d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Europska komisija predstavila Cancer Country Profiles – odlučni put ka Europi jednakih mogućnosti u onkološkoj skrbi!

P

ovodom Svjetskog dana borbe protiv raka, Europska komisija i OECD predstavili su prve onkološke profile država u okviru Europskog registra nejednakosti za rak za sve države članice EU-a, Norvešku i Island.

Profili ukazuju da su zemlje EU-a potrošile značajan iznos, gotovo 170 milijardi eura, na onkološku skrb (2018.). Drugo važno otkriće je da je rak pluća daleko najčešći uzrok smrtnosti od raka. Također postoje velike nejednakosti u stopama smrtnosti od raka između i unutar zemalja EU. To se dijelom može objasniti različitom izloženošću rizičnim čimbenicima za nastanak raka, ali i različitim kapacitetima zdravstvenih sustava da omoguće pravodobnu i besplatnu dostupnost ranoj dijagnostici, visokoj kvaliteti onkološke skrbi te liječenja raka. Profili država članica pokazuju da prepoznavanje izazova i razmjena najboljih praksi između država članica može pomoći u rješavanju nejednakosti u borbi protiv raka.

Country Cancer Profiles su predstavljeni tijekom konferencije održane u okviru Europskog plana za borbu protiv raka: „Konferencija o raku – Jednakost, izvrsnost i inovacija: moderna onkološka skrb za sve”, koju su zajednički organizirali Europska komisija i švedsko predsjedništvo Vijeća EU.

„Rak ostaje jedan od najhitnijih i najvažnijih zdravstvenih problema našeg vremena. Ovaj prvi set onkoloških profila država članica koji je predstavljen, jasno naglašava velike i neprihvatljive nejednakosti koje postoje među državama članicama EU. S Europskim planom za borbu protiv raka kao dijelom snažne Europske zdravstvene unije, nastavit ćemo neumorno raditi na boljem razumijevanju, rješavanju i smanjenju ovih nejednakosti. Jedan od četiri izgubljena života u EU su zbog raka. Pobrinimo se da svi u EU-u, gdje god živjeli, imaju jednake mogućnosti pristupa visokokvalitetnoj skrbi i liječenju raka!“, izjavila je Stella Kyriakides, povjerenica Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane.

 

 

 

 

„Rak ostaje jedan od najhitnijih i najvažnijih zdravstvenih problema našeg vremena. Ovaj prvi set onkoloških profila država članica koji je predstavljen, jasno naglašava velike i neprihvatljive nejednakosti koje postoje među državama članicama EU. S Europskim planom za borbu protiv raka kao dijelom snažne Europske zdravstvene unije, nastavit ćemo neumorno raditi na boljem razumijevanju, rješavanju i smanjenju ovih nejednakosti. Jedan od četiri izgubljena života u EU su zbog raka. Pobrinimo se da svi u EU-u, gdje god živjeli, imaju jednake mogućnosti pristupa visokokvalitetnoj skrbi i liječenju raka!“

 

Stella Kyriakides, povjerenica Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane

 

 

 

 

Drugi zaključci iz onkoloških profila država članica

 

 

U onkoloških izvješćima /profilima o onkološkoj nejednakosti ističu se druge važne činjenice:

  • S udjelom od 26% od sveukupnih smrti, rak zauzima drugo mjesto uzroka smrtnosti u EU nakon bolesti krvožilnog sustava.
  • Postoji gotovo dvostruka razlika u smrtnosti od raka među državama, a postoje velike razlike u smrtnosti od raka prema spolu.
  • Postoje velike socioekonomske nejednakosti u smrtnosti od raka. Takve se razlike djelomično objašnjavaju razlikama u izloženosti čimbenicima rizika kao što su pušenje, pretilost, konzumacija alkohola ili onečišćenje zraka. Ukupni čimbenici rizika češće prevladavaju među muškarcima te među skupinama s niskim prihodima i nižom razinom obrazovanja.
  • Postoje različiti izazovi s kojima se države EU-a suočavaju, kada je riječ o pružanju visokokvalitetne onkološke skrbi. Neke su države dobro opremljene s opremom i tehnologijom, ali se suočavaju s nedostatkom kvalificiranog zdravstvenog osoblja, dok druge imaju velik broj kvalificiranih liječnika, ali im nedostaje, primjerice, radiološka oprema.
  • Potrošnja na prevenciju povećana je tijekom proteklih godina. Međutim, još uvijek je riječ o svega 3,4% ukupne zdravstvene potrošnje.

 

 

 

 

 

Akcije za borbu protiv nejednakosti na razini EU

 

U rekordnom roku, Europska komisija je provela mnoge aktivnosti Europskog plana za borbu protiv raka. Nedavno, 23. siječnja, Komisija je pokrenula tzv. European Cancer Imaging Initiative kako bi podržala pružatelje zdravstvenih usluga, istraživačke institute i inovatore u najboljem korištenju inovativnih rješenja temeljenih na podacima za liječenje i skrb raka.

Nova Preporuka Vijeća o probiru i ranom otkrivanju raka (Council Recommendation on cancer screening) usvojena u prosincu 2022. također je ključni element nove sheme probira raka koju financira EU, a koja nastoji ponuditi probir raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva za 90% Europljana koji ispunjavaju uvjete, a proširena je i na pluća, prostatu, a u određenim slučajevima i rak želuca.

Rad će se nastaviti kako bi se tijekom sljedeće godine provelo više od 30 akcija. Među glavnim inicijativama, Komisija će predstaviti prijedlog preporuke Vijeća o vrstama raka koji se mogu spriječiti cijepljenjem, zajedno s ažuriranom preporukom Vijeća iz 2009. o okruženjima bez duhanskog dima kako bi se povećala zaštita građana od duhana i pomoglo u postizanju tzv. Tobacco-Free Generation do 2024.

 

 

 

„Europski plan za borbu protiv raka daje rezultate svaki dan. Cancer Country Profiles predstavljaju obilje informacija za bolje razumijevanje razlika, temeljnih uzroka i izazova s kojima se države članice suočavaju u svojoj neprestanoj borbi protiv raka. Potrebno je učiniti više, a EU je spremna pomoći.“

 

Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života

 

 

 

 

 

 

Pozadina

 

Uz pomoć OECD-a, Europska komisija je do 1. veljače 2023. izradila prva izdanja za ukupno 29 onkoloških profila država (EU27, Island i Norveška). Profili služe kao alat za uočavanje nejednakosti u prevenciji raka i onkološkoj skrbi. Oni ukazuju na ključna postignuća, izazove i razlike unutar svake države i uspoređuju nalaze za pojedinačne zemlje sa situacijom u EU kao cjelini. To može podržati kreatore politika te pomoći u usmjeravanju ulaganja i intervencija na regionalnoj, nacionalnoj i razini EU-a u okviru Europskog plana za borbu protiv raka.

Europski plan za borbu protiv raka ključni je stup Europske zdravstvene unije koju je najavila predsjednica Ursula von der Leyen 2020. Pokrenut 2021., EU plan za borbu protiv raka postavlja novi pristup EU u prevenciji, liječenju raka i onkološkoj skrbi putem integriranog pristupa „zdravlje u svim politikama“ s više dionika. Predlaže se 10 vodećih modela i aktivnosti u rješavanju problema onkološke skrbi tijekom cjelokupnog puta bolesti.

„Europski plan za borbu protiv raka daje rezultate svaki dan. Cancer Country Profiles predstavljaju obilje informacija za bolje razumijevanje razlika, temeljnih uzroka i izazova s kojima se države članice suočavaju u svojoj neprestanoj borbi protiv raka. Potrebno je učiniti više, a EU je spremna pomoći“, istaknuo je Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života.

 

 

 
REFERENCES:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_421

 

 

 

 

SPECIAL POLICY REPORT “Za jednaku dostupnost onkološkoj skrbi”