d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Čak milijun slučajeva nedijagnosticiranog raka u EU zbog pandemije COVID-19! Kampanja “Time To Act CROATIA” zagovara odlučno djelovanje!

P

 

rema podacima koje je objavila organizacija European Cancer Organisation, gotovo milijun slučajeva raka u Europi nije dijagnosticirano zbog pandemije COVID-19. Navedeni su podaci jasan podsjetnik na izazove s kojima se u Europi suočavaju svi uključeni u onkološku skrb tijekom pandemije.

Objavljeni su u vrijeme pokretanja kampanje organizacije European Cancer Organisation „Time To Act“ kojom se poziva javnost, pacijente oboljele od raka, zakonodavce i zdravstvene stručnjake da se pobrinu da pandemija COVID-19 ne uspori odlučnu borbu protiv raka. Hrvatska uskoro predstavlja poziv na akciju #OdlučnoProtivRaka i #VrijemeJeZaAkciju u okviru Time To Act CROATIA.

 

 

Prikupljeni podaci ukazuju na ozbiljnost krize:

  • procjenjuje se da u Europi nije dijagnosticirano možda čak i do milijun slučajeva raka
  • procjenjuje se da u Europi nije odrađeno 100 milijuna pregleda za rano otkrivanje raka tijekom pandemije, što je dovelo do odgođenih dijagnoza i kasnijih stadija otkrivene bolesti kao i smanjenja sveukupnog broja preživjelih
  • jedna do dvije osobe s mogućim simptomima raka nije žurno poslana na dijagnostički pregled
  • svaki peti pacijent oboljeli od raka u Europi još uvijek ne prima potrebnu kiruršku ili medikamentoznu terapiju

 

 

 

Prikupljeni podaci i alati kampanje Time To Act, koji su dostupni na 30 jezika, uključujući hrvatski, i predstavit će se na virtualnom događaju (12. listopada od 10:30 – 11:30 po srednjoeuropskom ljetnom vremenu) uz sudjelovanje europskih i nacionalnih političkih lidera i predstavnika zdravstvene administracije, uključujući Dubravku Šuicu, potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, Stellu Kyriakides, Europsku povjerenicu za zdravstvo, i Vilija Beroša, ministra zdravstva Republike Hrvatske.

Program virtualne konferencije možete pronaći OVDJE.

Matti Aapro, predsjednik organizacije European Cancer Organisation, rekao je: „Prikupljeni podaci ukazuju na ozbiljnost utjecaja pandemije koronavirusa na onkološku skrb. Doista su nam potrebne hitne mjere na najvišim razinama europskih i nacionalnih politika za rješavanje neriješenih slučajeva raka, vraćanje povjerenja u pružanje zdravstvene skrbi onkoloških bolesnika te suočavanje s nedostatkom zdravstvenih stručnjaka i dostupnosti terapijama.

 

 

Tomislav Sokol, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, izjavio je: „Moramo iskoristiti inicijative za poboljšanje preventivnih pregleda, koje predviđa Europski plan za borbu protiv raka, kako bi svi pacijenti imali jednaku mogućnost uspješnog liječenja. Dogovorene inicijative treba uskladiti s postpandemijskim izazovima kako bismo smanjili pojavnost i smrtnost od raka u Hrvatskoj.”

U okviru kampanje Time To Act europski građani potiču se dati svoj doprinos, pripaziti na najčešće rane simptome određenih vrsta raka (npr. krv u stolici, kvržica na dojci, poteškoće pri gutanju, neočekivan gubitak težine) i odmah se obrate svom liječniku ako uoče sumnjive simptome.

 

 

Odlazak na zakazane preglede za rano otkrivanje raka od ključne je važnosti za povećavanje vjerojatnosti rane dijagnoze kada se rak može učinkovito liječiti. Ne smije se čekati s liječenjem i potičemo pacijente oboljele od raka da inzistiraju da se poštuje njihov red za liječenje.

Ova kampanja ponovno potvrđuje misiju organizacije European Cancer Organisation da podrži zdravstvene profesionalce u njihovu zadatku pružanja odgovarajuće njege za dobrobit pacijenata. Za više informacija o kampanji Time To Act i koracima koje možete slijediti da biste osigurali da vas pandemija COVID-19 ne spriječi u borbi protiv raka posjetite TimeToActCancer.com .

 

 

 

 

 

Prijava za registraciju i besplatno sudjelovanje na virtualnom događaju

 

 

 

O organizaciji European Cancer Organisation

Organizacija European Cancer Organisation najveća je multiprofesionalna organizacija za borbu protiv raka u Europi. Njezina je misija smanjiti probleme povezane s rakom, povećati izglede oporavka i poboljšati kvalitetu skrbi za onkološke bolesnike putem interdisciplinarnosti i multiprofesionalnosti. Kao neprofitna organizacija članica koja se bavi rakom na europskoj razini, European Cancer Organisation sastaje se s onkološkim stručnjacima i pacijentima s ciljem dijaloga o zdravstvenim politikama, poticanju pozitivnih promjena i zagovaranja u ime europske zajednice oboljelih od raka.

 

 

O mreži „Special Network: Impact of Covid-19 on Cancer“

Mrežu Special Network on the Impact of Covid-19 osnovao je Nadzorni odbor organizacije European Cancer Organisation kao brz odgovor na rastuću količinu dokaza i izvješća o razarajućem utjecaju pandemije COVID-19 i povezanih mjera kontrole onkološke skrbi u svim europskim zdravstvenim sustavima.

 

 

O kampanji Time To Act

„Time To Act: Ne dopustite da vas Covid-19 spriječi u borbi protiv raka“ je paneuropska kampanja koju predvodi Radna skupina mreže organizacije European Cancer Organisation: Impact of Covid-19 on Cancer.

https://www.europeancancer.org/timetoact/resource/croatian-time-to-act

https://www.europeancancer.org/timetoact

 

 

O radu na prikupljanju podataka

U okviru kampanje Time To Act organizacija European Cancer Organisation predvodi rad na prikupljanju podataka kako bi kvantificirala paneuropske utjecaje pandemije COVID-19 u područjima kao što su omogućavanje pregleda za rano otkrivanje raka, dijagnoze i terapije, pacijenti oboljeli od raka i zdravstveni kadar u onkološkoj skrbi.

 

REFERENCE:
https://www.europeancancer.org/timetoact/resource/croatian-time-to-act