d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Movember & “Riješimo muški problem”- Poboljšanje standarda za muško zdravlje u Europi: vitalna potreba za djelovanjem! (EFPIA Blog)

R

ak prostate je vodeći rak „ubojica“ koji odnosi živote muškaraca u sjevernoj i zapadnoj Europi, a ujedno je najčešći rak kod muškaraca u Europi sa značajnim posljedicama na zdravstvene sustave. Svake godine oko 450 000 muškaraca u Europi oboli od raka prostate. Zakašnjela dijagnoza može dovesti do viših stadija metastatske bolesti, što utječe na visoku stopu smrtnosti i dugotrajan negativni utjecaj na kvalitetu života. Uz zdravstvenu struku i uvažavanje potreba pacijenata, Europska komisija je kroz niz inicijativa prepoznala rak prostate kao jedan od političkih prioriteta, uvažavajući inovacije od razine probira i ranog otkrivanja sve do liječenja i kvalitete života. Europski plan protiv raka i najnovije europske smjernice za screening raka uključili su i problematiku raka prostate, s naglaskom na smanjenje nejednakosti u otkrivanju i liječenju među državama članicama EU.

Kako Health Hub kao think tank promiče dijeljenje najboljih europskih praksi, a uzevši u obzir mjesec studeni (November) kao mjesec svjesnosti o raku prostate, pokrećemo javnozdravstveno – edukativni projekt koji doslovno i metaforički govori o potrebi odlučnih akcija i konkretnog suočavanja sa svim postojećim barijerama u dijagnostici i liječenju raka prostate kao vodećeg europskog „muškog problema“. Vodeći računa o perspektivi pacijenata i njihovom putu kroz sustav, perspektivi (javno)zdravstvene profesije da osiguraju skrb sukladno najsuvremenijim globalnim smjernicama te perspektivi zdravstvene administracije i donositelja odluka, inicijativom „RIJEŠIMO MUŠKI PROBLEM!“ želimo integrirano pristupiti osvještavanju problema i što bržem i konkretnijem prijedlogu rješenja na dobrobit spašavanja života, boljih ishoda liječenja i što kvalitetnijeg života preživjelih od raka prostate u Hrvatskoj.

Serija članaka uključuje pregled zdravstvenih politika na razini EU i Hrvatske, te nekoliko intervjua zdravstvenih stručnjaka koji će pokriti teme vezane uz rak prostate, od neispunjenih potreba pacijenata do puta pacijenta, dostupnosti dijagnostike i terapije te trendovima u skrbi koji su na horizontu.

 

 

 

Prenosimo Vam povodom Movembera EFPIA Blog o potrebi standarda za skrb na području zdravlja muškaraca, čiji su autori stručnjaci iz Let’s Talk Prostate Cancer (LTPC) Expert Group, Jacqueline Daly (The East Galway and Midlands Cancer Support Centre) i Phil Reynolds (Consultant Therapeutic Radiographer in Prostate Radiotherapy, Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust).

Muškarcima je često teško potražiti pomoć ili otvoreno razgovarati o svojim zdravstvenim problemima. Šokantno, nedavno istraživanje u Danskoj otkriva kako se svega jedan od pet muškaraca u dobi od 25 do 39 godina osjeća ugodno razgovarajući o svojim emocijama i zdravstvenim problemima sa svojim liječnikom obiteljske medicine.

 

 

 

„Nedavno istraživanje kaže da se svega jedan od pet muškaraca u dobi od 25 do 39 godina osjeća ugodno razgovarajući o svojim emocijama i zdravstvenim problemima sa svojim liječnikom obiteljske medicine…“

 

 

 

Ova nevoljkost obično je povezana s društvenim tabuima i stigmama specifičnim za muškarce, koji se često zanemaruju pri osmišljavanju pri kreiranju procesa liječenja. Ovaj je propust zabrinjavajući obzirom na to da su muškarci suočeni s nerazmjernim teretom bolesti koji se može spriječiti i liječiti, osobito ako se rano otkrije. Na primjer, rak prostate može imati značajno poboljšane ishode s ranom dijagnozom i komplementarnim terapijama kao što su savjetovanje i fizioterapija No ipak, europske zdravstvene politike nisu u potpunosti prihvatile rodno specifičan pristup.

 

Godine 2011. Europska komisija doprinijela je dijalogu o zdravlju muškaraca u obliku izvješća pod naslovom “Stanje zdravlja muškaraca u Europi”, naglašavajući da je podložnost muškaraca određenim stanjima pod utjecajem bioloških čimbenika, načina života i društvenih determinanti zdravlja. No nažalost, ovo izvješće nije potaknulo razvoj sveobuhvatnih, specifičnih zdravstvenih politika ili ciljanih inicijativa za muškarce. U desetljeću koje je uslijedilo, nije objavljen nijedan dodatni rad na području zdravlja muškaraca.

 

 

 

 

 

 

Srećom, u Europi postoje svijetle točke koje mogu poslužiti kao najbolja praksa za rješavanje rodno specifičnih izazova na razini EU-a. Irska je posebno postigla značajan napredak u fokusiranju na zdravlje muškaraca. Najprije su 2008. uspostavili Nacionalnu politiku i akcijski plan za zdravlje muškaraca (NMHPAP) kao priznanje hitnosti da se pozabave zdravljem muškaraca zbog većeg tereta bolesti, stope smrtnosti i stope samoubojstava. Od tada je irski NMHPAP napravio značajne korake naprijed u istraživanju i evaluaciji u ovom području, čime je značajno obogatio bazu dokaza o muškom zdravlju. Pokretanje učinkovitih inicijativa zdravstvene izobrazbe za zdravstvene djelatnike kako bi osmislili i proveli programe povezane sa muškim zdravljem, uzimajući u obzir duboki utjecaj specifičnog ponašanja i stava muškaraca na njihov pristup uslugama zdravstvene skrbi, također je „pomaknulo stvari“ u pravom smjeru na ovom području.

 

 

 

 

 

 

Poboljšanje zdravstvenih standarda za zdravlje muškaraca u Europi nije samo moguće, već je i neophodno. Koristi ne samo muškarcima, već i njihovim obiteljima te društvu u cjelini. Stoga je nedavno objavljen i opsežni whitepaper „Let’s talk prostate cancer“ o zdravlju muškaraca. Ovaj dokument istražuje stalne izazove s kojima se suočavaju muškarci u Europi te predlaže konkretne mjere za njihovo rješavanje. Nadamo se da će ova inicijativa poslužiti kao inspiracija kreatorima politika, pružateljima zdravstvenih usluga i drugim dionicima da aktivno rade na napretku u ovom često zanemarenom području zdravstvene skrbi.

 

 

REFERENCE //
https://efpia.eu/news-events/the-efpia-view/blog-articles/improving-mens-health-standards-in-europe-a-vital-need-for-action-guest-blog/