d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report SVAKI DAN JE VAŽAN / 6 prioritetnih područja za skraćivanje vremena dostupnosti inovativnih terapija onkološkim bolesnicima

K

ao što smo svi svjesni, za oboljele od raka, svaki dan je važan… Nažalost, postoje značajne razlike u dostupnosti inovativnih onkoloških terapija za bolesnike diljem Europe. Skraćivanje vremena i ubrzana dostupnost ovih terapija pacijentima, uz ostale strateške aktivnosti, bit će ključna za borbu protiv raka u Europi, a tako i u Hrvatskoj. Ovaj članak dio je Special Policy Reporta “SVAKI DAN JE VAŽAN”, a koju je Health Hub kao jedinstveni regionalni healthcare policy think tank pokrenuo kako bi zdravstvenoj administraciji te stručnoj i široj javnosti prenio poruke iz vrijedne publikacije “Every Day Counts” (VINTURA uz podršku EFPIA-e) te kako bismo svim dionicima hrvatskog ekosustava onkološke skrbi, prenijeli važne poruke o dostupnosti inovativnih terapija diljem EU. Ovim Special Policy Reportom želimo dati “vjetra u leđa” Nacionalnom strateškom okviru protiv raka, te adresirati esencijalnu potrebu da se ubrza dostupnost inovativnim terapijama, uz rad na drugim strateškim područjima onkološke skrbi. 

 

 

Postoje goleme razlike u dostupnosti bolesnika inovativnim onkološkim terapijama u europskim državama. Dostupnost novim onkološkim terapijama značajno se razlikuje od zemlje do zemlje na tri razine dostupnosti: na razini procesa, uvrštavanja /plaćanja terapija i spremnosti zdravstvenog sustava.

Od svih onkoloških terapija s europskim odobrenjem za stavljanje u promet, udio terapija koje imaju mogućnost dostupnosti tržištu, tj. uvrštavaju se na liste i plaćaju preko socijalnog ili zdravstvenog osiguranja, kreće se od svega 7% do 98%.

Nakon dobivanja europskog odobrenja za stavljanje u promet, vrijeme do dostupnosti tržištu kreće se od svega 86 do gotovo 1000 dana! Nakon dvanaest mjeseci službenog uvrštavanja i plaćanja terapije, relativna razina dostupnosti pacijentima kreće se od svega 22% do čak 81%. Te razlike „potkopavaju“ ambiciju promicanja jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i ukazuju na prilike za poboljšanje.

Detektirano je šest prioritetnih područja za smanjenje vremena dostupnosti inovativnih onkoloških terapija prema pacijentima. Kako bi se ukazalo na ove čimbenike, potrebne su multidisciplinarne i usklađene akcije kroz šest prioritetnih područja. Svi dionici pozvani su da se uključe u dijalog i pronađu nove načine zajedničkog rada kako bi se poboljšala dostupnost inovativnih terapija onkološkim bolesnicima diljem EU.

 

Photo by Freepik

PROCES

 

  1. Usklađivanje rokova za podnošenje dosjea za uvrštavanje lijekova na liste

Dionici bi trebali stvoriti zajedničko razumijevanje prednosti i nedostataka eksternog referentnog određivanja cijena i istražiti alternative. Nadalje, farmaceutske kompanije trebale bi raditi na osnaživanju HTA (Health Technology Assessment, procjena zdravstvenih tehnologija) kako bi spriječile da one postanu ključno „usko grlo“ u usklađivanju rokova za podnošenje dosjea u svim državama diljem EU.

 

  1. Skraćivanje rokova za uvrštavanje i plaćanje terapija

Optimalno usklađivanje dionika prije europskog odobrenja za stavljanje u promet, omogućavanje podnošenja dosjea i procjene što je prije moguće nakon odobrenja za stavljanje u promet, poduzimanje paralelnih umjesto sekvencionalnih koraka te reduciranje „slojeva“ donošenja odluka na minimum može smanjiti vrijeme potrebno za dostupnost terapija pacijentima u EU državama. Uključivanje pacijenata i transparentnost vremenskih okvira pomaže u održavanju osjećaja „hitnosti“ na svakom koraku procesa.

 

 

Photo by Freepik

 

KRITERIJI UVRŠTAVANJA I PLAĆANJA TERAPIJA

 

  1. Usklađivanje zahtjeva za dokazima

Slično kao što je Europska agencija za lijekove (EMA) poboljšala učinkovitost izdavanja odobrenja za stavljanje u promet, europsko usklađivanje HTA-a s kliničkom procjenom (nakon čega se procjena provodi na nacionalnoj razini) poboljšalo bi vremenske rokove za dostupnost terapija pacijentima. Osim toga, europska suradnja i usklađivanje smanjili bi udvostručenje potrebnih aktivnosti i napora te omogućili učinkovitije korištenje ograničenih ljudskih i financijskih resursa.

 

  1. Prilagođavanje inovacijama koje rapidno evoluiraju

Kriteriji uvrštavanja i plaćanja terapija moraju biti jasni kako bi se omogućila predvidljivost, a istovremeno bi trebali biti fleksibilni kako bi se omogućila primjenjivost na različite terapije i slučajeve. Nadalje, trebao bi postojati sveobuhvatan sustav „skeniranja horizonta“, rane suradnje, shema upravljanog pristupa i generiranja podataka u stvarnom svijetu kako bi se proaktivno upravljalo današnjim izazovima i izbjegla kašnjenja u dostupnosti inovativnim terapijama, npr. koristeći nove modele cijena i plaćanja.

 

 

Photo by Freepik

 

 

SPREMNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

 

  1. Poboljšanje infrastrukture zdravstvene skrbi

Odluke o cijenama i plaćanju terapija trebale bi dovesti do ažuriranja smjernica i proračunskih odredbi. Nadalje, za poboljšanje probira i dijagnoze potrebno je dodijeliti jasne uloge i odgovornosti. Kad je riječ o liječenju, centri izvrsnosti za (rijetke) karcinome trebali bi biti dostupni svim pacijentima, npr. uz korištenje rješenja eZdravstva.

 

  1. Osnaživanje suradnje između svih dionika

Važno je koliko je i očito: zainteresirane strane moraju surađivati. U svakom od ovih prioritetnih područja potreban je zajednički napor, budući da nijedan od današnjih izazova ne može riješiti jedan dionik. Sadašnji rani dijalozi i znanstveni savjeti trebali bi se razviti u ranu suradnju kako bi se omogućila zajednička potraga za rješenjima za potencijalne izazove dostupnosti inovativnim onkološkim terapijama. Osim toga, potrebno je proaktivno rješavati kontroverzne teme koje dodatno ograničavaju odnose dionika.

 

 

 

Poziv na daljnji dijalog i zajedničko rješavanje problema

VINTURA Izvješće „SVAKI DAN JE VAŽAN“ pruža high level pregled u ovoj složenoj domeni. To je polazna točka. To je poziv na daljnji dijalog, analizu i zajedničko rješavanje problema svih relevantnih dionika kako bi se dalje istražilo šest prioritetnih područja. Kako bismo smanjili goleme nejednakosti u dostupnosti inovativnih onkoloških terapija pacijentima među europskim državama, moramo pronaći zajedničko razumijevanje i zajedničku perspektivu. To je potrebno jer su svi dionici dio trenutnog sustava u kojem djelujemo i niti jedan od uključenih dionika ne može sam riješiti današnje izazove. Sada nam je potreban suradnički pristup. Pacijentima je svaki dan važan.

 

 

 

Special Policy Report “SVAKI DAN JE VAŽAN”
prenosi zaključke i preporuke iz publikacije “EVERY DAY COUNTS” (VINTURA uz podršku EFPIA-e i partnera)

 

Special Policy Report “SVAKI DAN JE VAŽAN”
(VINTURA uz podršku EFPIA-e i partnera)
powered by

 

 

 

REFERENCE:
https://www.efpia.eu/publications/downloads/efpia/every-day-counts-improving-time-to-patient-access-to-innovative-oncology-therapies-in-europe/