d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Sandra Karabatić o sestrinstvu budućnosti: „Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće…“

O

lorence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva, zasigurno bi bila ponosna na naše sugovornice koje suvereno upravljaju sestrinstvom budućnosti, kako u Hrvatskoj, tako i izvan njezinih granica, u geografskom i metaforičkom smislu. Sama „majka sestrinstva“ je svojim je savjetima, usmeno i pismeno, predlagala važne reforme u odgoju sestara i bolničkoj službi, sudjelujući pri osnivanju niza socijalno-medicinskih ustanova. Dame koje smo prepoznali kao autentična lica sestrinstva budućnosti nastavljaju i razvijaju misiju začetnice njihove profesije, educirajući se na području međunarodnih odnosa i diplomacije, zdravstvenog menadžmenta, gradeći globalne mreže i sudjelujući u stručnim organizacijama te europskim i nacionalnim udruženjima pacijenata. Pri tome se bezrezervno predaju svojoj primarnoj misiji zdravstvene skrbi, pomičući granice sestrinstva na moderan, kreativan i digitalan način! Upoznajte njihovu viziju sestrinstva budućnosti za Health Hub!

Jedna od autentičnih predstavnica medicinskih sestara koje cjeloživotnu izobrazbu smatraju vrlo važnom jest i Sandra Karabatić, magistra sestrinsta, koja je trenutno na doktorskom studiju te Poslijediplomskom studiju menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Sandra Karabatić, mag. sestrinstva
Doktorand i studentica Poslijediplomskog studija Menadžmenta u zdravstvu
Predsjednica Udruge Jedra

 

ZNAČAJNE PROMJENE U SESTRINSKOJ PROFESIJI

Sestrinska profesija posljednjih 100 godina doživjela je značajne promjene. Kad govorimo o promjenama ne zaboravimo na nekoliko bitnih stavki koje se odnose na rasnu, spolnu i etničku pripadnost. U prošlosti sestrinstvo je bila „profesija bijelih žena“. Danas se većina toga ni ne sjeća. Posljednjih godina svjedoci smo i porasta udjela muškaraca u sestrinskoj profesiji, rasna neravnopravnost je nestala, a razina obrazovanja ide do najviših akademskih razina, ono što je nekada bio samo ne dosanjani san.

S druge strane napretkom medicine i promjenom zdravstvene slike populacije nestaje paternalistički tip pružanja zdravstvene skrbi. Medicinske sestre nisu više samo izvršioci naloga nadležnog liječnika.  Prema istraživanju objavljenom 2019. godine istaknuto je da će se medicinska znanja do 2020. godine mijenjati svakih 73 dana. Upravo zbog toga zdravstvena skrb nezamisliva je bez multidisciplinarnog pristupa i medicinske sestre kao aktivnog sudionika tima. Medicinska sestra  je osoba koja povezuje sve dionike tima i pacijente, ali i članove njihovih obitelji.

 

 

SESTRINSTVO I PERSONALIZIRANI PRISTUP

Govorimo o personaliziranom pristupu u liječenju, ali to ne znači samo poznavanje bolesti do genske i molekularne razine, taj pojam predstavlja nešto puno više i složenije, a na tragu je osnovnih postulata sestrinske profesije o holističkom pristupu pacijentu. S pravom možemo reći da su sestre pioniri personalizirane medicine.

 

 

DIONICI ZDRAVSTVENIH POLITIKA

Sestrinska profesija učinila je značajan iskorak u obrazovanju, no ono na čemu se danas intenzivno radi je formaliziranje horizontalne razine obrazovanja prema specifičnim potrebama svakog radilišta. Najjednostavnije rečeno danas imamo potrebu specijalizacija u sestrinskoj profesiji. Medicinske sestre to i rade kroz svoja stručna društva i kroz suradnju s međunarodnim organizacijama kako bi mogle pružiti najbolju zdravstvenu njegu za svog pacijenta.

Sve navedeno daje razlog za optimizam, ali svjesni smo da iako važan dionik u pružanju zdravstvene zaštite na svim razinama od promocije zdravlja, preko prevencije bolesti i komplikacija, liječenja pa do palijativne skrbi medicinske sestre nisu dovoljno niti na adekvatan način uključene u kreiranju zdravstvene politike.

Polazno načelo zdravstvene politike Vlade je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelu sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti. Takva politika stavlja pacijenta i članove njegove obitelji u središte zdravstvenog sustava. No mišljenja sam da moramo uložiti i  značajnije  napore u podizanju razine zdravstvene pismenosti šire javnosti i tako više dati naglasak aktivnostima koje se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti, ali i kako putovati zdravstvenim sustavom kada Vam on zatreba, a upravo taj segment informiranja i educiranja u potpunosti mogu preuzeti medicinske sestre, jer za to imaju potrebna znanja i vještine. Medicinske sestre osim direktnog pružanja zdravstvene zaštite na svim razinama, mogu biti odlični u upravljanju zdravstvenim sustavom.

 

 

IZVRSNOST I ODGOVORNOST

Nova znanja u medicini i zdravstvenoj njezi obvezuju nas na kontinuiranu edukaciju stoga je nužno osigurati subvencionirane stipendije, a vrednovati izvrsnost i odgovornost.

Zdravstvena skrb koja se temelji samo na entuzijazmu pojedinaca ne može biti opcija. Kako bi Johann Wolfgang Goethe rekao “Što je veće znanje, veće su dileme.“, ali upravo je to ono što nas tjera na kritičko promišljanje i na suradnju bez koje je danas zdravstvena skrb nezamisliva.

 

 

 

 

 

PRELISTAJTE DIGITALNO PREMIJERNO IZDANJE HEALTH HUB MAGAZINA //