d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Advocacy Editorial / Onkološke medicinske sestre i tehničari – Sandra Karabatić

K

ako bismo osvijestili važnost onkoloških medicinskih sestara i tehničara u integriranoj skrbi onkoloških bolesnika, Hrvatska liga protiv raka u suradnji s think tankom Health Hub i Hrvatskim društvom onkoloških medicinskih sestara i tehničara, uz podršku partnera Udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses, Astra Zeneca, Pfizer i Luun Uniforms (Labtex) organizirala je posebni awareness editorial posvećen trenutnoj poziciji te zagovaranju perspektivnije budućnosti onkoloških medicinskih sestara i tehničara.

Nastavno na kontinuirane multidisciplinarne aktivnosti Hrvatske lige protiv raka, više nego ikada potrebno je istaknuti važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara kao svojevrsnih koordinatora onkološke skrbi kroz više razina zdravstvenog sustava, a Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka i proizlazećim Akcijskim planom, želimo dodatno osnažiti dijalog i odati priznanje ulozi medicinskih sestara uključenih u onkološku skrb. Svaka od onkoloških medicinskih sestara koja je sudjelovala u editorialu dala je svoju viziju budućnosti profesije i potrebne promjene u zdravstvenom sustavu koje vode poboljšanjima u “navigaciji skrbi”, usmjerenom i učinkovitijem putu pacijenta te boljim ishodima liječenja.

 

 

Potrebno je prepoznati doprinos koji onkološke medicinske sestre i tehničari daju onkološkim timovima uz spoznaju da će u budućnosti, više nego ikada, medicinske sestre imati sve važniju ulogu u onkološkoj skrbi. [i]  Uz zahvalu udrugama (Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara, udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses)  te kompanijama AstraZeneca i Pfizer koje svojim kontinuiranim stručnim djelovanjem promiču inovacije, ulažu u afirmiranje i izobrazbu onkoloških medicinskih sestara kako bi bile ukorak s globalnim onkološkim trendovima i pružale skrb usklađenu s najsuvremenijim smjernicama, zahvaljujemo se i hrvatskoj kompaniji Labtex / Luun uniforms koja je kao styling partner za ovaj jedinstveni editorial naglasila stilski kreativnost, kvalitetu, snagu i nove globalne trendove koje nose ove inspirativne dame u editorialu.

Predstavljamo Vam Sandru Karabatić, mag. sestrinstva (glavna sestra Zavoda za tumore pluća i sredoprsja Klinika za plućne bolesti Jordanovac KBC Zagreb, predsjednica udruge Jedra)

 

 

Sandra Karabatić, mag. sestrinstva (glavna sestra Zavoda za tumore pluća i sredoprsja Klinika za plućne bolesti Jordanovac KBC Zagreb, predsjednica udruge Jedra)

 

“Na početku želim se zahvaliti Aniti Galić i Health Hub-u što je održala obećanje dano na okruglom stolu koji se održao u sklopu kongresa Toraks, na kojem smo otvorili raspravu o važnosti uvođenja specijalizacija za medicinske sestre i medicinske sestre koordinato0ri onkološke skrbi. Samo dva mjeseca nakon u suradnji s Hrvatskom ligom za borbu protiv raka i Hrvatskim društvom onkoloških medicinskih sestra i tehničara organizirala je AWARENESS EDITORIAL ONKOLOŠKE MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI –Navigacija“ skrbi, put pacijenta i bolji ishodi liječenja”. izjavila je Sandra Karabatić.

 

 

“Jer snovi stvaraju budućnost samo ako vjeruješ u njih i slijediš ih, a promjena se dogodi kad druge zaraziš svojim snovima.”

 

 

 

Dostupnost i uporaba novih dijagnostičkih, terapijskih i tehnoloških poboljšanja unapređuje prevenciju, razvoj kliničkih ispitivanja, pristup pregledima, dijagnozi i liječenju, naprednijim terapijama i odlukama o liječenju na temelju niza različitih varijabli pacijenata, bolesti i skrbi. Nameću se nove mogućnosti pružanja informacija o liječenju i njezi te edukacije putem napredne tehničke podrške i intervencija. Sve ovo nameće potrebu za specijalizacijom i unapređenjem obrazovanja i osposobljavanja medicinskih sestara za pružanje onkološke skrbi, jer bez toga ne možemo govoriti o personaliziranoj onkološkoj skrbi. Što nam govore studije?

 

 

  1. Pacijenti s rakom koji su bili uključeni u navigacijski program kao dio multidisciplinarnog modela skrbi imali su znatno kraće vrijeme između dijagnoze i početka liječenja od pacijenata koje nisu pratile medicinske sestre navigatori, .
  2. Istraživanje koje je procjenjivalo ulogu navigatora u ranom probiru pacijenata potvrdilo je da su ti pacijenti započeli liječenje 10 dana ranije, u usporedbi s “nenavigiranim” pacijentima.
  3. Studija razvijena na pacijentima s dijagnosticiranim rakom pluća, otkrila je smanjenje vremena prve terapije raka za 19 dana, tj. navigacija je omogućila učinkovit i brz pristup dok skrb Bez navigacije pacijenta rezultira dodatnim konzultacijama, odgođenim dijagnostičkim testovima i povećanom uznemirenošću bolesnika.
  4. Studija iz Manchestera je pokazala smanjenje troškova liječenja raka pluća za 10 % kod pacijenata s rakom pluća koji su bili koordinirani i vođeni od strane kliničke onkološke medicinske sestre!  to: smanjujući broj nuspojava, izbjegavanjem hitnog prijema u bolnicu, smanjenjem vremena boravka u bolnici i pomaganjem bolesnicima da se bolje skrbe sami o sebi2

 

 

 

Navigacija pacijenata ima za cilj povećati zdravstvenu jednakost među pacijentima s rakom i može se primijeniti u različitim bolničkim i izvanbolničkim okruženjima. Navigatori, članovi onkološkog multidisciplinarnog tima, pomažu u rješavanju fragmentacije onkološke skrbi i promiču pružanje koordinirane, sigurne i kontinuirane skrbi. Uz stalne dokaze pozitivnog iskustva pacijenata, dobrih kliničkih ishoda i povrata ulaganja, navigacija je sastavni dio kvalitetne onkološke skrbi.

 

 

 

 

 

 

 

ADVOCACY EDITORIAL

powered by //

 

 

 

Pfizer Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format - SeekVectorLogo.Com

LUUN Wear - University of Zagreb/Sveuciliste u Zagrebu - Zagreb, Zagreb, Croatia | LinkedIn

 

 

 

 

 

REFERENCE:
[i] https://www.cancer.net/blog/2017-05/3-things-you-should-know-about-oncology-nurses