d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Primjena antibiotika u životinja se smanjuje – dobar put prema sprječavanju antimikrobne rezistencije

P

rimjena antibiotika se smanjila i sada je manja kod životinja u prehrambenoj industriji nego primjena antibiotika u ljudi, prema najnovijem izvješću kojeg su objavile Europska agencija za sigurnost hrane (eng. European Food Safety Authority (EFSA)), Europska agencija za lijekove (eng. European Medicines Agency (EMA) i Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (eng. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)).

 

Oslanjajući se na pristup “Jedno zdravlje” (One Health), izvješće triju europskih agencija predstavlja podatke o potrošnji antibiotika i razvoju antimikrobne rezistencije (eng. antimicrobial resistance (AMR)) u Europi za razdoblje 2016.-2018.

 

Značajan pad primjene antibiotika kod životinja u prehrambenoj industriji, sugerira da se mjere poduzete na razini zemalja za smanjenje primjene antibiotika pokazuju učinkovitima. Upotreba klase antibiotika pod nazivom polimiksini, koja uključuje kolistin, gotovo se prepolovila između 2016. i 2018. kod životinja za prehrambenu industriju. To je pozitivan smjer, jer se polimiksini također koriste u bolnicama za liječenje pacijenata zaraženih bakterijama otpornim na više lijekova.

 

Slika u EU -u je raznolika – situacija značajno varira od države do države, kao i skupine antibiotika. Primjerice, aminopenicilini, cefalosporini 3. i 4. generacije i kinoloni (fluorokinoloni i drugi kinoloni) koriste se više u ljudi nego u životinja u prehrambenoj industriji, dok se polimiksini (kolistin) i tetraciklini više koriste u životinja za prhrambenu industriju nego u ljudi.

 

 

 

Veza između primjene antibiotika i bakterijske rezistencije

 

Izvješće pokazuje da je upotreba karbapenema, 3. i 4. generacije cefalosporina i kinolona u ljudi povezana s rezistencijom na te antibiotike kod infekcija Escherichia coli u ljudi. Slične poveznice pronađene su i za životinje u prehrambeenoj industriji.

 

Izvješće također identificira veze između konzumacije antimikrobnih lijekova u životinja i AMR-e u bakterijama životinja za prehrambenu namjenu, što je pak povezano s AMR-om u bakterijama u ljudi. Primjer za to je Campylobacter spp. bakterija, koje se nalaze u životinjama za prehrambenu industriju i uzrokuju infekcije koje se prenose hranom kod ljudi. Stručnjaci su otkrili povezanost između rezistencije na ove bakterije kod životinja i rezistencije na iste bakterije kod ljudi.

 

 

 

Borba protiv AMR-e kroz suradnju

 

Antimikrobna rezistencija je značajan globalni javnozdravstveni problem koji predstavlja ozbiljno ekonomsko opterećenje. Pristup „Jedno zdravlje“ (One Health) proveden u suradnji EFSA -om, EMA -om i ECDC-om,  čiji rezultati su predstavljeni u ovom izvješću pozivaju na nastavak napora u borbi protiv AMR -e na nacionalnoj, EU i globalnoj razini u svim sektorima zdravstva.

 

 

 

 

 

TEKST PRIPREMILA:
Anja Kos Petrak, mag. pharm.  |  Health Hub Area Lead – Regulatory & PV

 

REFERENCE: