d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Europski plan za borbu protiv raka: novi pristup EU-a prevenciji, liječenju i skrbi

E

Europska komisija je uoči Svjetskog dana borbe protiv raka predstavila Europski plan za borbu protiv raka. Za Komisiju Ursule von der Leyen to je prioritet u području zdravlja i jedan od ključnih stupova snažne Europske zdravstvene unije. Plan za borbu protiv raka počiva na novim tehnologijama, istraživanjima i inovacijama i znak je novog pristupa EU-a prevenciji raka, liječenju i skrbi. Plan će obuhvatiti sve faze razvoja bolesti, od prevencije do kvalitete života oboljelih od raka i osoba koje su preživjele rak, s naglaskom na mjere kojima Unija može najviše postići.

 

Europski plan za borbu protiv raka podupirat će se mjerama koje će se poduzimati u raznim područjima politika, od zapošljavanja, obrazovanja, socijalne politike i jednakosti, preko oglašavanja, poljoprivrede, energetike, okoliša i klime do prometa, kohezijske politike i oporezivanja.

 

Četiri ključna područja djelovanja

Plan za borbu protiv raka temelji se na četiri ključna područja djelovanja i obuhvaća 10 vodećih inicijativa i brojne prateće mjere. Namijenjeno mu je ukupno 4 milijarde EUR, u okviru raznih Komisijinih financijskih instrumenata, među kojima su program EU za zdravlje, Obzor Europa i Digitalna Europa.

  • Prevencija mjerama koje se odnose na najvažnije čimbenike rizika kao što su duhan (s ciljem da se do 2040. konzumacija duhana smanji na manje od 5 % stanovništva), štetna konzumacija alkohola, onečišćenje okoliša i opasne tvari. Usto, kampanjom HealthyLifestyle4All promicat će se zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Kad je riječ o sprečavanju raka uzrokovanog infekcijama, cilj plana borbe protiv raka jest do 2030. cijepiti barem 90 % ciljne populacije djevojčica i znatno povećati broj cijepljenih dječaka u Uniji.
  • Rano otkrivanje raka poboljšavanjem dostupnosti i kvalitete dijagnostike te pružanjem potpore državama članicama kako bi se do 2025. omogućio probir 90 % stanovništva Unije koje ispunjava uvjete za probir raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva. Za to će se uz potporu EU-a pokrenuti i novi program probira raka.
  • Dijagnosticiranje i liječenje putem mjera kojima se osigurava integrirana i sveobuhvatna skrb povezana s rakom te smanjenje nejednakosti u dostupnosti kvalitetne skrbi i lijekova. Do 2030. 90 % pacijenata koji ispunjavaju uvjete trebalo bi imati pristup nacionalnim centrima za sveobuhvatnu skrb o oboljelima od raka, povezanima u novu EU-ovu mrežu. Usto, novom inicijativom „dijagnosticiranje i liječenje raka za sve”, koja će se pokrenuti do kraja 2021., poboljšat će se pristup inovativnoj dijagnostici i liječenju raka, a europska „inicijativa za razumijevanje raka” (UNCAN.eu), pomoći će i u identificiranju osoba kod kojih postoji visok rizik od razvoja uobičajenih vrsta raka.
  • Bolja kvaliteta života osoba oboljelih od raka i osoba koje su ga preživjele, što obuhvaća rehabilitaciju, moguću ponovnu pojavu tumora, metastatsku bolest te mjere za potporu društvenoj integraciji i reintegraciji na radno mjesto. Zato se pokreće inicijativa „kvalitetniji život oboljelih od raka”, koja će se baviti pitanjem skrbi nakon liječenja.

 

Usto će se kao potpora novim tehnologijama, istraživanju i inovacijama pokrenuti novi Centar znanja o raku radi lakše koordinacije znanstvenih i tehničkih inicijativa povezanih s rakom na razini Unije.

 

Pokrenut će se „europska inicijativa za dijagnostičke snimke u onkologiji” radi razvoja novih računalnih alata za poboljšanje personalizirane medicine i inovativnih rješenja.

Posebna pozornost stavit će se na djecu i pokrenut će se inicijativa „pomoć djeci oboljeloj od raka” radi brzog i optimalnog otkrivanja, dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za djecu oboljelu od raka Konačno, 2021. će se uspostaviti registar nejednakosti u području raka, koji će prikazati kretanja, razlike i nejednakosti među državama članicama i regijama.

 

 

 

Izjave članova Kolegija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: „Dok smo se 2020. svi borili protiv pandemije bolesti COVID-19, mnogi među nama vodili su svoju tihu bitku. Bitku protiv raka. U 2020. ta je bolest odnijela 1,3 milijuna Europljana. Nažalost, broj oboljelih stalno raste. Zato danas predstavljamo europski plan za borbu protiv raka. Bitka onih koji se bore s rakom bitka je svih nas u Europi.“

Potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas rekao je: „Danas ispunjavamo jedno od glavnih obećanja ove Komisije i predstavljamo antropocentrični plan za borbu protiv raka, koji se bavi svim aspektima: prevencijom, dijagnosticiranjem, liječenjem i preživljavanjem. Ovaj jedinstveni plan temelji se na pristupu „zdravlje u svim politikama”, a zajednički mu je cilj pobijediti rak. Bavi se zdravljem, ali on nadilazi zdravstvenu politiku. On objedinjuje nastojanja na razini cijelog društva. U snažnoj europskoj zdravstvenoj uniji rak je zajednički politički, operativni i znanstveni prioritet.“

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: „Ljudi su najvažniji. Divimo im se i naglašavamo izdržljivost i stav da je rak bolest koja se može i mora prevladati. U snažnoj europskoj zdravstvenoj uniji građani su zaštićeni od raka koji se može izbjeći, imaju pristup ranom probiru i dijagnozi i svakomu je na svakom djeliću toga puta dostupna visokokvalitetna njega. To želimo postići planom za borbu protiv raka – u predstojećim godinama želimo uvesti konkretne promjene u skrbi povezanoj s rakom. Za mene je to i osobna, a ne tek politička obveza.“

 

 

 

Kontekst

U Europskoj uniji u 2020. novodijagnosticirano je 2,7 milijuna slučajeva raka, a bitku s bolešću izgubilo je 1,3 milijuna ljudi.

Europski plan za borbu protiv raka jedan je od ključnih stupova Europske zdravstvene unije koju je predsjednica von der Leyen najavila u studenome 2020. kad je pozvala na stvaranje sigurnije, otpornije i bolje pripremljene Europske unije.

Unija se već desetljećima bavi rakom. Njezine mjere, posebno o nadzoru nad duhanom (Komisija je objavila istraživanje o mišljenju Europljana o duhanu i elektroničkim cigaretama) i zaštiti od opasnih tvari mnogima su spasile i produljile život. Međutim, zadnji sveobuhvatni europski akcijski plan protiv raka donesen je početkom devedesetih godina 20. stoljeća, a odonda je liječenje raka uvelike napredovalo, umnogome i zbog pomoći istraživanju i razvoju, što se financira iz proračuna Unije.

Rak snažno utječe na život pacijenata i osoba iz njihove blizine, a ima i golem utjecaj na naše zdravstvene sustave, gospodarstvo i društvo. Procjenjuje se da učinak raka na europsko gospodarstvo iznosi više od 100 milijardi EUR godišnje.

Ne budemo li odlučni, broj oboljelih od raka povećat će se do 2035. za 25 %, a rak će postati glavni uzrok smrti u Uniji. Usto, sektor skrbi povezane s rakom snažno je pogođen pandemijom bolesti COVID-19 koja ometa provedbu liječenja, odgađa dijagnosticiranje i cijepljenje te otežava pristup lijekovima.

 

PREUZETO S:
https://ec.europa.eu/croatia/News/europes_beating_cancer_plan_a_new_eu_approach_to_prevention_treatment_and_care_hr