d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Special Policy Report “ZA ZDRAVLJE BUBREGA 2020.-2030.”- dr. Goran Lazić: “Razvili smo aplikaciju za rano otkrivanje i praćenje kronične bubrežne bolesti”

H

ealth Hub je kao jedinstveni regionalni think tank za zdravstvo i zdravstvenu industriju u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru Svjetskog dana bubrega pokrenuo Special Policy Report s najrelevantnijim dionicima zdravstvenih politika na području kronične bubrežne bolesti, kako bi podržao misiju i ciljeve inicijative „Desetljeće bubrega“ “ (The Decade of Kidney ™- AAKP) / EKHA u Hrvatskoj, uz brojne institucionalne partnere, stručna udruženja, udruženja pacijenata i zdravstvenu industriju.

U okviru Special Policy Reporta i Foruma sudjelovao je i dr. Goran Lazić, spec. obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine dr. Goran Lazić, koji je dao doprinos zaključcima.

 

 

 

 

dr. Goran Lazić, spec. obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine dr. Goran Lazić

 

 

 

 

Bit obiteljske medicine je rano otkriti, adekvatno i učinkovito pratiti i liječiti. Bogatstvo u radu obiteljske medicine se temelji na raspoloživosti sveukupnih podataka o pacijentu i digitalizaciji. Vječiti problem obiteljske medicine je adekvatna adherencija pacijenta. Adherencija predstavlja mjeru u kojoj se ponašanje bolesnika podudara s preporukama njegovog liječnika odnosno dinamičko partnerstvo liječnika i bolesnika u rješavanju zdravstvenih problema, odnosno bolesti. Kronična bubrežna bolest danas predstavlja sve veći javnozdravstveni problem. Simptomi ove bolesti su do terminalnih stadija nespecifični tako da 90% oboljelih nije niti svjesno kako boluju od ove bolesti. Smatra se kako danas u svijetu prosječno jedna od sedam osoba boluje od ove bolesti. U kroničnoj bubrežnoj bolesti, osnovu liječenja predstavlja promjena životnih navika kao i adekvatno i učinkovito liječenje bolesti i stanja koje povećavaju rizik nastanka i napredovanja ove bolesti poput hipertenzije, dijabetesa i adipoziteta. Vrlo važan čimbenik predstavljaju stalne i redovite kontrole te kontinuirani liječnički nadzor nad ovom bolesti.

 

S obzirom na navedene činjenice, osjetio sam potrebu na vrijeme prepoznati kroničnu bubrežnu bolest u populaciji za koju skrbim kako bi adekvatno i učinkovito pokušao određenim postupcima spriječiti daljnje napredovanje iste kao i u što većoj mjeri spriječiti posljedice u vidu kardiovaskularnih incidenata koji nažalost odnose zdravlje i živote oboljelih od kronične bubrežne bolesti i prije nego li se ukaže potreba za hemodijalizom i/ili transplantacijom bubrega.

 

 

 

 

 

Stoga sam 2019. g. osmislio aplikaciju putem koje se na temelju podataka o dobi, spolu i određene vrijednosti kreatinina iz krvi vrlo jednostavno može odrediti stupanj kronične bubrežne bolesti kao i dobiti svi relevantni podaci o daljnjem postupanju s oboljelim ovisno o stupnju i jačini bubrežnog oštećenja. U smislu poboljšanja adherencije oboljelog, svi bolesnici su putem aplikacije dobivali automatizirane podatke o stanju zdravlja svojih bubrega kao i podsjetnike za daljnje planirane postupke što se pokazalo izuzetno jednostavno i učinkovito kako za pacijenta tako i za medicinsko osoblje moje ordinacije.

 

U sklopu Svjetskog dana bubrega, u suradnji s Hrvatskim društvom za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju istu, znatno proširenu verziju aplikacije KDIGO smjernicama, ćemo pokušati predstaviti javnosti, i pacijentima i liječnicima, u svrhu ranog otkrivanja te učinkovitog i adekvatnog praćenja oboljelih kako bi omasovili svijest o ovoj teškoj i invalidizirajućoj bolesti. Nažalost, verzija koju ćemo predstaviti trenutno nije u mogućnosti automatizirano podsjećati oboljele o potrebnim kontrolama poradi zaštite osobnih podataka (GDPR) sve dok zdravstvena administracija ne prepozna korisnost ovakvom pristupu kroničnom bubrežnom bolesniku kako u smislu poboljšanja zdravstvenog stanja oboljelih i prevenciji daljnjeg napredovanja i teških komplikacija tako i u konačnici, u uštedi zdravstvenog budžeta. Tada bi se ova aplikacija mogla implementirati u CEZIH i biti javno dostupna u ranom otkrivanju, praćenju i liječenju ove bolesti a oboljeli bi putem Portala zdravlja dobivali preporuke o daljnjem postupanju.

 

Zajedno do zdravih bubrega.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

SPECIAL POLICY REPORT “ZA ZDRAVLJE BUBREGA 2020.-2030.”