d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

RARE 2030 Policy „Moonshot“: Ulaganja za društvenu pravednost – Zašto su nam potrebne politike nove generacije o rijetkim bolestima? (RARE 2030 Foresight studija)

U

Europi se rijetke bolesti definiraju kao one bolesti koje pogađaju manje od 5 ljudi na 10 000 stanovnika u EU. Unatoč njihovoj heterogenosti, uglavnom je riječ o stanjima koja utječu na onesposobljenost i degenerativnog su karaktera, te za većinu nema lijeka. Znanje i ekspertiza o većini rijetkih bolesti različiti su među disciplinama i geografskim granicama. Rezultat toga je da ljudi koji žive s rijetkom bolešću vrlo rijetko imaju pristup pravovremenoj, preciznoj dijagnozi i kvalitetnoj skrbi te liječenju tamo gdje žive u Europi. Kao rezultat njihovog utjecaja na europske građane, zajedno sa zajedničkim izazovima koje rijetke bolesti predstavljaju preko granica, disciplina i područja bolesti – jasno je da ovaj javnozdravstveni prioritet zahtijeva usklađeni europski odgovor i odgovor više dionika. Ovaj pristup, obzirom na broj zahvaćenih osoba, također omogućuje Europi da se približi ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda, koje prepoznajemo u preporukama RARE 2030 Foresight studije.

 

Rijetke bolesti bile su gotovo nevidljive u našim sustavima zdravstvene i socijalne skrbi prethodnih desetljeća. Više od 10 godina civilno društvo i organizacije pacijenata zagovaraju uključivanje rijetkih bolesti u europske zdravstvene i istraživačke programe, priznajući snažnu dodanu vrijednost EU u pogledu rijetkosti bolesti i drugih povezanih izazova. Tijekom vremena, ti su napori značajno ohrabrili i potaknuli napredak u poboljšanju života ljudi koji žive s rijetkom bolešću na nacionalnoj i europskoj razini.

 

 

 

 

 

Danas su rijetke bolesti prepoznate kao prioritet javnog zdravstva i ljudskih prava velikim dijelom zbog političkog okvira koji je uvelike definiran Preporukom Vijeća od 8. lipnja 2009. o djelovanju u području rijetkih bolesti kojom se postavljaju planovi za niz propisa i legislativa kao što su farmaceutski propisi EU o lijekovima za rijetke bolesti, pedijatrijsku upotrebu lijekova i naprednih terapija te Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. S ovim političkim priznanjem došla su ulaganja, transformativne metoda liječenja, nova znanja i nada.

 

Ipak, za 30 milijuna ljudi u Europi koji žive s rijetkom bolešću još uvijek postoje nezadovoljene potrebe i nejednakosti. Zdravstvo je krajobraz koji se brzo mijenja i zahtijeva da akteri budu spremni za ono što slijedi. Bilo da se radi o znanosti, tehnologiji, socijalnoj skrbi, politici, financiranju ili institucijama, zdravstveni sektor je u stalnom pokretu i, (na)dodajući već postojeće izazove i prilike, neprestano mijenja način na koji se rijetke bolesti gleda i o njima se skrbi.

 

Stručna skupina Europske komisije za rijetke bolesti i zajedničke akcije EU za rijetke bolesti (EUCERD Joint Action, RD-ACTION) 2018. godine završila je svoju fazu rada, uspostavio se novi sastav Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća 2019., a u međuvremenu je došlo i do razvoja u nekoliko područja povezanih sa zdravstvenom skrbi (procjene zdravstvene tehnologije, korištenje velikih podataka i novih tehnologija, farmaceutsko zakonodavstvo itd.). Postoji snažna potreba da se već danas predvidi što bi se moglo dogoditi u nadolazećim desetljećima kako bi se u skladu s tim i pripremile nove zdravstvene politike za rijetke bolesti, što je od primarne važnosti za zajednicu rijetkih bolesti u cjelini, baš kako RARE 2030 Foresight studija predviđa!

 

 

 

 

 

12 TRENDOVA POVEZANIH S RIJETKOM BOLESTIMA DO 2030.

 

 

Kroz niz konzultacija i održanih sastanaka od 2019. godine, (sastanak članstva EURORDIS-a, radionica panela stručnjaka, sastanak Vijeća nacionalnih saveza EURORDIS-a i Vijeća europske federacije EURORDIS-a), skupina stručnjaka koja je radila na RARE 2030 Foresight studiji sažela je i usvojila 12 trendova koji su identificirani kao ključni za oblikovanje budućnosti politika rijetkih bolesti.

 

 

 

 

Temeljem ovih 12 trendova, kreirana su četiri moguća buduća scenarija obzirom na različite stupnjeve društvene solidarnosti i vrste inovacija (vođene potrebama pacijenata ili tržištem). Zajednica rijetkih bolesti identificirala je Scenarij 1 (Ulaganje u društvenu pravednost) kao onaj koji najviše preferira, scenarij 2 smatra se najizvjesnijim a scenarij 4 onaj koji najmanje priželjkuju.

 

 

 

 

 

Nove zdravstvene politike o rijetkim bolestima trebaju zastupati ulaganja u društvenu pravednost!

 

 

Ukoliko damo prioritet društvenoj odgovornosti, jednakosti i okvirima politika suradnje za njihovo postizanje, završit ćemo u svijetu ulaganja u društvenu pravednost  u kojem su vlade omogućile značajne investicije uz pravičnu podjelu diljem Europe, osiguravajući zdravlje i dobrobit svih Europljana, jednakost za sve ranjive skupine uključujući i one koji žive s rijetkom bolešću.

 

Povećana zakonodavna moć Europske unije u područjima zdravstva i socijalne skrbi potiče pristup skrbi, liječenju, obrazovanju, zapošljavanju, slobodnom vremenu, psihološkoj podršci i smanjuje rizik da netko bude prepušten ili izostavljen, bez obzira gdje u Europi živi.

 

Zdravstveni sustavi vođeni su razumijevanjem holističkog pogleda na potrebe pacijenata, uključujući kurativne, ali i preventivne, rehabilitacijske i palijativne aspekte. Ovo shvaćanje temelji se na sveobuhvatnom prikupljanju zdravstvenih podataka koji se dijele preko granica u sustavu koji je također dizajniran za integraciju podataka od pojedinačne osobe do kompanija. Inicijative s više dionika daju prioritet ulaganjima u istraživanja rijetkih bolesti koje odgovaraju potrebama pacijenata. Ovi napori pokrivaju što više bolesti.  Inovacije koje nastaju kao rezultat takvih istraživanja, regulirane su i ocjenjivane na europskoj razini uz veću transparentnost, odgovornost, ekonomičnost i uvažavanje iskustva pacijenata. S pravim javnim i privatnim partnerstvom, područje rijetkih bolesti moglo bi imati pionirsku ulogu u promicanju tako duboke pozitivne promjene u europskoj zdravstvenoj i socijalnoj politici za sve građane.

 

 

REFERENCES //
http://download2.eurordis.org/rare2030/Rare2030_recommendations.pdf