d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020. – 2024.

R

ak pluća jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj. Godišnje se otkrije više od 3000 novih slučajeva raka pluća, velikom većinom u pušača. Na žalost, gotovo isti broj bolesnika umire svake godine od ove smrtonosne bolesti.

Gotovo 90% svih bolesnika sa karcinomom pluća su pušači ili bivši pušači. Petogodišnje preživljenje od karcinoma pluća u Sjedinjenim Američkim Državama (u daljnjem tekstu: SAD) je oko 16%, dok su podaci za Hrvatsku značajno lošiji te je petogodišnje preživljenje oko 10%.

 

Uvođenjem Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020.-2024. u Republici Hrvatskoj dijagnosticirat će se pacijenti u ranijim stadijima bolesti što bi povećalo mogućnosti radikalnog liječenja te poboljšalo ukupno preživljenje i smanjila ukupna smrtnost.

 

Postoji nekoliko aktualnih smjernica za probir raka pluća. Većina smjernica preporuča korištenje kompjuterizirane tomografije niske doze zračenja (engleski: eng. low dose computed tomography, a u daljnjem tekstu: LDCT) u populaciji s visokim rizikom za obolijevanje od raka pluća, ali postoje značajne razlike među smjernicama u definiranju populacije s visokim rizikom. Jednako je tako važno naglasiti da su programi probira još u ranoj fazi praktične primjene te se podatci još prikupljaju te je potrebno i provesti vlastita istraživanja.

Sukladno navedenom u ovom trenutku ne postoje definitivne preporuke za probir raka pluća te su ove smjernice temeljene na trenutačnim podatcima iz literature i mišljenju stručnjaka. Do sada objavljeni rezultati nekoliko velikih studija uporabe LDCT u probiru raka pluća pokazali su značajno poboljšanje preživljenja od karcinoma pluća uporabom LDCT tehnike. Temeljem tih rezultata izdane su brojne smjernice koje preporučuju probir raka pluća u ciljnim skupinama u SAD-u gdje su organizirani programi probira postali dio svakodnevne kliničke prakse.

 

 

Hrvatski Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020. – 2024. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) je usklađen i sačinjen prema smjernicama za provedbu programa probira za rak pluća u Europskoj uniji koje je u studenom 2017. izdala skupina renomiranih europskih stručnjaka s iskustvom u programima probira raka pluća.

Smjernice za LDCT probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. Kako se probir i rano otkrivanje rade LDCT-om vodeća uloga pripada specijalistima kliničke radiologije koji se moraju educirati za ispravno očitanje. Smjernice se odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća te se neće doticati daljnjih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća.