d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

ERS Panel discussion: Improving the pathway of lung cancer patients, can we do it better?

I

novacije u liječenju raka pluća posljednjih godina su se uistinu proširile, a pojavom molekularnog testiranja kao dijagnostičkog alata, otvaraju se mogućnosti za oboljele od raka pluća s ciljanim terapijama koje osiguravaju bolju kvalitetu života i dulje preživljenje. Pridružite se webinaru Europskog respiratornog društva na kojem sudjeluje niz predavača iz Hrvatske!

 

Novelties in past few years in treatment lung cancer have expanded, and by entering molecular testing as diagnostic tool open possibilities for lung cancer patients with targeted therapies that provides better quality of life and longer survival.

 

European Respiratory Society (ERS)

Panel discussion: Improving the pathway of lung cancer patients, can we do it better?

16 December, 2021 | Online
18:00–19:00 CET

 

 

Moderator / Chair:

Andreja Šajnić (Zagreb, Hrvatska)

 

 

 

U raspravi sudjeluju / Panelists:

prof. Marko Jakopović (Zagreb, Hrvatska)

 

gđa Anita Breški (Zagreb, Hrvatska)

 

g. Ivica Belina (Zagreb, Hrvatska)

 

 

 

Edukativni ciljevi / Educational aims

Razgovarat će se o važnosti dijagnostike te ukazati na poboljšanja ishoda liječenja ciljanim terapijama kod bolesnika s rakom pluća. Cilj ovog webinara je upoznavanje s molekularnim testiranjem u dijagnostičkom postupku kod bolesnika s rakom pluća. Ovaj webinar će istaknuti važnost pravilnog prikupljanja uzoraka te dostavu u laboratorij. Sudionici će se steći znanje kako pravilno uzimanje uzoraka pri dijagnostičkom postupku u bolesnika s rakom pluća postaje kraće i učinkovitije.

 

Discussion will take place about importance of diagnostic and show recent improvements in targeted therapies in lung cancer patients. The goal of this webinar is to get acquainted with molecular testing in diagnostic procedure in lung cancer patients. This webinar will emphasize proper sample collecting and deliver to the laboratory. Participants will base on the acquired knowledge that proper sampling in diagnostic procedure in lung cancer patients gets shorter and efficient.

 

 

Format

 • Panel diskusija
 • Predavanja će biti opremljena primjerima i novim studijama iz ovog područja
 • Prikazi slučajeva iz kliničkog područja
 • Kvizovi, pitanja s više odgovora
 • Iskustvo pacijenta: rezultati on-line ankete

 

 • Panel discussion
 • Lectures will be provided with examples and new studies in this field
 • Case presentations from clinical field
 • Quizzes, multiple choice questions
 • Patient’s experience: results from on-line survey

 

 

Teme – Program / Topics/Programme

 • Novosti u ciljanim terapijama
 • Multidisciplinarni pristup integriran u dijagnostički put
 • Priprema histološkog uzorka
 • Vrijednost dijagnostičkih metoda kod raka pluća
 • Iskustva na putu onkološkog bolesnika

 

 • Novelties in target therapies
 • Multidisciplinary approach integrated in diagnostic pathway
 • Histology Sample Preparation
 • Value of diagnostic methods in lung cancer
 • Patient’s experience on oncological pathway

 

 

Ishodi učenja / Learning outcomes

Nakon webinara, sudionici će moći opisati:

 • Novosti u ciljanim terapijama
 • Priprema histološkog uzorka
 • Dijagnostičke metode u karcinomu pluća
 • Što pacijenti trebaju / aspekt pacijenata

 

Following the webinar, participants will be able to describe:

 • Novelties in target therapies
 • Histology Sample Preparation
 • Diagnostic methods in lung cancer
 • What patients need and aspect

 

 

 

LINK ZA POVEZIVANJE  /  CONNECTION LINK

https://www.ersnet.org/events/improving-the-pathway-of-lung-cancer-patients/