d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Najava liderskog javnozdravstvenog projekta Toraksa; LEAD- platforma za zdravstvene politike o raku pluća

Hrvatsko torakalno društvo osmislilo je i iniciralo javnozdravstveni projekt i platformu za zdravstvene politike o raku pluća: LEAD – Improving Lung Cancer Treatment Outcomes by Evaluation and Analytics of Data (Poboljšanje ishoda liječenja raka pluća uz pomoć evaluacije i analize podataka), koji će se provoditi uz podršku niza partnerskih institucija.

Ciljevi LEAD-a su:

  • Izgraditi platformu zdravstvenih politika o raku pluća s naglaskom na isticanje važnosti praćenja ishoda liječenja raka pluća uz podršku upravljanja podacima (Data Management / Analytics)
  • Umrežavanje globalnih centara izvrsnosti i stručnjaka na području raka pluća kako bi se aktualizirao i osnažio kvalitetni dijalog o važnosti integriranog pristupa u otkrivanju i liječenju raka pluća te vrijednosti podatkovne znanosti i novih zdravstvenih tehnologija
  • Promicanje izvrsnosti i dobre prakse u nacionalnoj implementaciji programa probira i ranog otkrivanja raka pluća na primjeru Hrvatske i suradnih globalnih centara izvrsnosti te aktualiziranje ove tematike, iskustva i izazova pred relevantnim dionicima na nacionalnoj i europskoj razini, a sukladno usvojenim dokumentima poput Nacionalnog strateškog okvira protiv raka ili Europskog plana borbe protiv raka
  • Stvoriti edukativnu platformu za dijeljenje znanja i iskustva u provođenju nacionalnog programa probira i ranog otkrivanja raka pluća u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini (namijenjenu zdravstvenim stručnjacima: liječnici, medicinske sestre i dr.) te promicanje svjesnosti o raku pluća i prevenciji prema široj javnosti i medijima
  • Evaluacija i analiza dostupnih podataka iz različitih istraživanja i publikacija, a koje su tematski vezane za zdravstvene politike o raku pluća (od statistike o pobolu i mortalitetu, potrošnji u onkološkoj skrbi, do dostupnosti novih zdravstvenih tehnologija itd.)
REFERENCE:
https://toraks.hr/najava-javnozdravstvenog-projekta-platforme-za-zdravstvene-politike-o-raku-pluca-lead/