d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Advocacy Editorial / Onkološke medicinske sestre i tehničari – Ksenija Romić

K

ako bismo osvijestili važnost onkoloških medicinskih sestara i tehničara u integriranoj skrbi onkoloških bolesnika, Hrvatska liga protiv raka u suradnji s think tankom Health Hub i Hrvatskim društvom onkoloških medicinskih sestara i tehničara, uz podršku partnera Udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses, Astra Zeneca, Pfizer i Luun Uniforms (Labtex) organizirala je posebni awareness editorial posvećen trenutnoj poziciji te zagovaranju perspektivnije budućnosti onkoloških medicinskih sestara i tehničara.

Nastavno na kontinuirane multidisciplinarne aktivnosti Hrvatske lige protiv raka, više nego ikada potrebno je istaknuti važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara kao svojevrsnih koordinatora onkološke skrbi kroz više razina zdravstvenog sustava, a Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka i proizlazećim Akcijskim planom, želimo dodatno osnažiti dijalog i odati priznanje ulozi medicinskih sestara uključenih u onkološku skrb. Svaka od onkoloških medicinskih sestara koja je sudjelovala u editorialu dala je svoju viziju budućnosti profesije i potrebne promjene u zdravstvenom sustavu koje vode poboljšanjima u “navigaciji skrbi”, usmjerenom i učinkovitijem putu pacijenta te boljim ishodima liječenja.

 

 

Potrebno je prepoznati doprinos koji onkološke medicinske sestre i tehničari daju onkološkim timovima uz spoznaju da će u budućnosti, više nego ikada, medicinske sestre imati sve važniju ulogu u onkološkoj skrbi. [i]  Uz zahvalu udrugama (Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara, udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses)  te kompanijama AstraZeneca i Pfizer koje svojim kontinuiranim stručnim djelovanjem promiču inovacije, ulažu u afirmiranje i izobrazbu onkoloških medicinskih sestara kako bi bile ukorak s globalnim onkološkim trendovima i pružale skrb usklađenu s najsuvremenijim smjernicama, zahvaljujemo se i hrvatskoj kompaniji Labtex / Luun uniforms koja je kao styling partner za ovaj jedinstveni editorial naglasila stilski kreativnost, kvalitetu, snagu i nove globalne trendove koje nose ove inspirativne dame u editorialu.

Predstavljamo Vam Kseniju Romić, magistru sestrinstva, glavnu sestru Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split.

 

ž

Ksenija Romić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split

 

Zdravstvena njega onkološkog bolesnika je specifična i kompleksna. Zahtjeva kontinuiranu edukaciju medicinske sestre i spremnost na stalno učenje i stjecanje novih znanja i vještina, sposobnost verbalne i neverbalne komunikacije te dobru suradnju s ostalim članovima tima. Saznanje o postojanju maligne bolesti uvijek nosi teret i za samog bolesnika ali i za njegovu obitelj.

 

 

 

“Medicinska sestra je tu da koordinira i olakša taj put kojim prolaze, od samog suočavanja sa bolešću do one zadnje terminalne faze ukoliko do nje nažalost dođe…”

 

 

Sestrinstvo se naslanja na tradiciju njegovanja bolesnih i to nekada nije zahtijevalo posebnu naobrazbu. Međutim, razvojem tehnologije i humanističkih znanosti oblikuje se i autentična sestrinska praksa. Premještanjem sestrinske izobrazbe na akademsku razinu otvara se put daljnjem razvoju sestrinstva i afirmacije kao autonomne profesije. Danas je sestrinstvo profesija i razlikujemo ju od „zvanja“. To znači obavljanje zanimanja u punom radnom vremenu, stručni monopol, sveučilišna izobrazba, profesionalne udruge i etički kodeks. Tako možemo reći da sestrinstvo u Hrvatskoj ima sve potrebne elemente. Međutim, u stvarnom radnom okruženju i percepciji sestara u javnosti još se susrećemo s brojnim barijerama. Njih sestre moraju nadići kako bi njihova profesija bila adekvatno prepoznata.

 

 

 

Onkološke sestre unutar svoje profesije moraju kontinuirano pratiti napredak struke i znanosti i raditi na vlastitoj edukaciji, kako stručnoj tako i znanstveno istraživačkoj. To je važan preduvjet za osobni i profesionalni razvoj. Danas kada svjedočimo revoluciji u onkologiji i što se tiče personalizirane onkološke skrbi, i uvođenju digitalne onkološke mreže, pa i strateškom okviru protiv raka, ne možemo ne spomenuti važnu ulogu med.sestre u svim segmentima, od same prevencije bolesti do boljih ishoda liječenja. Sestra je koordinator na svim razinama sustava.

 

 

Kako bi osigurali da onkološke medicinske sestre imaju uvjete i mogućnost rada kao u vodećim državama važno je napraviti analizu postojećeg stanja, vidjeti gdje su problemi i onda zajedno sa institucijama donijeti odluku kako unaprijediti sestrinstvo. Naravno, u skladu s onim što je realno moguće u RH. Treba stvoriti uvijete za ostanak med.sestara u domovini. Povećati upisne kvote u srednjim školama, raditi na edukaciji sestara i tijekom samog školovanja i tijekom njihovog rada.

Nadam se da ću u budućnosti biti dio sestrinstva u kojem će medicinske sestre biti samostalnije u donošenju odluka.

Medicinske sestre bi svakako trebale biti uključene u kreiranje zdravstvene politike RH.

 

 

 

 

 

 

 

ADVOCACY EDITORIAL

powered by //

 

 

 

Pfizer Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format - SeekVectorLogo.Com

LUUN Wear - University of Zagreb/Sveuciliste u Zagrebu - Zagreb, Zagreb, Croatia | LinkedIn

 

 

 

 

 

REFERENCE:
[i] https://www.cancer.net/blog/2017-05/3-things-you-should-know-about-oncology-nurses