d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “ZA ZDRAVLJE BUBREGA 2020.-2030.”- Goran Perković, spec. klin. farm.: “Poboljšanje adherencije jedan je od izazova u ljekarničkoj praksi”

H

ealth Hub je kao jedinstveni regionalni think tank za zdravstvo i zdravstvenu industriju u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru Svjetskog dana bubrega pokrenuo Special Policy Report s najrelevantnijim dionicima zdravstvenih politika na području kronične bubrežne bolesti, kako bi podržao misiju i ciljeve inicijative „Desetljeće bubrega“ “ (The Decade of Kidney ™- AAKP) / EKHA u Hrvatskoj, uz brojne institucionalne partnere, stručna udruženja, udruženja pacijenata i zdravstvenu industriju.

U okviru Special Policy Reporta i Foruma sudjelovao je i Goran Perković, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije, Ljekarne Perković, član Izvršnog odbora Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva, koji je dao doprinos zaključčcima iz perspektive ljekarništva.

 

 

 

 

Goran Perković, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije, Ljekarne Perković, član Izvršnog odbora Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva

 

 

 

Uloga ljekarnika u kontroli i prevenciji kronične bubrežne bolesti je u prvom redu u kontroli primjene farmakoterapije kao i u edukaciji pacijenta o promjeni životnih navika. Ključni element u cijeloj priči jest adherencija pacijenta na propisanu farmakoterapiju što je nerijetko problem i suradljivost je na niskoj razini.

Nužno je obratiti pažnju na sumnje i potencijalne predrasude pacijenata o farmakoterapiji koje su brojne, te je potrebno za svakog ljekarnika, kao i svakog kliničara, da pravovremeno razgovara s pacijentima o istim problemima i izazovima koji mogu imati utjecaja na ishode.

 

 

 

 

 

 

SPECIAL POLICY REPORT “ZA ZDRAVLJE BUBREGA 2020.-2030.”