d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Policy Brief: Korištenje digitalnih zdravstvenih rješenja u Europi: prije, tijekom i nakon COVID-19

E

uropean Observatory on Health Systems and Policies predstavio je svoj najnoviji Policy Brief o primjeni digitalnih zdravstvenih rješenja prije, tijekom i nakon pandemije koronavirusa.

Digitalni zdravstveni alati imaju potencijal za poboljšanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi.

Prije pandemije ulagani su napori da se podupre njihova implementacija diljem Europe tijekom mnogo godina, ali je šire usvajanje u praksi bilo otežano i sporo.

Najveće prepreke usvajanju digitalnih zdravstvenih alata nisu bile prvenstveno tehničke prirode, već je bilo riječ o uspješnosti omogućavanja i olakšavanja potrebnih individualnih, organizacijskih i sustavnih promjena.

 

 

Tijekom pandemije COVID-19 mnogi digitalni zdravstveni alati prešli su u uporabu od razmatranja kao potencijalne prilike do neposredne potrebe za njima, a njihova se primjena znatno povećala. Digitalni zdravstveni alati korišteni su tijekom pandemije za potporu četiri glavna područja: komunikacija i informacija, uključujući rješavanje dezinformacija; nadzor i praćenje; kontinuirano pružanje zdravstvene skrbi kao što su konzultacije na daljinu; te uvođenje i praćenje programa cijepljenja.

 

Veću upotrebu digitalnih zdravstvenih alata tijekom pandemije omogućili su i olakšalali sljedeći procesi: promjena politike u regulativi i nadoknadi troškova tj. plaćanju usluga (reimbursement); ulaganje u tehničku infrastrukturu; i edukacija za zdravstvene djelatnike.

 

 

Kako se pandemija pod sve više stavljala pod nadzor, ako zdravstveni sustavi žele zadržati dodanu vrijednost od veće primjene digitalnih zdravstvenih alata, sada je potrebno provesti aktivne strategije kako bi se nadograđivao trenutačni intenzivniji „val“ njihove primjene.

 

Područja koja treba uzeti u obzir prilikom izrade takvih strategija uključuju:

 

  • Osiguravanje jasnih okvira na razini sustava i oblicima plaćanja/nadoknade troškova za korištenje digitalnih zdravstvenih alata, dok pacijenti i zdravstveni stručnjaci dopuštaju mogućnost zajedničkog dizajna digitalnih zdravstvenih rješenja za specifične namjene.

 

  • Kombiniranje lokalne fleksibilnosti s praćenjem i evaluacijom, kako bi se usvojile lekcije i osigurala vizija da digitalni zdravstveni alati pomognu postizanjupuno širih ciljeva zdravstvenog sustava.

 

 

REFERENCE:
European Observatory on Health Systems and Policies
Use of digital health tools in Europe: before, during and after COVID-19
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/use-of-digital-health-tools-in-europe-before-during-and-after-covid-19