d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Europska komisija predstavila Centar znanja o raku

Rak je primarni uzrok smrti Europljana mlađih od 65 godina. U EU rak je odgovoran za više smrtnih slučajeva kod ljudi mlađih od 65 godina nego bilo koja druga bolest. Europska unija je dom za nešto manje od 10% svjetske populacije, no građani EU boluju od 23% ukupnih slučajeva raka u svijetu (gotovo ¼ ukupnog broja slučajeva na svijetu). U prosjeku preživi tek svaki drugi bolesnik s rakom, a jedna od svije osobe suočit će se s rakom tijekom života. U ekonomskom smislu, rak je EU koštao gotovo 97 milijardi eura u 2018. godini.

 

Uspješna borba protiv raka temelji se na identificiranju, usklađivanju, planiranju i koordinaciji djelovanja europskih inicijativa na znanstvenoj i tehničkoj razini. To je zadatak koji treba obaviti neutralno, nezavisno, ali od EU zaduženo tijelo – Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre, JRC). U tom kontekstu JRC je uspostavio Europski centar znanja o raku (KCC).

 

Sukladno Europskom planu protiv raka, planirano je u okviru Zajedničkog istraživačkog centra pokrenuti novi Centar znanja o raku koji će pridonijeti koordinaciji znanstvenih i tehničkih inicijativa povezanih s rakom na razini Unije. Riječ je o centru za razmjenu znanja, širenje dobre prakse i izdavanje smjernica za osmišljavanje i provedbu novih mjera u okviru plana za borbu protiv raka. Na primjer, pridonijet će europskoj inicijativi za slikovne pretrage raka, europskom prostoru za zdravstvene podatke i istraživanjima provedenima u okviru misije za borbu protiv raka.

 

 

 

 

Europski Centar znanja o raku

U kontekstu budućnosti, brojni će se čimbenici, uključujući starenje stanovništva u EU, povećati, ukoliko se ne poduzmu ozbiljne mjere, poput djelovanja na području prevencije, ranog otkrivanja, poboljšanju kvalitete skrbi itd.

 

Preko 40% zloćudnih bolesti moguće je spriječiti pravilnom prehranom (npr.  prehrana je povezana s EU politikama „od polja do stola“) i načinom života (npr. poveznica povećane tjelesne aktivnosti i kretanja s zelenim transportom i uštedom energije). U paradigmi nastanka zloćudnih bolesti veliku ulogu imaju i okolišni čimbenici (npr. kvaliteta zraka, vode i tla), socio-ekonomski čimbenici, kao i izloženost kemikalijama (endokrini disruptori, pesticidi) ili ionizirajućem zračenju (npr. radon).

 

Izazov zloćudnih bolesti je višeslojan i multidisciplinaran te zahtijeva integrirani, holistički pristup. U proljeće 2020. pokrenule su se dvije vodeće inicijative, Europski plan za borbu protiv raka (DG SANTE) i Misija o raku (Horizon Europe (2021.-2027.), DG R&I). Dakle, europska politička scena za borbu protiv raka je konačno postavljena, no uspješna borba protiv raka oslanjat će se na identificiranje, usklađivanje, planiranje i koordinaciju djelovanja ovih inicijativa na znanstvenoj i tehničkoj razini. To je zadatak koji treba obaviti neutralno, nezavisno, ali od EU zaduženo tijelo – Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre, JRC).

 

 

 

Centar znanja o raku će predstavljati znanstveno-tehnički most između Europskog plana za borbu protiv raka i Misije o raku – Horizon Europe, uklapajući se u novi radni program Europske komisije – „Promicanje europskog načina življenja – borba protiv bolesti“. Nudit će već uspostavljene IT sustave, portale, platforme i baze podataka, tj. postojeće IT infrastrukturne komponente su već na raspolaganju za objedinjavanje inicijativa i akcija Europske komisije.

 

Centar znanja o raku će također ponuditi in-house kompetencije na području prevencije raka, podatke iz registara o zloćudnim bolestima te smjernice / osiguranje kvalitete za probir, dijagnozu i onkološku skrb. Zajedničko istraživačko središte će prilikom upravljanja Centrom znanja o raku održati neovisnost o svim privatnim, komercijalnim i nacionalnim interesima. To stavlja JRC u poziciju nezavisnog posrednika znanja s neupitnom usmjerenošću na pacijenta / građanina.

 

 

Što su europski centri znanja?

Centri znanja okupljaju stručnjake, istraživače i kreatore politika unutar i izvan Europske komisije kako bi cjelovito oblikovali pitanja određenih politika te ponudili odgovore utemeljene na dokazima. Centri znanja vrlo su učinkovit način koordinacije između službi / politika Europske komisije o određenim pitanjima. Osnažena znanstvena podrška politikama EU-a ima presudnu ulogu. Zajedničko istraživačko središte Komisije (JRC) koordinira centre znanja i kompetencija, stavljajući na raspolaganje znanstveno utemeljene dokaze te razne alate i usluge za informiranje kreatora politika u svim područjima politika EU-a. Centrima znanja zajednički koordiniraju i upravljaju JRC te vodeća uprava (DG) za europske politike u relevantnom području.

 

 

PREUZETO S:
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/launch-ec-knowledge-centre-cancer