d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Editorial “Priče iza oficine” – Biti magistar farmacije u inovativnoj farmaceutskoj kompaniji AstraZeneca – U službi bolje dostupnosti bolesnika inovativnim tehnologijama i preciznoj medicini!

“Lj

ekarništvo osnažuje zdravstvene sustave” tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana farmaceuta u organizaciji Međunarodne farmaceutske federacije (FIP) koji se tradicionalno obilježava 25. rujna. U vrijeme kada se zdravstveni sustavi diljem svijeta oporavljaju od krize izazvane pandemijom COVID-19 i kada postoji opći konsenzus da je potrebno hitno zajedničko djelovanje kako bi zdravstvene usluge ispunile buduće potrebe zajednica, ovogodišnja kampanja Svjetskog dana farmaceuta predstavlja priliku za osnaživanjem svijesti o ljekarnicima kao inteligentnom rješenju za zdravstvene sustave koji se nalaze između terapijskih inovacija u zdravstvu i pacijenta.

Osim što u svoje inicijative od osnutka aktivno uključujemo sve dionike farmaceutskog sektora, i povodom kampanje Svjetskog dana farmaceuta FIP-a, Health Hub kao jedinstveni regionalni think tank u zdravstvu s preko 98.000 jedinstvenih korisnika web platforme u regiji (s područja zdravstva) želi podržati ljekarnike i ljekarničke priče „iza oficine“ kako bismo ukazali na njihovu vrijednost i potencijal u poboljšanju zdravlja, te kako bismo naglasili i važnost njihove suradnje s ostalim važnim dionicima u zdravstvu te partnerima u osiguravanju dostupnosti lijekova i medicinskih proizvoda, kao što su farmaceutske kompanije, med-tech kompanije i veledrogerijski sektor.
Naš Special Editorial „Priče iza oficine – Ljekarnička skrb u osnaživanju hrvatskog zdravstvenog sustava”, prenosi nekoliko zanimljivih priča iz farmacije, kako bismo doprinijeli zajedničkom podizanju svijesti o važnosti ljekarničke skrbi, od zdravstvene pismenosti do kompleksnih kliničkih intervencija u suradnji s liječnicima i ostalim dionicima u transferu skrbi.

 

Jeste li znali što je „Oficina“?
Oficina je obvezna prostorija u ljekarničkoj ustanovi u kojoj se primaju liječnički recepti i izravni usmeni ili pismeni zahtjevi bolesnika kroz pružanje ljekarničke skrbi pohranjuju i izdaju gotovi, magistralni i galenski (oficinalni) lijekovi, ljekovite supstancije i druga sredstva za zaštitu zdravlja. Ondje se ljekovite supstancije čuvaju u prikladnim ljekarničkim posudama, tzv. stojnicama.

 

 

 

 

,

Lahorka Panjičko, mag. pharm (Franchise Lead Oncology – Ovarian Cancer / Breast Cancer, AstraZeneca), dr.sc. Mirko Grubor, mag. pharm. (Diagnostics and Precision Medicine Lead, AstraZeneca), Nuša Kujundžić, mag. pharm. (Market Access Manager – Oncology, AstraZeneca)

 

 

 

 

 

 

Dr.sc. Mirko Grubor, mag. pharm.

Diagnostics and Precision Medicine Lead, AstraZeneca

 

dr.sc. Mirko Grubor, mag. pharm. (Diagnostics and Precision Medicine Lead, AstraZeneca)

 

 

Precizna medicina predstavlja revolucionarni pristup u području zdravstva koji se temelji na individualizaciji liječenja prema specifičnim karakteristikama svakog pacijenta. U ostvarivanju ovog važnog prijelaza farmaceutska industrija ima ključnu ulogu. Inovacije i ulaganja u genomiku, razvoj dijagnostičkih rješenja, provođenje kliničkih ispitivanja te dijeljenje podataka značajno doprinose stvaranju temelja za preciznu medicinu unutar Zdravstvenog sustava.

Farmaceutska industrija, pa tako i AstraZeneca, ima značajnu ulogu u istraživanju i razumijevanju genetičkih podloga različitih bolesti. Kroz ulaganja u tehnologije genetičkog sekvenciranja, farmaceutske kompanije su pomogle identifikaciji genetskih varijanti koje su povezane s različitim bolestima, omogućujući dublje razumijevanje bolesti na molekularnoj razini. To je rezultiralo razvojem ciljanih terapija koje se mogu, umjesto tradicionalnih opcija liječenja, usmjeriti na specifične genetske promjene kod bolesnika. Ovaj pristup značajno poboljšava učinkovitost liječenja, smanjuje nuspojave i povećava kvalitetu skrbi.

Precizna dijagnostička rješenja predstavljaju ključni element precizne medicine. AstraZeneca snažno podupire razvoj i implementaciju dijagnostičkih rješenja koji omogućuju precizno određivanje bolesnika koji će najvjerojatnije imati koristi od određenih lijekova. Na taj način, AstraZeneca ne samo da doprinosi benefitu za bolesnike, već i doprinosi ekonomičnosti zdravstvenog sustava kroz potencijalno smanjenje troškova nepotrebnih terapija.

 

 

dr.sc. Mirko Grubor, mag. pharm. (Diagnostics and Precision Medicine Lead, AstraZeneca)

 

 

Osim toga, farmaceutska industrija sve više podržava inicijative prikupljanja i dijeljenja podataka (tzv. Real World Evidence) koje omogućuju zdravstvenim djelatnicima pristup cjelovitim informacijama iz kliničke prakse. Ova razmjena podataka doprinosi boljem razumijevanju kako odabrati najučinkovitiju terapiju za svakog bolesnika.

Važno je naglasiti da farmaceutska industrija također promiče pristupe usmjerene prema bolesnicima. Partnerstva sa udrugama pacijenata, omogućuju bolju informiranost i aktivno sudjelovanje bolesnika u procesima odlučivanja o vlastitom liječenju. Ovo je presudno za postizanje boljih ishoda, jer bolesnici postaju partneri u svom vlastitom zdravstvenom putovanju.

No, unatoč mnogim benefitima, precizna medicina suočava se s nizom izazova i etičkih pitanja. Privatnost podataka, dostupnost terapija i testiranja bolesnika, kapaciteti i ulaganja zdravstvenog sustava, ostaju pitanja koja zahtijevaju pažljivo razmatranje i daljnju suradnju farmaceutskih kompanija, zdravstvenih djelatnika i regulatornih tijela u svrhu iskorištavanja punog potencijala precizne medicine.

 

 

 

 

 

 

Lahorka Panjičko, mag. pharm

Franchise Lead Oncology – Ovarian Cancer / Breast Cancer, AstraZeneca

 

 

 

Lahorka Panjičko, mag. pharm (Franchise Lead Oncology – Ovarian Cancer / Breast Cancer, AstraZeneca)

 

 

Industrija je uvijek bila predvodnik inovacije, to je nekako zapisano u samoj srži onoga što radimo i načina na koji razmišljamo. Mislim da je to jedan od ključnih faktora promjene, pogotovo neophodan za hrvatski zdravstveni sustav i trenutnu razinu usluge koju bolesnici u tom zdravstvenom sustavu dobivaju.

Ne mislim pritom samo na činjenicu da na dostupnost većini inovativnih lijekova u usporedbi s ostalim članicama EU naši bolesnici čekaju s odmakom od nekoliko godina, već i na cjelokupni zdravstveni sustav koji im trenutno nažalost ne omogućava ishode liječenja I kvalitetu života koja je danas moguća, ali za njih nedostupna.

 

 

 

Lahorka Panjičko, mag. pharm (Franchise Lead Oncology – Ovarian Cancer / Breast Cancer, AstraZeneca)

 

 

 

Svojim svakodnevnim radom zaista pokušavamo promijeniti to stanje na bolje, pogotovo za onkološke bolesnike. Naša ideja i koncept rada zaista više nije “samo” domena prenošenja informacija o inovativnim terapijama, već inovacija i partnerstvo u provođenju promjena cjelokupnog zdravstvenog sustava, od potpore u etabliranju molekularnog i genetičkog testiranja, precizne medicine, multidisciplinarnih timova, sve do realizacije kvalitetnije skrbi I bolje kvalitete života onkoloških bolesnika.

 

 

 

Lahorka Panjičko, mag. pharm (Franchise Lead Oncology – Ovarian Cancer / Breast Cancer, AstraZeneca)

 

 

Rad s bolesnicima, iako u našem slučaju indirektan i prvenstveno u suradnji sa zdravstvenim radnicima ali sve više I u suradnji s udrugama bolesnika, je nešto što je jedna od temeljnih vrijednosti naše kompanije. “We put patients first” za nas uistinu nije samo fraza, i zaista smatram da je to glavni pokretač I motivacija svih nas koji radimo ovaj posao. Izuzetno nam je bitno pitanje zdravstvene pismenosti I informiranosti bolesnika, I kao što sam već rekla poboljšanje ishoda liječenja I kvalitete života. Suradnja s udrugama bolesnika na brojnim kampanjama I projektima koje provode, od raznih javnozdravstvenih I preventivnih / screening programa koji direktno dovode do ranog otkrivanja raznih tipova raka, samim time i direktne uštede za zdravstveni sustav zbog manjih troškova liječenja, ali ne samo to, ovdje govorimo i o uštedi za društvo u cjelini. Danas onkološki bolesnici, pogotovo ako se rak otkrije na vrijeme, mogu I moraju biti I dalje radno sposobni, vratiti se u “normalan život” čim prije i imati jednaku kvalitetu života. Nadamo se da će I skora implementacija NSOPR-a donijeti upravo takve mogućnosti za naše bolesnike, a mi ćemo nastaviti biti ponosni partner takvih inicijativa i promjena.

 

 

 

 

 

Nuša Kujundžić, mag. pharm.

Market Access Manager – Oncology, AstraZeneca

 

 

 

Nuša Kujundžić, mag. pharm. (Market Access Manager – Oncology, AstraZeneca)

 

 

 

Pomicanje granica skrbi u farmaciji iz perspektive inovativne industrije znači omogućavanje boljeg pristupa bolesnika inovativnim tehnologijama (tehnološkim, dijagnostičkim), a posebice inovativnim lijekovima kroz osiguravanje financijske održivosti sustava. Jedino integracijom svih dionika zdravstvenog sustava s istim ciljem, a to je pružanje optimalne skrbi za svakog bolesnika, ali i promicanjem zdravlja i prevencije se mogu napraviti značajni pomaci za dobrobit svakog bolesnika.

 

 

 

Nuša Kujundžić, mag. pharm. (Market Access Manager – Oncology, AstraZeneca)

 

 

 

Otvoreni poziv na dijalog svih uključenih u skrb o bolesnicima s mišlju kako su bolesnici u središtu zdravstva – ulaganje u bolesnike i pružanje bolje skrbi, ali i edukacije i podrške znači zdravije i zadovoljnije bolesnike. To nije samo etički imperativ nego i dugoročno isplativa strategija koja omogućuje otporniji i održiviji zdravstveni sustav. Farmaceutska industrija nudi inovativne pristupe u liječenju i podršci bolesnicima, a promicanje vrijednosti takvih inovacija važna je za pojedince, ali i društvo u cjelini, poput napretka u polju medicine općenito.