d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni preventivni program (NPP) ranog otkrivanja raka vrata maternice

P

repoznavši javnozdravstvenu važnost sprječavanja pojavnosti novih slučajeva raka vrata maternice, smanjenja smrtnosti od te bolesti te unaprjeđenja rezultata oportunističkog probira Ministarstvo zdravstva je pokrenulo izradu Nacionalnog preventivnog programa (NPP) ranog otkrivanja raka vrata maternice koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 15. srpnja 2010. godine. NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice, kao treći nacionalni program probira raka u odrasloj populaciji, uveden je u Hrvatskoj 2012. godine kao organizirani probir (rano otkrivanje bolesti u zdravoj populaciji bez simptoma, odnosno engleski screening) koji za probirni test koristi konvencionalno citološko testiranje (Papa test) na ciljanoj populaciji žena u dobi između 25 i 64 godine, pod stručnom koordinacijom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Nakon prvog kruga organiziranog pozivanja žena, preventivni ginekološki program je privremeno  zaustavljen radi rješavanja tehničkih i infrastrukturnih problema. Aktivnosti programa nastavljene su planiranjem aktivnosti za regionalnu provedbu prve faze reorganiziranog programa (pilot-projekt) te planiranjem i provedbom daljnjih poboljšanja i razvoja programa organiziranog probira. I prije uvođenja organiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice, od sredine prošlog stoljeća u Hrvatskoj se provodio oportunistički probir, čime je smanjena pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice, a koji se nastavio provoditi cijelo vrijeme, kao i nakon 2016. kada je organizirano pozivanje privremeno ukinuto.
Dodatno, u sklopu mjera primarne prevencije raka vrata maternice provodi se cijepljenje protiv HPV-a.

 

Cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj je preporučeno i dostupno od 2007., a cjepivo je u redovitome nacionalnom programu cijepljenja za učenice i učenike osmih razreda osnovnih škola od 2016., također pod koordinacijom HZJZ-a.

 

Trenutno se u Hrvatskoj provodi uglavnom oportunistički probir raka vrata maternice, a u pripremi je regionalna provedba prve faze reorganiziranog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u Virovitičko-podravskoj županiji.

 

 

Prva faza reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice

U 2018. godini Ministarstvo zdravstva, HZJZ u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i brojnim partnerima započeli su s planiranjem i pripremama provedbe prve faze reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice na regionalnoj razini (pilot-projekt), koji bi uz Papa test uključivao i HPV test kao primarni test probira za žene iznad 30 godina, a provodio bi se u Virovitičko-podravskoj županiji među ženama u dobi od 20 do 64 godine. Svrha i cilj provedbe prve faze reorganiziranog Programa je testiranje izvedivosti prijedloga protokola s novim pristupom koji bi koristio primarno testiranje na HPV, kako bi se završna verzija protokola mogla prilagoditi za provedbu u cijeloj zemlji temeljem podataka praćenja i iskustava prve faze provedbe reorganiziranog programa, uz utvrđivanje potrebnih preduvjeta i resursa za planiranje i organiziranje potpune implementacije novog protokola na nacionalnoj razini.

 

Svrha i cilj

Svrha i cilj provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice je poboljšanje rezultata oportunističkog probira koji se u Hrvatskoj provodi već više od 50 godina, smanjenje rizika, rano otkrivanje raka vrata maternice i promjena na stanicama koje mogu prouzročiti rak i time postići smanjenje pojavnosti novih slučajeva (incidencija) i smrtnosti (mortalitet) od raka vrata maternice, kao i poboljšanje kvalitete života i očuvanje zdravlja žena obuhvaćenim programom.

Glavni cilj organiziranog probira ranog otkrivanja raka vrata maternice je uključiti što veći broj žena u program i smanjiti pojavnost invazivnog raka vrata maternice za 60 % i smrtnost za 80 % u ciljanoj populaciji žena nakon oko deset godina provedbe organiziranog probira, te postepeno smanjiti oportunistički probir.

Dodatni ciljevi su temeljem rezultata praćenja programa procijeniti kako poboljšati obuhvat i odaziv žena na probirna testiranja te kako poboljšati svijest javnosti i obuhvaćene populacije o važnosti odaziva na preventivne preglede za rano otkrivanje raka.

 

Organizacija i suradnici

Nositelj NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Suradnici i partneri u provedbi su Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice Ministarstva zdravstva, multidisciplinarno je tijelo, koje koordinira i stručno uspjerva provedbu programa.

Provoditelji programa su županijski zavodi za javno zdravstvo, ginekolozi primarne zdravstvene zaštite, ginekolozi sekundarne zdravstvene zaštite, medicinske sestre, citolozi, laboratorijski tehničari citotehnolozi (citotehničari, citoskrineri), mikrobiolozi, bolnice, domovi zdravlja, a suradnici u provedbi liječnici obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici, organizacije civilnog društva i udruge oboljelih pacijenata te mediji.

Nacionalni koordinator zadužen je za planiranje, organiziranje, vođenje, koordiniranje, praćenje, evaluaciju i izvještavanje provođenja Nacionalnog programa na nacionalnoj razini.

Županijski koordinatori programa u zavodima za javno zdravstvo zaduženi su za organiziranje, provođenje, koordiniranje, praćenje, evaluiranje i izvještavanje programa na razini županije.

 

 

 

 

IZVOR:
Hina
www.necurak.hzjz.hr