d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

EFPIA: Poboljšanje probira i ranog otkrivanja kao pomoć u borbi protiv raka

N

apredak u prevenciji, probiru i ranom otkrivanju, terapijama, radioterapiji i kirurgiji svakodnevno spašavaju živote. Kao što je istaknuto u izvješću Science Advice for Policy by European Academies’ (SAPEA) pod nazivom „Poboljšanje probira i ranog otkrivanja raka u Europskoj uniji“[1], probir i rano otkrivanje su kritičan korak u smanjenju tereta kojeg rak predstavlja. Za onkološke bolesnike, rana dijagnoza ključna je odrednica pravodobnog liječenja i ishoda preživljavanja.

 

 

EFPIA je podijelila zabrinutost SAPEA-e o poraznom utjecaju COVID-19 na probir i rano otkrivanje raka te istaknula važnost poboljšanja sustava pripravnosti na pandemiju, kako bi se osiguralo da se svaki utjecaj programa probira i ranog otkrivanja raka svedu na najmanju moguću mjeru u budućnosti. Dok sa strepnjom i zabrinutošću gledamo na situaciju u Ukrajini, svima mora ostati prioritet kako bi se osiguralo da pacijenti pogođeni ratom i dalje imaju pristup zdravstvenoj skrbi, uključujući programe probira i ranog otkrivanja raka.

 

EDPIA pozdravlja preporuke izvješća o potrebi poboljšanja trenutnih programa probira i ranog otkrivanja za rak dojke,  rak vrata maternice i kolorektalni karcinom te proširenja programa probira i ranog otkrivanja raka pluća i prostate, kao i uvođenje strategija ‘screen & treat‘ za smanjenje infekcija Helicobacter pylori radi prevencije raka želuca u zemljama s visokom stopom bolesti.

 

Gledajući unaprijed, ključno je smatrati smjernice za probir i rano otkrivanje kao „vijabilne“ smjernice izložene stalnim nadopunama, nadograđujući ih što je brže moguće obzirom na nove dokaze i nove tehnologije, kao što su molekularni biomarkeri, tekuće biopsije i umjetna inteligencija.

 

 

EDPIA želi naglasiti važnost promatranja probira u kontekstu cjelokupnog puta pacijenta. Nakon pozitivnog rezultata probira, bitno je osigurati brz pristup dijagnostičkim postupcima i najprikladnijoj psihološkoj podršci, planu liječenja i skrbi.

 

Važno je naglasiti kako bi Europska komisija trebala uspostaviti snažan sustav praćenja kako bi identificirala razlike u pružanju sustava probira i ranog otkrivanja raka u državama članicama EU-a i uključila mjere za njihovo rješavanje u svoj program EU4Health.

 

EFPIA onkološka platforma radi s European Cancer Organisation i European Cancer Patient Coalition, na definiranju indikatora onkološke skrbi, uključujući probir i rano otkrivanje raka, te bi pozdravila priliku za dijeljenje uvida o indikatorima u ovaj okvir praćenja, koji bi trebao uzeti u obzir svijest javnosti o simptomima raka i dostupnim programima probira i ranog otkrivanja, kao i stope provedbe i sudjelovanja.

 

EFPIA je kao predstavnik inovativne farmaceutske industrije istaknula zadovoljstvo što će imati svoju važnu ulogu u ispunjavanju ambicija Europskog plana za borbu protiv raka te osigurati da se više života može spasiti kroz pristup programima probira i ranog otkrivanja raka.

 

 

 

REFERENCE:
[1] SAPEA, Znanstveni savjeti za politiku europskih akademija. (2022). Poboljšanje probira raka u Europskoj uniji. Berlin: SAPEA. https://doi.org/10.26356/cancerscreening
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/improving-cancer-screening-to-help-beating-cancer/