d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

EU Health Coalition: Zdravlje i prirodne znanosti trebaju biti treći strateški stup za Europu i pravu Europsku zdravstvenu uniju!

E

U Health Coalition objavila je viziju europskog zdravlja, potkrijepljenu nizom konkretnih preporuka i političkih prijedloga osmišljenih da se to ostvari. Koalicija je inicijativa s više dionika koja istražuje budućnost zdravstvene skrbi u Europi. Nova vizija EU Health Coalition predstavljena je nedavno u Bruxellesu na trećem EU Health Summitu „Prema Europskoj zdravstvenoj uniji“.

 

 

 

 

 

Perspektiva EU Health Coalition

Vrijeme je za veliko razmišljanje. Vizija EU Health Coalition je Europa u kojoj su zdravstveni sustavi i sustavi skrbi bez pojedinačnih silosa, usmjereni su na ljude i pacijente. Nadovezujući se na spoznaje iz globalne pandemije, čvrsto vjerujemo da bi zdravstvo i prirodne znanosti trebale predstavljati treći strateški stup Europe kako bi se ostvarila istinska Zdravstvena unija EU-a.

Priželjkujemo Europsku uniju koja ima cjeloživotni pristup zdravlju – sa zajedničkim fokusom na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i opću dobrobit – kao i na unapređenje liječenja, upravljanja i izlječenja bolesti.

Želimo sustav koji radi na rješavanju nezadovoljenih, neispunjenih zdravstvenih i medicinskih potreba i svakodnevno se bori za smanjenje zdravstvenih nejednakosti u društvu. Predviđamo moderne integrirane usluge utemeljene na pristupu organizaciji, financiranju i upravljanju zdravstvenog sustava koji se temelji na vrijednostima i rezultatima.

 

 

Photo by Freepik

 

 

Preporuke

Kako bi ostvarila ovu viziju, EU Health Coalition predlaže sljedeće preporuke kreatorima politika EU-a za koje vjerujemo da su praktične i uravnotežene, odvažne i ostvarive te da ih je potrebno odmah provesti:

 

Digitalna transformacija:

U ovom trenutku promjena bez presedana, moramo osigurati da Europski prostor zdravstvenih podataka (EHDS) bude dizajniran za prikupljanje standardiziranih podataka; da se ulaže u digitalnu infrastrukturu i vještine; te da EU prihvaća zajednički pristup potreban kako bi Europa postala svjetsko središte umjetne inteligencije (tzv. AI Hub).

Integracija zdravstvenog sustava:

Kako bismo podržali kontinuitet skrbi unutar država članica i preko granica EU-a, pozivamo na zdravstvene politike i programe EU-a za jačanje i mjerenje provedbe integrirane skrbi i „Zdravlja u svim politikama“. To bi trebalo poduprijeti posebnim izvješćem o „EU Health Systems Integration” unutar  „State of Health in the EU”.

 

Poticanje istraživanja i inovacija:

kako bi europski građani imali koristi od snažnog ekosustava istraživanja i inovacija, EU mora ulagati u ljudski, intelektualni i inovacijski kapital; osigurati usklađenost između industrijske i farmaceutske strategije EU-a; i potaknuti razvoj preventivnih i terapijskih alata usmjerenih na pacijenta koji ispunjavaju nezadovoljene zdravstvene potrebe pacijenata.

 

Pristup inovacijama:

kako bi podržala dostupnost inovacija kao plodova istraživanja prema pacijentima, EU bi trebala uspostaviti centar za praćenje inovativnih zdravstvenih tehnologija i kliničkih praksi; podržati pristupe zdravstvenoj skrbi usmjerene na pacijenta i temeljene na ishodima; i promatrati na izdatke za zdravstvo kao na investiciju, a ne kao na trošak.

 

 

 

 

 

Naše zdravlje je naše bogatstvo

EU Health Coalition podržava razvoj EU zdravstvene unije. To podupire naš poziv da se javno zdravlje i zdravstveni sektor uzmu u obzir u svim politikama EU-a te da se zdravlje i prirodne znanosti prepoznaju kao treći strateški stup za Europu uz zelenu i digitalnu tranziciju.

Danas, dok se Europa suočava s geopolitičkom i energetskom krizom, s rastućom inflacijom i nadolazećom recesijom koja stvara nove izazove za države članice, trebali bismo se podsjetiti da je zdravlje bogatstvo. Naši zdravstveni sustavi dragocjena su imovina koju moramo njegovati i štititi. Vrijeme je da Europa pripremi svoje zdravstvene sustave za svjetliju budućnost za pacijente današnjice i sutrašnjice.

 

 

 
REFERENCE:
https://www.euhealthcoalition.eu/news/health-and-life-sciences-to-be-recognised-as-the-third-strategic-pillar-for-europe-for-a-true-eu-health-union/