d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

MedTech Europe objavio kao izgleda digitalni ekosustav dijabetičke skrbi

M

edTech Europe’s Diabetes Sector Group objavio je infografiku koja slikovito prikazuje kako izgleda digitalni ekosustav skrbi oboljelih od šećerne bolesti te istaknuo važnu ulogu medicinske tehnologije u dijabetičkoj skrbi.

 

Infografika nastoji bolje definirati često nejasan koncept dijabetičke skrbi posredovane digitalnim rješenjima, kao i educirati javnost o takvim tehnologijama i vrijednosti koje one donose.

 

Infografika objašnjava četiri ključne kategorije medicinskih tehnologija za upravljanje dijabetesom, kao i tri ključne usluge koje ti uređaji omogućuju putem digitalne povezanosti i protoka podataka. Infografika je dio razvoja šireg priče i dijaloga koju Diabetes Sector Group želi osnažiti s naglaskom na vrijednost novih tehnologija, sa ciljevima (1) što su digitalno posredovani uređaji i usluge u dijabetesu; (2) vrijednost koju digitalna tehnologija donosi različitim dionicima; (3) sustavna pitanja koja sprječavaju bolje prihvaćanje takvih usluga i tehnologije; i (4) potencijalni budući smjerovi. Prethodni radovi koji su pridonijeli ovom narativu uključuju EIU Digital Diabetes Index i dokument o budućnosti dijabetičke skrbi (Vision paper on the future of care).

 

 

Digitalni ekosustav dijabetičke skrbi – Infografika

 

Koristeći „snagu“ podataka i digitalne povezanosti, digitalno posredovane medicinske tehnologije u dijabetesu olakšavaju samoskrb bolesti, poboljšavaju interakciju s integriranim timovima te poboljšavaju ishode i kvalitetu života osoba s dijabetesom.

Međutim, digitalna transformacija dijabetičke skrbi nije ostvariva isključivo samo s medicinskim tehnologijama. Uspješna digitalna transformacija zahtijeva od kreatora zdravstvenih politika i zdravstvenih sustava aktivno podupiranje njihove primjene u praksi.

 

 

REFERENCES:
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-produces-an-infographic-explaining-the-ecosystem-of-digitally-enabled-diabetes-care/
https://www.medtecheurope.org/resource-library/the-ecosystem-of-digitally-enabled-diabetes-care-infographic/