d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

UPUZ & Health Hub Policy Networking Forum – “Objedinjena javna nabava u zdravstvu – u službi boljih ishoda liječenja”

K

rajem 2021. godine, u javnosti je predstavljena inicijativa Ministarstva zdravstva o zajedničkoj provedbi postupaka javne nabave lijekova, ugradbenog i potrošnog bolničkog materijala, te usluga za sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu, s ciljem ujednačavanja kvalitete materijala, te postizanja financijskih ušteda tj. racionaliziranja potrošnje sredstava iz zdravstvenog proračuna.

Ova odluka sastavni je dio provođenja politike Vlade Republike Hrvatske u realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti  od 2021. do 2026. godine s ciljem provedbi mjera za financijsku stabilizaciju, strukturnu reformu i unaprjeđenje upravljanja sustavom zdravstva, a  unatoč velikom pritisku posljedica epidemije COVID-19 na cijeli zdravstveni sustav (posebno bolnički), nema stajanja u provođenju reformskih mjera i usklađivanju organizacije, načina rada i pružanju usluga svim pacijentima u skladu s njihovim potrebama.

 

 

Prilikom predstavljanja ove inicijative, istaknuto je kako je korona-kriza pokazala veliku snagu i otpornost hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i naznačila smjerove u kojima moramo provoditi promjene kako bismo hvatali korak s modernom medicinom i učinkovitim zdravstvom 21. stoljeća, koja veliki naglasak stavlja na tzv. „value-based healthcare“ i mjerenje ishoda liječenja.

Nacionalni plan za otpornost i oporavak 2021.-2026. u poglavlju Zdravstva, kroz niz projekata ističe kako su predloženi postupci javne nabave u službi učinkovitosti provedenih mjera kroz mjerenje kvalitete i ishoda liječenja, sukladno suvremenim postulatima „value-based“ intervencija. Planirani postupci javne nabave kroz većinu navedenih projekata u NPOO-u trebaju omogućiti najsuvremenije metode liječenja i dijagnostike čime će se poboljšati kvaliteta zdravstvene skrbi, unaprijediti praćenje ishoda zdravstvene skrbi, optimizirati zdravstvena skrb, financijska održivost i dostatnost kapaciteta zdravstvenog sustava u cjelini, što će rezultirati unapređenjem načina liječenja bolesnika i zdravstvenih ishoda liječenja uz optimizaciju zdravstvene skrbi, financijsku održivost i dostatnost kapaciteta zdravstvenog sustava u cjelini (navodi NPOO).

NPOO navodi kako u Europi i u svijetu sve više dolazi do izražaja problem nestašice određenih lijekova što se bitno može reflektirati na ishode liječenja koji su bitni za bolesnike. Preciznije, glavni problem predstavlja nedostatak određenih onkoloških lijekova kojima je istekao patent te dolazi do situacija gdje radi ekonomski nepovoljnog izračuna postoji problem u opskrbi navedenim lijekovima. Takva događanja u sustavu distribucije lijekova ozbiljno mogu kompromitirati terapiju bolesnika s malignim bolestima. Stoga je dijalog o javnoj nabavi u službi ishoda liječenja u više nego potreban u ovom važnom trenutku.

Sukladno svemu navedenom, ovim Policy Networking Forumom u organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ) i Health Hub-a (think tanka za zdravstvo i zdravstvenu industriju), uz mnogobrojne partnere, želimo okupiti sve relevantne dionike koji mogu svojim znanjem doprinijeti optimiziranju procesa objedinjene javne nabave s ciljem održivog zdravstvenog sustava i poboljšanja ishoda liječenja. Javna nabava trebala bi imati mnogo značajniju ulogu u postizanju ciljeva utvrđenih u hrvatskoj Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, koji uključuju poticanje dobrog zdravlja sve starije populacije, zaštitu građana od zdravstvenih rizika, te potporu dinamičnom zdravstvenom sustavu i uvođenju novih tehnologija, istaknuli su neki od sugovornika koji će biti dio ovog Foruma. Javna nabava drugi je najvažniji pokretač inovacija u zdravstvu, odmah nakon politike određivanja nadoknade troškova za lijekove, medicinske uređaje i medicinske proizvode koji se koriste u liječenju i politike financiranja zdravstvenih usluga.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite kao sudionik ili partner ovog jedinstvenog Foruma!

 

 

 

 

 

KAKO SUDJELOVATI?

Policy Networking Forum održat će se uživo uz poštivanje važećih epidemioloških propisa i mjera (uz obvezne COVID putovnice ili dokaz o negativnom testu) 2. ožujka 2022. s početkom u 10,30h.

 

Kotizacija za sudjelovanje:
Za sudionike koji su ustanove – članice Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ) iznosi 400,00kn .
Kotizacija za ostale sudionike / nečlanice iznosi 800,00kn.
PDV nije uključen u iznos kotizacije.

 

Plaćanje molimo izvršiti na:
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske,
žiro-račun IBAN HR2523600001101235488,
Zagrebačka banka d.d., poziv na broj HR00 2605-(OIB vaš ili vaše ustanove), uz naznaku “Javna nabava” .

 

Za sve informacije o sudjelovanju te mogućnostima partnerstva za ovaj događaj možete nas kontaktirati i na
info@upuz.hr ili ivan.kristijan.baricevic@upuz.hr