d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nove preporuke Europske komisije za vrste raka koje se mogu spriječiti cijepljenjem (HPV, HBV) u okviru Europskog plana za borbu protiv raka

E

uropska komisija donijela je Preporuku za podršku državama članicama u njihovim nastojanjima da cijepljenjem spriječe rak (op. u onim slučajevima u kojima je to moguće uz dostupna cjepiva). Preporuka se posebno usredotočava na poticanje procijepljenosti kod dva ključna cijepljenja koja mogu spriječiti virusne infekcije koje mogu dovesti do raka: protiv humanog papilomavirusa (HPV) te virusa hepatitisa B (HBV), kao i na poboljšanje praćenja stopa obuhvata.

Ova Preporuka je dio Europskog plana za borbu protiv raka, ključnog stupa Europske zdravstvene unije. Procjenjuje se da se oko 40% slučajeva raka u EU može spriječiti. Međutim, prema novom izvješću objavljenom danas, svega oko 5% ukupne zdravstvene potrošnje bilo je posvećeno prevenciji u državama članicama EU-a 2021. godine.

 

 

 

 

 

 

Vrste raka koji se mogu spriječiti cijepljenjem

 

Kako bi se eliminirao rak grlića maternice te drugi oblici raka uzrokovani HPV-om, kao što su neki oblici tumora glave i vrata te drugi anogenitalni karcinomi, Europski plan za borbu protiv raka postavio je cilj državama članicama da postignu stope cijepljenja protiv HPV-a od 90% za djevojčice te značajno povećaju procijepljenost. dječaka do 2030. Plan protiv raka također ima za cilj osigurati pristup i povećano prihvaćanje cijepljenja protiv HBV-a, posebice za sprječavanje raka jetre. Ta su cjepiva ključna za zaštitu javnog zdravlja i podršku otpornim zdravstvenim sustavima.

Međutim, još je dug put do postizanja ovih ciljeva. Mnoge države članice imaju daleko ispod 50% pokrivenosti cijepljenjem protiv HPV-a za djevojčice s ograničenim podacima dostupnim za dječake i mlađe odrasle osobe, a postoji značajan nedostatak podataka o stopama cijepljenja protiv HBV-a.

 

Današnja Preporuka uključuje niz mjera koje bi države članice mogle poduzeti kako bi poboljšale prihvaćanje ovih cjepiva koja spašavaju život. To uključuje:

  • Omogućavanje besplatnog cijepljenja i/ili uz potpunu naknadu od strane osiguravatelja;
  • Osiguravanje da je cijepljenje lako dostupno, posebno ciljanim skupinama i ranjivoj ili visokorizičnoj populaciji;
  • Integriranje imunizacije protiv raka koja se može spriječiti cijepljenjem u njihove nacionalne planove protiv raka;
  • Jačanje komunikacijskih napora, posebno isticanjem dobrobiti cijepljenja roditeljima, mladima i ciljanim skupinama te adresiranjem pogrešnih informacija i dezinformacija;
  • Poboljšanje praćenja i izvješćivanja o obuhvatu cijepljenja, kako bi se utvrdilo gdje nedostatke treba riješiti;
  • Postavljanje konkretnog cilja za cijepljenje dječaka protiv HPV-a;
  • Posebno za HBV, osnažiti nacionalne napore za postizanje ciljeva za 2030. koje je postavila SZO:

               – 95% cijepni obuhvat (3. doza) cijepljenja djece protiv HBV-a;

               – 95% trudnica pregledanih na hepatitis B;

               – 95% novorođenčadi koja su primila pravodobno (u roku od 24 sata od rođenja) cijepljenje HBV dozu po rođenju,

                uključujući osnaživanje sustava za praćenje napretka prema tim ciljevima i korištenjem dostupne podrške ECDC-a ako je potrebno.

  • Uspostavljanje snažnih i kvalitetnih elektroničkih registara cijepljenja;
  • Razmjena najboljih praksi s drugim državama članicama radi poboljšanja nacionalnih napora.

 

Komisija će također pružiti podršku državama članicama u provedbi Preporuke. Konkretno, osigurat će model za komunikacijske kampanje, prilagodljiv nacionalnim potrebama i uzimajući u obzir nacionalne specifičnosti, kako bi se pomoglo u podizanju svijesti o važnosti ovih cijepljenja. Komisija će također pomoći u radu na poboljšanju praćenja diljem EU-a, dok će Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) razviti novu kontrolnu ploču nacionalnih stopa cijepljenja za HPV i HBV do kraja 2024. kako bi se osigurao bolji pregled situacije.

Paralelno, program EU4Health nastavlja pružati značajnu financijsku potporu državama članicama u njihovim nastojanjima da potaknu cijepljenje i borbu protiv raka. Zajednička akcija pokrenut će se 2024. za potporu državama članicama u povećanju cijepljenja protiv HPV-a, kao i za rješavanje zaraznih bolesti kao što su hepatitis i HIV/AIDS, financirana s 20 milijuna eura iz proračuna EU-a.

 

 

REFERENCE:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_519