d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Prof. dr. sc. Željko Mateljak o novoj generaciji polaznika studija “Menadžment zdravstvenih organizacija” – Prijave za nove zdravstvene lidere u tijeku!

N

a Sveučilištu u Splitu prva generacija novog studijskog programa – poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžmenta u zdravstvu (čiji su nositelji Ekonomski i Medicinski fakultet) u tijeku je svoje izobrazbe, a nova generacija upravo se upisuje! Ovaj zajednički poslijediplomski specijalistički studij omogućava edukaciju djelatnika u zdravstvenom sektoru, ali i svih onih kojima ovo područje obrazovanja predstavlja profesionalni razvoj. Inicijator implementacije ovog studijskog programa i budući voditelj studija je izv. prof. Željko Mateljak s Ekonomskog fakulteta u Splitu, ujedno i predsjednik Povjerenstva za njegovu izradu, s kojim je Health Hub razgovarao povodom natječaja za upis druge generacije studenata.

 

 

 

izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak (voditelj zajedničkog sveučilišnog specijalističkog studija “Menadžment zdravstvenih organizacija” Ekonomskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu)
(Photo by Saša Burić, Cropix, za Jutarnji list)

 

 

Profesore Mateljak, kako ste zadovoljni s I. generacijom studenata na studiju “Menadžmenta zdravstvenih organizacija)?

 

Nastava za I. generaciju studenata je službeno započela 20. siječnja 2023. godine. Studenti su najprije pohađali obvezne, a zatim izborne kolegiju u I. semestru koji završava polovicom lipnja ove godine. Nakon ljetne stanke, II. semestar počinje 01. rujna 2023. godine i traje do početka prosinca 2023. godine. Ovaj nastavni proces će se implementirati i u sljedećim generacijama.

S prvom generacijom studenata sam izuzetno zadovoljan. U toj generaciji postoje liječnici odnosno medicinska struka te ostale struke, poput pravne, ekonomske, tehničke odnosno studenti društvenih i tehničkih struka. Sam način organizacije nastavnog procesa je uvelike prilagođen studentima na način da studenti mogu neometano raditi i pohađati nastavu. Svi nastavnici su prema studentima jako susretljivi i profesionalni poštujući najviše nastavne i etičke standarde. Način rada na kolegijima se uvelike svidio studentima, posebno u povezanosti teorijskih i praktičnih znanja. Studenti kroz raspravu i timski radi uvelike mogu vrlo efikasno razumjeti nastavno gradivo te isto primijeniti u svojim organizacijama s vrlo učinkovitim načinom rješavanja poslovnih problema. Uz to, interakcija studenata i nastavnika je na viskom nivou odnosno nastavnici i ja, kao voditelj studija, smo stalno dostupni studentima i kroz takvu interakciju činimo ovaj studij još boljim, kvalitetnijim i atraktivnijim.

 

 

 

 

 

 

Što Vas je motiviralo da pokrenete ovaj studij?

 

Budući da se dugi niz godina bavim upravljanjem poslovanjem i pratim trendove u upravljanju poslovanjem u zdravstvenim organizacijama u RH-oj i u svijetu, motiviralo me da i u RH-oj može biti ovaj način educiranja veoma učinkovit i koristan. Došao san do spoznaje da bi ipak, s obzirom na iskustva drugih zemlja, a posebno EU-a, trebalo u RH-oj otvoriti jedan ovakav studij iz područje ekonomije na kojem će polaznici učiti suvremene tehnike upravljanja poslovanjem u zdravstvenim organizacijama. Također sam u svojim istraživanjima došao do zaključka da ipak treba podignuti postojeću upravljačku razinu u zdravstvenim organizacijama na viši nivo. Stoga sam prije samog pokretanja postupka osnivanja ovog studija obavio razgovor s brojnim čelnicima zdravstvenih organizacija i utvrdio što njima nedostaje u toj upravljačkoj razini kod vođenja zdravstvenih organizacija te smo to isto ugradili u kolegije ovog studija. Na taj način je ovaj studij mjesto gdje će svaki polaznik dobiti teorijska i praktična iskustva u vođenju svojim zdravstvenih institucija. Ali ne samo top menadžment, već i predstojnici klinika, zavoda i voditelji drugih nemedicinskih i medicinskih odjela.

 

 

 

 

 

 

Što očekujete od iduće generacije studenata?

 

Budući da imam izvrsna iskustva s I. generacijom studenata, kao i moje kolege nastavnici, isto očekujem i od II. generacije studenata za koju smo trenutno raspisali natječaj i koji traje do 28.08.2023. godine. U izvrsna iskustva i izvrsne rezultate II. generacije studenata ni u jednom trenutku ne sumnjam jer naši postojeći i budući studenti na ovom studiju imaju izvrsne uvjete studiranja koji su im omogućile Uprave Ekonomskog i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Splitu. Tu prvenstveno mislim na dekana Ekonomskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Vinka Muštru, dekana Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Antu Tonkića, te moju kolegicu prof. dr. sc. Katarinu Vukojević. Uz njih, sve stručne službe obaju fakulteta su potpuna podrška sadašnjim i budućim studentima što osigurava ugodno i kvalitetno studiranje na ovom studiju.

 

 

 

 

Koji je Vaš motiv odnosno poziv svim kandidatima za studij?

 

Budući da natječaj traje do 28.08.2023. godine, pozivam sve koji rade u zdravstvenim organizacijama i one kojima je profesionalni interes upravljanje u zdravstvenim organizacijama da nam se pridruže i apliciraju na ovaj natječaj. Kao začetnik i voditelj ovog studija, pozivam ih da upišu ovaj studij i postanu zdravstveni lider budućnosti. Neće požaliti.

 

 

 

NATJEČAJ:

https://www.efst.unist.hr/o-fakultetu/novosti/sve-novosti/artmid/3017/articleid/8293/preview/true