d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “Alergije – Inovacije na horizontu”: Kako adresirati neispunjene potrebe bolesnika u liječenju alergija i astme?

U

okviru Health Hub-ovog Special Policy Reporta „ALERGIJE – INOVACIJE NA HORIZONTU“ okupljanjem svih relevantnih dionika nastojimo ukazati na pravi smjer zdravstvenih politika za bržu dostupnost inovacijama i integrirani pristup neispunjenim potrebama oboljelih od alergija u Hrvatskoj i EU.

Kako je istaknula europarlamentarna zastupnica Tilly Metz (Zeleni/EFA – Luksemburg), potpredsjednica interesne skupine Europskog parlamenta za alergiju i astmu, “moramo uvažiti teret koji alergije i astma predstavljaju za zdravlje, kao i za socijalnu, ekonomsku i emocionalnu dimenziju bolesnika i društva. Nažalost, ti su izazovi povezani s trajnim neispunjenim potrebama, uključujući visoku razinu pogrešne ili neprecizne dijagnoze astme, nedostatak dostupnosti visokokvalitetnom liječenju, inovativni razvoj rješenja za alergije s niskom prevalencijom, pedijatrijsku astmu te ograničenu dostupnost pacijenata medicinskim ispitivanjima. Ovi su izazovi bili još krucijalniji u kontekstu pandemije COVID-19. Kao kreatorima zdravstvenih politika, neophodno je slušati pacijente i graditi suradnju između pacijenata i ostalih dionika.”

 

 

Početkom siječnja 2022., Interesna skupina Europskog parlamenta za alergiju i astmu održala je svoj godišnji zdravstveno-politički događaj „Kako adresirati neispunjene potrebe bolesnika u liječenju alergija i astme”, koji je uključivao i panel¸na temu osnaživanja „pobjedničkih“ zdravstvenih politika EU-a za rješavanje pitanja neispunjenih potreba bolesnika koji boluju od alergija i astme.

Obzirom na novu farmaceutsku strategiju za Europu te reviziju relevantnog pravnog okvira, ovaj važan događaj je poslužio da se iznesu neispunjene potrebe s kojima se pacijenti s alergijama i astmom danas suočavaju kako bi se potaknule zdravstvene i farmaceutske politike EU-a usmjerene na pacijenta. Govornici i publika usredotočili su se na ključne izazove povezane s neispunjenim potrebama pacijenata u liječenju alergija i astme, kao što su dostupnost lijekovima, uključenost pacijenata u farmaceutske strategije i istraživanja, poboljšane metodologije liječenja te mogućnosti koje nudi digitalno zdravlje.

 

 

 

 

Moramo uvažiti teret koji alergija i astma predstavljaju za zdravlje, kao i za socijalnu, ekonomsku i emocionalnu dimenziju bolesnika i društva. Nažalost, ti su izazovi povezani s trajnim neispunjenim potrebama, uključujući visoku razinu pogrešne ili neprecizne dijagnoze astme, nedostatak dostupnosti visokokvalitetnom liječenju, inovativni razvoj rješenja za alergije s niskom prevalencijom, pedijatrijsku astmu te ograničenu dostupnost pacijenata medicinskim ispitivanjima .

Ovi su izazovi bili još krucijalniji u kontekstu pandemije COVID-19. Bila je to točka koja nije promakla kreatorima politika koji su konačno postavili zdravlje kao središte na pozornici EU rasprava. Trenutno su na stolu mnoge zakonodavne inicijative povezane s novom Farmaceutskom strategijom za Europu, revizijom zakonodavstva o lijekovima za djecu i rijetkim bolestima te prijedlogom o Europskom prostoru zdravstvenih podataka. Kao kreatorima zdravstvenih politika, neophodno je slušati pacijente i graditi suradnju između pacijenata i ostalih dionika.

Željela bih naglasiti vrijednost osiguravanja uključenosti pacijenata u sve postupke povezane s medicinom, integracijom više podataka iz stvarnog života i dokaza o kvaliteti života. Nadalje, postoji potreba za jamčenjem zdravog okoliša kao snažnog načina za poboljšanje kvalitete života i to je također potrebno imati na umu pri izradi zakonodavstva. Holistički pristup usmjeren na pacijenta ključan je u svim odlukama.“

MEP Zastupnica Tilly Metz (Zeleni/EFA – Luksemburg), potpredsjednica interesne skupine Europskog parlamenta za alergiju i astmu

 

 

 

„Moramo istaknuti važnost ambicije Europske zdravstvene unije te revizije farmaceutskog zakonodavstva koje iz nje proizlazi, kao jedinstvenu priliku za promjenu života pacijenata i njihovih pružatelja skrbi u narednim desetljećima.

Ključne neispunjene potrebe s kojima se zajednice pacijenata danas moraju suočiti su:

  • nejednaka dostupnost lijekovima, starim i novim, diljem Europe, što je posljedica mnogih čimbenika kao što su različiti nacionalni propisi, cijene, nestašice ili sustavi uvrštavanja i plaćanja terapija. Ipak, glavne žrtve su pacijenti, od kojih je mnogima onemogućeno liječenje koje im je potrebno;
  • postojano slaba adherencija pacijenata u liječenju, uglavnom zbog nedostatka podrške tijekom procesa liječenja. Zabrinjavajuća činjenica koja to ilustrira jest da 1 od 4 bolesnika s astmom mora u prosjeku jednom godišnje posjetiti hitnu pomoć.
  • ograničeni interes za potrebe pacijenata vezano uz alergije, što se odražava na nedovoljnom prioritiziranju alergija u javnim politikama, planovima i proračunima.

U tom svjetlu, prilika koju pruža Europska farmaceutska strategija ne bi se trebala protratiti u rješavanju ovih nedostataka i širem gledanju „izvan lijekova“ kako bi se radilo na poboljšanju kvalitete života pacijenata.“

Carla Jones, predsjednica Upravnog odbora Europske federacije udruga pacijenata s alergijama i dišnim bolestima (EFA)

 

 

 

„Mladi pacijenti koji žive s astmom i alergijama trebaju drugačije resurse i kapacitete nego odrasli kako bi se nosili sa svojim bolestima. Očigledna je potreba da se mladi pacijenti smatraju zasebnom kategorijom, a ne potkategorijom, kako bi se bolje razumjele potrebe mladog pacijenta u dozama, načinima skrbi, ali i kako bi se njihovo liječenje uklopilo u njihove živote  s ciljem poboljšanja kvalitete života i pridržavanja liječenju. Pozdravljamo istraživačke inicijative jer mladi pacijenti ne bi trebali biti zaboravljeni u medicinskim istraživanjima kako bi se stvorili personalizirani pristupi liječenju te kako bi se pomoglo u promicanju mogućnosti koje pruža digitalna zdravstvena skrb.“

Freja Ankers, EFA parlament mladih za alergije i astmu

 

 

 

 

Drago mi je što mogu dati svoje viđenje neispunjenih potreba pacijenata i potencijalnih rješenja. Kao prvo, želio bih spomenuti potrebu za jednostavnom dostupnošću odgovarajućim, sigurnim i učinkovitim lijekovima i mogućnostima upravljanja bolesti. To je moguće postići boljim usklađivanjem politika uvrštavanja i plaćanja terapija diljem Europe, univerzalnim pristupom nespecijalističkom liječenju, upotrebom precizne medicine te većom digitalizacijom koja pomaže pridržavanju režima liječenja i poboljšanoj dijagnozi.

 Još jedna ključna neispunjena potreba je osigurati bolju prevenciju alergija i astme i dugoročno liječenje, za što je potrebno podržati inovacije i istraživanja korištenjem podataka iz stvarnog svijeta za holističke tretmane i razvoj „snažnijih“ tretmana koji modificiraju bolest.

Također želim istaknuti potrebu za holističkim pristupom pacijentima u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Razumijevanje širih aspekata života bolesnika s alergijom i astmom, kao što je strah, ključno je za zdravstvene djelatnike kako bi mogli dati ispravan savjet. Sukladno tome, važna je izobrazba kliničara svih specijalnosti o astmi, ali posebno alergijama, kojom se mogu dotaknuti svi segmenti lijekova i liječenja.“

Prof. Jürgen Schwarze, glavni tajnik Europske akademije za alergiju i kliničku imunologiju (EAACI) i pedijatrijski stručnjak za imunološke mehanizme

 

 

 

 

„Kako neispunjene medicinske potrebe pacijenata utječu na odluke farmaceutskih istraživačkih kompanija i izazove s kojima se suočavaju? Za farmaceutsku industriju neispunjene potrebe pacijenata snažan su i konstantan čimbenik u donošenju odluka o ulaganju, izvan znanstvenih čimbenika, komercijalnih čimbenika i okvira politika.

U pretkliničkoj fazi najvažnije razmatranje su klinički i znanstveni čimbenici. U slučaju alergije i astme to znači rano uključivanje pacijenata i liječnika kako bi se potražilo razumijevanje bolesti, ali i bolje upoznali njihove potrebe i sklonosti. Mogu vam dati primjer teške astme za koju glavni izazovi proizlaze iz nedovoljno razumijevanja fiziologije i potrebe za daljnjim istraživanjem. Štoviše, izvan pretkliničke faze, uključenost pacijenata također je ključna za odluke o uvrštavanju i plaćanju lijekova. Iako uvijek ima mjesta za napredak, farmaceutska industrija radi na alatima i instrumentima za najbolje suradnje s pacijentima duž lanca vrijednosti.

Industrija je posvećena suradnji s pacijentima tijekom cijelog životnog ciklusa lijekova, uvažavajući njihov doprinos u svakom koraku od istraživanja i razvoja do uvrštavanja i plaćanja terapija. Kompanije to pokušavaju osnažiti kroz razvoj alata za poboljšanje sudjelovanja pacijenata u procesima kao što su određivanje prioriteta istraživanja te dizajn kliničkih ispitivanja.“

Tina Taube, voditeljica Market Access & Orphan Drug Policy Lead, Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA)

 

 

  

 

„Predstavljam glas pacijenata koji je izrazio važnost definiranja neispunjenih potreba pacijenata na način koji nadilazi puke potrebe za liječenjem, već gleda na pacijenta kao na ljudsko biće unutar njegovog načina života, domova, obitelji i dnevnih aktivnosti. Potrebe pacijenata puno su šire, a tim širim shvaćanjem moći ćemo potaknuti prikupljanje podataka iz svih aspekata života pacijenta. Ključni primjer je pridržavanje (adherencija) terapiji, koje se može poboljšati odgovarajućim informacijama i alatima.

Zalažemo se za holistički pristup koji se ne usredotočuje samo na bolest, već se temelji na tome da ljudi mogu voditi zdrav život i otkrivati ​​bolesti od ranog početka. Kriza COVID-19 otkrila je velike razlike između bogatijih i siromašnijih zemalja u dostupnosti lijekovima. Bez obzira gdje u Europi žive, pacijenti trebaju pravovremenu dijagnozu, jednaku dostupnost visokokvalitetnom liječenju, kao i usluge skrbi u cjelini. Konačno, moramo inzistirati na tome da pacijenti cijene mogućnosti koje nudi digitalno zdravstvo i da su voljni dijeliti svoje podatke, sve dok to ima opipljive rezultate za njihovo zdravlje.

Postoje izazovi s kojima se mnoge zemlje suočavaju u dostupnosti lijekovima. To uključuje duga kašnjenja između odobrenja EMA-e za stavljanje u promet i odluka o uvrštavanju i plaćanju terapija, kao i nepostojanje zajedničkog pristupa u provedbi smjernica za liječenje. Oba izazova mogu dovesti do niže kvalitete skrbi za pacijente.“

Dr. Stanimir Hasardzhiev, glavni tajnik Patient Access Partnership (PACT)

 

 

 

 

„Želio bih izraziti potrebu da se alergijama i astmom intenzivnije bavimo na europskoj razini radi boljih inovacija te kako bismo potaknuli holistički pristup, kojem treba dodati potrebu za preispitivanjem zdravstvene skrbi kako bismo potaknuli personaliziranije i ciljanije lijekove.“

Zastupnik u Europskom parlamentu Juozas Olekas (Socijalisti i demokrati – Litva), potpredsjednik interesne skupine Europskog parlamenta za alergiju i astmu

 

 

 

 

„Alergije i astma moraju imatii rješenja na europskoj razini koja su inovativna i holistička. Što se tiče astme u dječjoj dobi, istaknuo bih nekoliko postojećih prepreka kao što su nedostatak informacija, pogrešna dijagnoza i nedovoljna prilagodba terapija za odrasle i djecu. Najvažnije je da je imperativ razviti tretmane koji će služiti svima.

Postoji jedinstvena prilika da se usredotočimo na zdravlje jer su alergije i astma i dalje prevladavajuće i kritične. Podržavam Europsku zdravstvenu uniju koja daje prioritet pacijentima i njihovim potrebama, jer će to ojačati mostove među zemljama, ali i osigurati da svi pacijenti u Europi budu tretirani jednako uz inovativnu i inkluzivnu zdravstvenu skrb. Kroz ovu Uniju definirat će se neispunjene potrebe pacijenata kako bi se mogli bolje prevladati izazovi s kojima se suočavaju pacijenti, poboljšati istraživanja i procijeniti kako nove tehnologije i digitalna rješenja mogu igrati ulogu u poboljšanju skrbi za pacijente.“

MEP Juozas Olekas

 

 

 

REFERENCE:
Summary report On the policy meeting of the European Parliament Interest Group on Allergy and Asthma January 2022
https://allergyasthmaparliament.eu/images/EP_Interest_Group_Event_Report_Unmet_Needs_January_2022.pdf

 

Special Policy Report “ALERGIJE – INOVACIJE NA HORIZONTU”
powered by

 

 

 

 

 

 

 

Swixx BioPharma d.o.o. – AmCham Croatia - Američka gospodarska komora u  Hrvatskoj