d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Advocacy Editorial / Onkološke medicinske sestre i tehničari – Đurđica Zlodi

K

ako bismo osvijestili važnost onkoloških medicinskih sestara i tehničara u integriranoj skrbi onkoloških bolesnika, Hrvatska liga protiv raka u suradnji s think tankom Health Hub i Hrvatskim društvom onkoloških medicinskih sestara i tehničara, uz podršku partnera Udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses, Astra Zeneca, Pfizer i Luun Uniforms (Labtex) organizirala je posebni awareness editorial posvećen trenutnoj poziciji te zagovaranju perspektivnije budućnosti onkoloških medicinskih sestara i tehničara.

Nastavno na kontinuirane multidisciplinarne aktivnosti Hrvatske lige protiv raka, više nego ikada potrebno je istaknuti važnu ulogu medicinskih sestara i tehničara kao svojevrsnih koordinatora onkološke skrbi kroz više razina zdravstvenog sustava, a Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka i proizlazećim Akcijskim planom, želimo dodatno osnažiti dijalog i odati priznanje ulozi medicinskih sestara uključenih u onkološku skrb. Svaka od onkoloških medicinskih sestara koja je sudjelovala u editorialu dala je svoju viziju budućnosti profesije i potrebne promjene u zdravstvenom sustavu koje vode poboljšanjima u “navigaciji skrbi”, usmjerenom i učinkovitijem putu pacijenta te boljim ishodima liječenja.

 

 

Potrebno je prepoznati doprinos koji onkološke medicinske sestre i tehničari daju onkološkim timovima uz spoznaju da će u budućnosti, više nego ikada, medicinske sestre imati sve važniju ulogu u onkološkoj skrbi. [i]  Uz zahvalu udrugama (Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara, udruga Jedra, International Coalition of Respiratory Nurses)  te kompanijama AstraZeneca i Pfizer koje svojim kontinuiranim stručnim djelovanjem promiču inovacije, ulažu u afirmiranje i izobrazbu onkoloških medicinskih sestara kako bi bile ukorak s globalnim onkološkim trendovima i pružale skrb usklađenu s najsuvremenijim smjernicama, zahvaljujemo se i hrvatskoj kompaniji Labtex / Luun uniforms koja je kao styling partner za ovaj jedinstveni editorial naglasila stilski kreativnost, kvalitetu, snagu i nove globalne trendove koje nose ove inspirativne dame u editorialu.

Predstavljamo Vam Đurđicu Zlodi, magistru sestrinstva i glavnu sestru Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

 

Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva i glavna sestra Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

 

 

Danas onkološku medicinsku sestru mora odlikovati visoka stručnost, moralne kvalitete i empatija za pacijenta i njegovu obitelj. Danas se onkološke medicinske sestre susreću s brojnim izazovima, koje nameće budućnost, a poglavito brzi napredak tehnologija u medicini, koji obvezuju medicinske sestre na sve veću odgovornost i edukaciju. Danas medicinske sestre kao dio multidisciplinarnog tima sudjeluju u stvaranju zdravstvenog sustava  koji uključuje socijalne, ekonomske, kulturne i političke odrednice zdravlja.

Obzirom da su najbrojnija skupina zdravstvenih profesionalaca, koji djeluje na svim razinama zdravstvene skrbi u njima leži velik potencijal i vrijednost.

 

 

 

Priželjkujem što manji odljev medicinskih sestara iz sustava, pravilno vrednovanje rada, priznavanje visoke stručne spreme-koeficijenta, omogućavanje specijalizacija u sestrinstvu, bolju komunikaciju svih dionika u zdravstvenom sustavu.

Obzirom da spadamo u one zemlje koje imaju veći broj umrlih nego rođenih i  prevladavanje starog stanovništva, time i veću pojavnost malignih bolesti.

 

 

Onkološka bolest je naša svakodnevnica, a napretkom medicine liječenje onkoloških bolesti je sve uspješnije s većim udjelom broja izliječenih bolesnika, ali podrazumijeva dugotrajno liječenje.

Optimalnom i dosljednom primjenom nacionalnog plana za rano otkrivanje malignih bolesti značajno možemo umanjiti negativne aspekte malignih bolesti na nacionalno i javno zdravlje, poboljšati ukupni zdravstveni status.

Budućnost zdravstvenog sustava je uvođenje digitalne onkološke mreže koji će omogućiti jednaku zdravstvenu skrb svima prema nacionalnim smjernicama i protokolima, te sustavno praćenje pacijenata i poboljšanje ishoda liječenja onkoloških pacijenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVOCACY EDITORIAL

powered by //

 

 

 

Pfizer Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format - SeekVectorLogo.Com

LUUN Wear - University of Zagreb/Sveuciliste u Zagrebu - Zagreb, Zagreb, Croatia | LinkedIn

 

 

 

 

 

REFERENCE:
[i] https://www.cancer.net/blog/2017-05/3-things-you-should-know-about-oncology-nurses