d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vlada RH dala suglasnost KBC Zagreb za važan korak u projektu “Personalizirana medicina u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda“

P

rojekt personalizirane medicine u onkologiji predstavlja transformaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike u Republici Hrvatskoj putem implementacije personalizirane medicine primjenom liječenja vođenog sveobuhvatnim genskim profiliranjem.

Sporazumom o suradnji od 17. svibnja 2021., zaključenim između Ministarstva zdravstva, Roche d.o.o. i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sporazumne strane uredile su svoje odnose u vezi s pripremom i provedbom projekta: „Personalizirana medicina u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda“.

 

 

 

Temeljem navedenog, Roche d.o.o. je, između ostaloga, obvezan građevinski urediti prostor laboratorija za provođenje sveobuhvatnog genskog profiliranja tumora Zavoda za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb, te isti opremiti namještajem i odgovarajućim uređajima i opremom gdje će se provoditi sveobuhvatno gensko profiliranje tumora.

 

 

 

Temeljem Sporazuma o suradnji, u svrhu provedbe daljnje projektne faze i to građevinskog uređenja, opremanja i namještanja laboratorija budućeg Zavoda za personaliziranu medicinu, predloženo je zaključenje ugovora o ulaganju u prostor, kojim se utvrđuju prava i obveze stranaka te definira prostor i popis opreme kojom će se opremiti laboratorij. Sukladno Statutu KBC-a Zagreb, za sklapanje navedenog ugovora, KBC Zagreb je u obvezi pribaviti suglasnost osnivača.

 

Slijedom navedenoga, Vlada RH je kao osnivač, dala suglasnost Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora o ulaganju u prostor Kliničkog bolničkog centra Zagreb, s društvom Roche d.o.o. u svrhu građevinskog uređenja, opremanja i namještanja laboratorija za provođenje sveobuhvatnog genskog profiliranja tumora Zavoda za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb, sukladno Odluci Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb,

 

 

 

REFERENCE:
https://vlada.gov.hr/