d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Ususret suvremenim izazovima u skrbi šećerne bolesti (EFPIA i EUDF Blog)

Š

ećerna bolest je jedan od najvećih i nedovoljno shvaćenih zdravstvenih izazova s ​​kojima se Europa danas suočava. Ona je hitna situacija koja je na prvi pogled skrivena. Danas u Europi 1 od 11 odraslih osoba živi sa šećernom bolesti ili je preciznije riječ o ukupno 61 milijuna osoba- to je brojka koja uistinu otvara oči! Svakih 8 sekundi … netko na svijetu umre od zdravstvenog stanja povezanog s dijabetesom.

 

 

Šećerna bolest predstavlja ogroman teret – za zahvaćene pojedince i njihove obitelji, zdravstvene sustave i društvo u cjelini. Za rješavanje krize koje nosi šećerna bolest, potrebno je snažno i odlučno djelovanje. Zato je tijekom prošle godine Europski forum za dijabetes (EUDF) okupio stručnjake iz cijelog dijabetičkog ekosustava – zdravstvene djelatnike, istraživače, predstavnike industrije i osobe sa šećernom bolesti – kako bi unaprijedili svježe ideje te rješenja za poboljšanje kvalitete dijabetičke skrbi, uz poboljšali zdravstvene ishode i kvalitetu života svih onih koji žive sa šećernom bolesti.

 

Strateški forumi EUDF-a razvili su posebne, ostvarive preporuke zdravstvenih politika u tri ključna područja – integrirana skrb, podaci i registri te digitalizacija. EUDF se usredotočio na ove tri teme iz ključnih, pragmatičnih razloga.

Vodeća rješenja u integriranoj skrbi, registrima i digitalizaciji promicat će pristup zdravstvenoj skrbi i upravljanju šećernom bolesti temeljenima na podacima i usmjerenima na pacijenta, kako bi se takav pristup isplatio u smislu manje komplikacija, poboljšane kvalitete života te učinkovitijeg korištenja kliničkih resursa.

 

 

 

 

Prije svega, tu je integrirana skrb. Šećerna bolest predstavlja jedinstvene izazove. Riječ je složenom, kroničnom stanju kojim je teško upravljati. Stoga moramo preispitati i redizajnirati skrb na načine koji bolje odgovaraju potrebama osoba oboljelima od šećerne bolesti. U tu svrhu, EUDF je iznio pragmatične strategije za poboljšanje integrirane skrbi u svim okruženjima skrbi, uključujući provedbu modela procjene, razvoj puteva za skrb o šećernoj bolesti usmjerenih na pacijenta, preuređenje obrazovnih kurikuluma te uspostavljanje poticaja za intenziviranjem suradnje / timskog rada unutar i između razine primarne i sekundarne (op. tercijarne) zdravstvene zaštite.

 

 

Drugo, implementacija registara na području šećerne bolesti pomoći će u „otključavanju“ golemog potencijala podataka te omogućiti pristup upravljanju skrbi šećerne bolesti utemeljenoj na dokazima. Kreatori zdravstvenih politika, zdravstvene vlasti, zdravstveni djelatnici, zdravstvena industrija te osobe oboljele od šećerne bolesti moraju surađivati ​​kako bi unaprijedili razvoj registara u cijeloj Europi gdje ne postoje, ili pak proširili i osnažili njihovu vrijednost tamo gdje postoje. EUDF je postavio preporuke – o upravljanju registrima, o proceduralnim aspektima poput unosa podataka ili pokazatelja koji bi trebali biti uključeni, te strategije provedbe – kako bi se to uistinu i implementiralo.

 

 

Konačno, digitalizacija i samoskrb. Neophodno je osobama oboljelima od šećerne bolesti dati znanje i alate koji su im potrebni za bolje upravljanje svojim stanjem. Pametni telefoni su odavno integrirani u svakodnevni život ljudi, sastavni su dio „lifestylea“ kako ljudi rade, kupuju i druže se. Zašto to ne bi bio slučaj i za pomaganje osobama u liječenju šećerne bolesti? Digitalni alati, uključujući mobilne aplikacije, mogu poslužiti kao sučelje okrenuto pacijentu za digitalno posredovanu skrb. Mnoge zemlje u EU-u već počinju osmišljavati rješenja za zdravstvene politike za podršku aplikacijama s primjenom za zdravlje i skrb šećerne bolesti. Forum EUDF-a se nada da će ubrzati ovaj proces s preporukama za: razvoj aplikacija usmjerenih na korisnika, implementaciju najboljih praksi za pristup aplikacijama te podršku integraciji i preuzimanju visokokvalitetnih aplikacija u zdravstveni ekosustav.

 

 

Preokrenimo tijek skrbi i ishoda šećerne bolesti

Nerazmjeran utjecaj pandemije COVID-19 na osobe sa šećernom bolesti usmjerio je pažnju na ozbiljnost krize. To se više ne može zanemariti. No razloga za optimizam ima. Na raspolaganju imamo dokazane strategije i alate koji mogu preokrenuti tijek dijabetičke epidemije, samo ako možemo stvoriti političku i društvenu volju da ih implementiramo. Vrijeme je za djelovanje! S rješenjima u integriranoj skrbi, registrima i digitalizaciji možemo spasiti i poboljšati živote te rasteretiti zdravstvene sustave.

EUDF će nastaviti služiti kao stručni partner u promicanju ovih napora, djelujući kao forum za suradne kampanje za promjenu zdravstvenih politika. Naša je vizija postići bolje ishode za osobe sa šećernom bolesti te omogućiti zdravstvenim sustavima da se nose s ovom „razornom tihom epidemijom“ koju više nije moguće negirati.

 

 

 

REFERENCE:
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/blog-articles/meeting-the-diabetes-challenge/
Bart Torbeyns
Executive Director, European Diabetes Forum – EUDF.

 

 

 

Powered by //