d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Koliko su digitalno zdravstvo i podaci važni za onkološke ishode u Hrvatskoj?

Prenosimo Vam intervju s dva stručnjaka za digitalno zdravstvo, Hrvojem Belanijem i Hrvojem Jezidžićem, a koji su bili objavljeni kao dio posebne publikacije posvećene onkologiji, PRIME, u izdanju Hrvatskog farmaceutskog društva povodom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU

mr. sc. Hrvoje Belani, dipl.inž., Sektor za implementaciju i unapređenje informacijskih sustava Uprave za e-Zdravstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Sukladno Nacionalnom strateškom okviru protiv raka, vizija do 2030. godine je uspostaviti sveobuhvatnu Nacionalnu mrežu onkoloških po­dataka putem informacijsko-ko­munikacijske platforme kako bi svi pacijenti mogu dobiti onkološku skrb sukladno smjernicama, a zdravstveni stručnjaci donositi odluke temeljene na znanju i informacijama iz jedinstvene baze podataka o kvaliteti onkološke skrbi. Djelotvorno upravljanje zdravstvenim podacima, uz korištenje inovativnih tehnologija i digitalnih rješenja treba osigurati kvalitetne, dobro strukturirane, stan­dardizirane i sigurne podatke kao osnovu za daljnji razvoj zdravstvenih usluga i postizanje pune društvene solidarnosti.

U tome hrvatsko e-zdravstvo ima ključnu ulogu, sa svrhom unapr­jeđenja upravljačkih kapaciteta pomoću djelotvornije upotrebe poda­taka u cilju učinkovitijeg upravljanja zdravstvenim sustavom. Solidnu osnovu za postizanje “pametne” onkološke skrbi čini Centralni zdravstveni informacijski sustav Re­publike Hrvatske (CEZIH) s brojnim funkcionalnostima poput e-recepta, e-uputnice, e-nalaza, e-kartona, pre­ventivnih i drugih panela za podršku nacionalnim preventivnim programima, zatim podrška za Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, a radi se i na programu za praćenje skrbi za palijativne bolesnike. Tu je i Portal zdravlja u sustavu e-Građani s pratećom mobilnom aplikacijom, uskoro i druga napredna rješenja koja, uz potencijalnu primjenu um­jetne inteligencije i računarstva vi­sokih performansi, sva moraju biti s ugrađenom visokom razinom zaštite osobnih podataka i kibernetičke sig­urnosti e-zdravstva te uz unaprjeđenje digitalnih vještina kod zdravst­venih radnika, ali i pacijenata.

Cilj je u konačnici pružiti sveobuhvatnu, sigurnu, javno dostupnu infrastrukturu i niz digitalnih uslu­ga koje će poboljšati integriranu zdravstvenu zaštitu, koja uključuje i kontinuiranu i kvalitetnu onkološku skrb, a time i pružiti podršku za bolju kvalitetu života svakom građaninu.

Hrvoje Jezidžić, dipl. ing., koji je obnašao dužnost pomoćnika ravnatelja za informacijske tehnologije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Gledajući sa stanovište osobe koja je vodila IT sektor u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – subjektu koji je zadužen za operativno upravljanje središnjim dijelom Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), pojam „pametne“ onkološke skrbi vežem na postojanje elektroničkog sustava koji objedinjuje sve medicinske podatke vezane uz stanje zdravlja pojedi­nog pacijenta, podatke o pruženoj zdravstvenoj skrbi, podatke o rezu­ltatima uspješnosti liječenja, a koji su zasigurno potrebni i za uspješno liječenje onkoloških, ali i drugih bolesnika.

Temelj za postojanje takvog sustava je u Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu koji je stupio na snagu u veljači 2019. godine.

Upravo na tom tragu u okviru Cen­tralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) već postoji sustav središnjih elek­troničkih zapisa osiguranih osoba u Republici Hrvatskoj. U taj sustav se slijevaju sve informacije o dijagnoza­ma, rezultatima liječenja, propisanim medicinskim terapijama (lijekovima), laboratorijskim nalazima, dakle pri­kupljaju se svi relevantni medicinski podaci vezani uz pacijenta kojem se pruža zdravstvena skrb. Takav sus­tav kojem su izvor podataka ostali dijelovi sustava CEZIH kao sustavi eRecepta, eUputnice, eNalaza, eLab­oratorijskog nalaza, ePomagala,…. predstavlja izravnu korist za pacijente koji više ne trebaju na svaki pregled donositi hrpe tiskanih medicinskih nalaza, otpusnih pisama, mišljenja, jer su takvi dokumenti odmah na raspolaganju zdravstvenom radniku koji trenutno pruža zdravstvenu skrb pacijentu.

Uz postojanje takvih povijesnih medicinskih dokumenata postiže­mo i maksimalnu uštedu vremena za uzimanje anamneze što u slučaju hitnih stanja pacijenta znači – život.

Nadalje, na ovaj način objedinjenog pohranjivanja rezultata svih pretraga štitimo i našeg pacijenta od možda nepotrebnih ponavljanja istih pretra­ga u kratkom razdoblju, a pogotovo ukoliko se radi o radiološkim pretrag­ama (CT, rendgen,….) koje zasigurno imaju i negativne utjecaje na samog pacijenta, a sprječavanjem nepo­trebnih pretraga zasigurno činimo i značajne financijske uštede u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te utječemo i na skraćivanje listi čekanja za takve postupke.

Ukoliko imamo na jednom mjestu veliku količinu medicinskih poda­taka (big data) uz podatke o ishodu liječenja uz dobru analitičku pro­gramsku podršku i uz osiguravanje anonimiziranosti prikupljenih poda­taka moguće je raditi razne analize iz kojih se može zaključiti koji postupak i koji lijekovi su bili najučinkovitiji u samom procesu liječenja. Time se za novooboljele pacijente stvara po­datkovni sustav kako što uspješnije liječiti određenu bolest, a samim time to znači smanjivanje broja pacijenta koji nažalost ne uspijevaju pobijediti zloćudnu bolest.

TEKST JE PREUZET UZ DOZVOLU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA SA REFERENCE:

Hrvatsko farmaceutsko društvo je povodom Europskog tjedna borbe protiv raka 2020. te u čast hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, predstavilo digitalnu publikaciju PRIME  ONCOLOGY (Policy PlatfoRm for Integrated Care & Digital TransforMation in HealthcarE). Riječ je o jedinstvenoj platformi zdravstvenih politika za integralnu skrb i digitalnu transformaciju u zdravstvu. Ovakva vrsta digitalne publikacije, koja je u potpunosti posvećena temi onkologije jedinstvena je u Hrvatskoj i šire. Po prvi put, na vrlo inovativan i moderan način prikazane su sve teme vezane za područje onkologije, o kojima su svoje mišljenje dali najveći stručnjaci zdravstvenog sustava, od ministra zdravstva, preko specijaliziranih liječnika i ljekarnika pa sve do udruga pacijenata, s naglaskom na pogled u budućnost onkološke skrbi. Poseban naglasak je stavljen i na europske stručnjake, koji su svoje mišljenje, iskustva i najbolje prakse podijelili upravo u ovoj publikaciji.

Osim tema, poput prevencije i najnovijih dostignuća u dijagnostici, modernih terapija, komunikacije i skrbi onkoloških bolesnika, u digitalnoj publikaciji PRIME nalazi se i niz vrlo zanimlljivih i aktualnih istraživanja, poput Utjecaja pandemije COVID-19 na liječenje raka ili pametne onkološke skrbi u doba umjetne inteligencije i chatbotova. Ovom publikacijom Hrvatsko farmaceutsko društvo je izrazilo veliku podršku u donošenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, kao i Europskog plana protiv raka, te je ponovno na konstruktivan i kreativan način povezalo sve dionike zdravstva i administracije da integriranim pristupom ponude nove ideje i rješenja za poboljšanje ishoda liječenja i dostupnost učinkovitoj i suvremenoj onkološkoj skrbi.

Cjelovita digitalna publikacija je dostupna na stranicama i društvenim mrežama Hrvatskog farmaceutskog društva.

 
https://farmaceut.org/izdanja-i-edukativni-kutak/e-farmaceut/prime-oncology/