodom Europskog tjedna borbe protiv raka 2020. te u čast hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, predstavilo digitalnu publikaciju PRIME  ONCOLOGY (Policy PlatfoRm for Integrated Care & Digital TransforMation in HealthcarE). Riječ je o jedinstvenoj platformi zdravstvenih politika za integralnu skrb i digitalnu transformaciju u zdravstvu. Ovakva vrsta digitalne publikacije, koja je u potpunosti posvećena temi onkologije jedinstvena je u Hrvatskoj i šire. Po prvi put, na vrlo inovativan i moderan način prikazane su sve teme vezane za područje onkologije, o kojima su svoje mišljenje dali najveći stručnjaci zdravstvenog sustava, od ministra zdravstva, preko specijaliziranih liječnika i ljekarnika pa sve do udruga pacijenata, s naglaskom na pogled u budućnost onkološke skrbi. Poseban naglasak je stavljen i na europske stručnjake, koji su svoje mišljenje, iskustva i najbolje prakse podijelili upravo u ovoj publikaciji.

Osim tema, poput prevencije i najnovijih dostignuća u dijagnostici, modernih terapija, komunikacije i skrbi onkoloških bolesnika, u digitalnoj publikaciji PRIME nalazi se i niz vrlo zanimlljivih i aktualnih istraživanja, poput Utjecaja pandemije COVID-19 na liječenje raka ili pametne onkološke skrbi u doba umjetne inteligencije i chatbotova. Ovom publikacijom Hrvatsko farmaceutsko društvo je izrazilo veliku podršku u donošenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, kao i Europskog plana protiv raka, te je ponovno na konstruktivan i kreativan način povezalo sve dionike zdravstva i administracije da integriranim pristupom ponude nove ideje i rješenja za poboljšanje ishoda liječenja i dostupnost učinkovitoj i suvremenoj onkološkoj skrbi.

Cjelovita digitalna publikacija je dostupna na stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog farmaceutskog društva.

 
https://farmaceut.org/izdanja-i-edukativni-kutak/e-farmaceut/prime-oncology/